Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aleksandar Pavković (priredio) - Svest i saznanje

Aleksandar Pavković (priredio) - Svest i saznanje

Ratings: (0)|Views: 730 |Likes:
Published by shorinkarate

More info:

Published by: shorinkarate on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Vreme
koje Živimo smatramo izuzetnim. Ako neničim drugim, ono je izuzetno
svešću
o izuzetnosti.Nesumnjiv je udeo moderne
umctnieke,
filozofske inaučne misli u toj izuzetnosti, u svesti o izuzetnosti.Moderni analitički duh ne otkriva samo nove činje-nice, on ih
istovremeno
i stvara, postaje činjenica.
Uprkos
parcijalizacijt
na sve uže domene,
moderna
misao nam ipak donosi jedinstvenu viziju sveta i
čo-
 veka u njemu.Ova biblioteka, pružajući našem čitaocu
najno-
 vija
dela
iz različitih disciplina, uspostavlja nove mo-stove, pokazuje da diferencijacija i
integracija
ljud-
skih
aktivnosti idu uporedo, da one nisu divergentne već
komplementarne.
Zbog toga nije nimalo čudno što se u istim kori-cama, pod istini amblemom, nalaze
eseji,
studije,rasprave iz filozofije, antropologije, psihologije, so-ciologije, nauke, knjige o problemima pojedinih
umet-
nosti ili knjige koje osvetljavaju duhovnu tradicijuIstoka.I kad je
reč
o tajnama s onu stranu teleskopa imikroskopa, i kad nas užasavaju prostori ili nas uža-sava samo to užasavanje, i kad smo U dijalogu sasvetom ili sa samim sobom, i kad je predmet misli
svet
ili sama misao, i kad smo u sazvežđu prirodnihnauka ili u sazvežđu umetnosti, uvek je prisutan
pre-
gor da se odgonetne ista zagonetka. Odgonetajućiprirodu, čovek odgoneta sebe, jer su i
pesma
i naučniopit isti izazov svetu. Zajednička su postala pitanjafizike i metafizike.Knjige ove biblioteke su izvor znanja i
podslkaj
za misao. One nam ne donose definitivne odgovore,ne odgovaraju da bi ukinule pitanja, već da bi
po-
stavile nova, uče nas da se pitamo. Imenujući svet,one ga i vrednuju. Kritične i prema sopstvenoj kri-tičnosti, identifikujući sadašnjost, anticipiraju buduć-nost. Suočavajući nas sa duhovnim, moralnim i psi-hološkim problemima
savremenog
čoveka, otkrivajućinove prostore za misao, one iz različitih perspektivaotvaraju moguće perspektive, nadahnjuju nas učenomnadom, jer svaka od ovih knjiga istovremeno je i kri-tika i projekt.
NOLIT

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zaim_827078 liked this
skutorka59 liked this
zaim_827078 liked this
Ivana Murišić liked this
zaim_827078 liked this
sulejmanalfa liked this
Milan Djordjevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->