Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luận văn: Thiết kế hệ thống tạo sóng biển 2D

Luận văn: Thiết kế hệ thống tạo sóng biển 2D

Ratings: (0)|Views: 595|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hồng Quân on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2012

pdf

text

original

 
 
ĐẠ
I
 
H
C
 
QU
C
 
GIA
 
THÀNH
 
PH
 
H
 
CHÍ
 
MINH
TRƢỜ
NG
 
ĐẠ
I
 
H
C
 
BÁCH
 
KHOAKHOA
 
 
KHÍB
 
MÔN
 
 
Đ
I
N
 
T
Ử 
 ---------------
O
0
O
---------------LU
N
 
VĂN
 
T
T
 
NGHI
P
THI
T
 
K
 
H
 
TH
NG
 
T
O
 
SÓNG
 
BI
N
 
2D
SVTH:
 
Nguy
n H
ng QuânMSSV:
 
20402050GVHD: PGS.TS Nguy
n T
n Ti
ế
nTp HCM, tháng 6/2009
 
 LU 
 ẬN VĂN TỐ
T NGHI 
 Ệ 
P
 
 Nguy
ễ 
n H 
ng Quân
 i
L
Ờ 
I
 
C
M
 
ƠN
 
Lu
ận văn này sẽ
không th
hoàn thành n
ế
u tôi không nh
ận đƣợ 
c s
 
giúp đỡ 
, ch
b
o t
n tìnhc
a các th
y cô, b
n bè và s
khích l
c
ủa ngƣờ 
i thân. B
ở 
i v
ậy, trƣớ 
c khi công khai thành qu
 
lao độ
ng này, tôi xin g
i l
ờ 
i c
ảm ơn chân thành sâu sắc đế
n nh
ng con ng
ƣờ 
i mà n
ế
u khôngcó s
 
giúp đỡ 
c
a h
, tôi không bi
ết là đế
n ch
ng nào t
p lu
ận văn này mới đƣợc ra đờ 
i.
Trƣớ 
c h
ết, ngƣờ 
i có quan h
g
ần gũi, có nhiều giúp đỡ 
tr
c ti
ế
p nh
t trong quá trình làm lu
n
văn
là th
y
hƣớ 
ng d
n c
a tôi, th
y Nguy
n T
n Ti
ế
n.K
ế
 
đế
n, xin c
ảm ơn tấ
t c
các th
ầy cô đã tham gia giả
ng d
y và qu
n lý l
ớ 
p Vi
t
 – 
Pháp. R
tnhi
u mà tôi không th
k
tên ra h
ế
t
ở 
 
đây.
 Xin c
ảm ơn những ngƣờ 
i b
n
ở 
Phòng Thí nghi
ệm đã có những góp ý, giúp đỡ 
trong quá trìnhch
ế
t
o thi
ế
t b
: anh Ng
c, H
nh, anh Vinh.C
ảm ơn những ngƣờ 
i b
n cùng l
ớ 
p Vi
t
 – 
 
Pháp đã giúp đỡ 
tôi trong quá trình h
c t
ập trƣớ 
ckhi ti
ến đế
n làm lu
ận văn này.
 Xin c
ảm ơn các y bác sĩ 
BV
Trƣng Vƣơng và Phạ
m Ng
c Th
ạch đã giúp tôi lấ
y l
i s
c kh
ekhi tôi lâm b
nh ngay trong quá trình làm lu
ận văn.
 Và không th
không k
 
đế
n s
 
độ
ng viên, khích l
ệ, giúp đỡ 
v
v
t ch
t c
a cha m
, anh em và
các ngƣờ 
i thân c
a tôi.
Đây chính là chỗ
d
a c
ủa tôi trong khi đang làm luận văn này.
 
 
 LU 
 ẬN VĂN TỐ
T NGHI 
 Ệ 
P
 
 Nguy
ễ 
n H 
ng Quân
 ii
TÓM T
T LU
ẬN VĂN
 
Vi
c t
o sóng b
ng cách s
d
ng m
t máy t
o sóng (wave maker) trong m
t b
th
 nghi
ệm đã trở 
thành m
t công ngh
quan tr
ọng trong lĩnh vự
c k
thu
t b
ờ 
bi
ển và đại dƣơng
.Máy t
o sóng không ch
có m
t trong các b
th
nghi
m, trong các công c
 
đo lƣờ 
ng trongphòng thí nghi
m mà còn hi
n di
ện dƣớ 
i d
n
g tƣơng đồ
ng lý thuy
ế
t kh
ắp nơi trong tự
nhiên.
Đó là sự
t
o sóng trên m
t sông, m
t bi
ển do gió, do độ
ng v
ật bơi lội, do đị
a ch
n, núi l
a
v.v…
 Trên th
ế
gi
ớ 
i, lý thuy
ế
t sóng và h
ẹp hơn là lý thuyế
t máy t
o sóng
đã đƣợ 
c nghiên c
ut
lâu,
đã đào sâu đế
n nh
ững trƣờ 
ng h
ợ 
p ph
c t
p; nhi
u máy t
o sóng t
nh
 
đế
n l
ớ 
n, t
 
đơn
gi
ản đế
n ph
c t
ạp cũng đã đƣợ 
c ch
ế
t
o. Bài lu
ận văn này không có tham vọng “chế
t
o l
i
 bánh xe” mà chỉ
mong mu
n góp ph
n vào nh
ng ho
ạt độ
ng nghiên c
ứu muôn hƣớ 
ng muônngành
ở 
b
ậc đạ
i h
c, v
ới đề
tài có th
coi là
ở 
nh
ững bƣớ 
c kh
ởi đầ
u c
a vi
c nghiên c
u máyt
ạo sóng, đó là
tìm hi
u lý thuy
ế
t vi
c t
ạo sóng đề
u, hai chi
u b
ng lý thuy
ế
t sóng tuy
ế
n tínhvà ch
ế
t
o m
t thi
ế
t b
th
c nghi
m t
ạo sóng đơn giả
n. Lu
ận văn này còn bao gồ
m vi
c xâyd
ng bài toán mô hình hóa, th
c hi
n tính toán mô ph
ng trên máy tính b
ằng chƣơng trình tự
 vi
ế
t và so sánh v
ớ 
i d
li
u thu th
ập đƣợ 
c t
thi
ế
t b
th
c nghi
ệm đã chế
t
o.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cao Thanh Nam liked this
Huynh Quang Huy liked this
locnp0209 liked this
k12d2 liked this
Xi_Muoi liked this
Tuan Nam Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->