Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Dallas, Tx Arts Institutions Vs. Artists Claes Oldenburg-Coosje van Bruggen, Chapman Kelley, Stuart Kraft

Dallas, Tx Arts Institutions Vs. Artists Claes Oldenburg-Coosje van Bruggen, Chapman Kelley, Stuart Kraft

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by John A. Viramontes
Arts institutions in Dallas, Texas have recently produced a trinity of instances where living visual artists have had their work changed without permission, been denied presentation of it, and restored without the makers' participation. These occurrences strike at the heart of artists' moral rights and expand the conversation that is gaining traction in the U.S. not unlike the early rumblings of the civil, women's and numerous other rights movements.
Arts institutions in Dallas, Texas have recently produced a trinity of instances where living visual artists have had their work changed without permission, been denied presentation of it, and restored without the makers' participation. These occurrences strike at the heart of artists' moral rights and expand the conversation that is gaining traction in the U.S. not unlike the early rumblings of the civil, women's and numerous other rights movements.

More info:

Published by: John A. Viramontes on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2010

pdf

text

original

 
Dbqhdek obv Jv}et}t# Vecl}t
 
Mjkkjt+ ]\ Jv}t Eht}e}q}ebht _t( Jv}et}t Dkjat Bkmahfqvc)Dbbtna jh Fvqccah+ Dljwijh @akkau jhm T}qjv} @vjo}
 
Sekmokbsav Jv}et} }b Mjkkjt Iqtaqi bo Jv}> #Vaiba Iu Wjeh}ehc#+ MIJ@aawt Edbhed Tdqkw}qva
T}j`a Le}dl
Lemmah+ Sava
Wacjtqt
Tdqkw}bv#tIbvjk Vecl}t _ebkj}am2
 Nqha :+ 67:7 Majv jkku bo jv}et}t# vecl}t>Jv}t eht}e}q}ebht eh Mjkkjt+ ]a|jt lja vadah}ku wvbmqdam j }vehe}u bo eht}jhdat slavakeehc etqjk jv}et}t lja ljm }laev sbv` dljhcam se}lbq} waviettebh+ faah maheamwvatah}j}ebh bo e}+ jhm vat}bvam se}lbq} }la ij`avt# wjv}edewj}ebh( ]lata bddqvvahdatt}ve`a j} }la lajv} bo jv}et}t# ibvjk vecl}t jhm a|wjhm }la dbhavtj}ebh }lj} et cjehehc}vjd}ebh eh }la Q(T( hb} qhke`a }la ajvku vqifkehct bo }la deek+ sbiah#t jhm hqiavbqtb}lav vecl}t ibaiah}t(]la Dbqhdek obv Jv}et}t Vecl}t ljt bf}jeham j dbwu bo j ka}}av sve}}ah fu Mjkkjtsekmokbsav jv}et}Dljwijh @akkau}b Fbhhea We}ijh+ Mevad}bv bo }la Mjkkjt Iqtaqi bo Jv}( La jt`t }lj} tla vaiba let :5?7 ]a|jt Jhhqjk sehhehc wjeh}ehc ovbi }laiqtaqi#t dqvvah} a|lefe}ebh> &
Nqha :+ 67:7  Majv Fbhhea We}ijh> Wkajta vaiba iu wjeh}ehc “ Tjhm Mqha,:5?7% ovbi ubqv a|lefe}ebh #Dbjt}kehat>Eijcat bo Kjhm jhm Taj(#  Eo E ljm eh}ahmam obv e} }b ehdkqma tqdl jmmam)bh aooad}t+ E sbqkm lja ijma e} jheht}jkkj}ebh weada bv j #ljwwahehc# se}l jqmeb jhm etqjk aooad}t bo iu bsh dlbbtehc( Bv  wavljwt lja e} tqfie}}am }b }la Vehckehc Fvbt( jhm Fjvhqi / Fjekau Devdqt(]let tjia “Tjhm Mqha― wjeh}ehc et }la bha sledl ubq madkeham }b kbjh eh 677< }b }laKbhceas Iqtaqi bo Oeha Jv}t ,eh Ajt} ]a|jt%(Tehda ubq jhm ubqv t}joo mb hb} oaak }lj} iu sbv` djh t}jhm jkbha bh e}t bsh iave}t+ obv 
 
}lj}+ jhm obv ijhu b}lav vajtbht+ E djh hb kbhcav oaak lbhbvam faehc eh }let iqtaqi#tdbkkad}ebh( Wkajta va}qvh “Tjhm Mqha― }b ia E sekk vaoqhm }la wqvdljta wveda(
 ,techam%
Dljwijh @akkau 
& Sakk+ e} taait }la MIJ ietqhmavt}bbm }la vadah} Oevt} Devdqe} Dbqv} bo Jwwajkt 67:7vaavtjk bo }la metwq}a fa}saah Ijttjdlqta}}t Iqtaqi bo Dbh}aiwbvjvu Jv} _t(Dlvet}bwl Fûdlak sledlDkjhddb(dbidbavam( ]lj} madetebh dkajvku ceat }la jv}et} }laibvjk vecl}))qhmav }la _etqjk Jv}et}t Vecl}t Jd} bo :557 oamavjk dbwuvecl} t}j}q}a+ bv _JVJ))}b ma}avieha }la oehetl bo j sbv` bo jv} et)ç)et wqfked a|lefe}ebh( Oqv}lav+ }lajwwajk dbqv}#t vqkehc metjkkbsam Ijtt IbDJ#t dbh}ah}ebh }lj} e} sjt db)jq}lbv bo Fûdlak#t eht}jkkj}ebh weada
]vjehehc Cvbqhm obv Maibdvjdu 
( Sa jva hb} jkbha eh bedehc j dbhdavh jfbq} }la wavdaw}ebh bo &
Dbjt}kehat
& faehc))a|dqta }la dkedlå))j mbc jhm wbhu tlbs( Jv}t sve}av Wa}av Teia` bo ]a|jt)fjtam
MIjcj~eha
dve}ede~am }la tlbs bhIju ?jhm dbhdkqmam> &
]lava et hb jbemehc }la tbqhm eh #Dbjt}kehat#((( E} nqt} tqccat}t j kbs vacjvm obv }la wbsav bo etqjk jv} ) }lj} vacqkjv wabwka djh#} ahdbqh}av jv}sbv` bh e}t bsh+ fq} vj}lav }lau lja }b fa lakwam }bsjvmt jh aib}ebhjk vatwbhta }b }la sbv` }lvbqcl jtbhed hqmca( Wavljwt sa lja bqv oevt} jv} a|lefe}ebh slava eht}ajm bo ljhmehc bq} lajmwlbhat j} }la ah}vjhda+ easavt dbqkm lja }la bw}ebh bo dlbbtehc ajvwkqct
(& Jhb}lav a|jiwka bo j keehc jv}et} faehc metdbqh}am dbhdavht
T}j`a Le}dl
+ jh eiiahtakuwbwqkjv tdqkw}qva fu eh}avhj}ebhjkku `hbsh jv}et}tDkjat Bkmahfqvc jhm Dbbtna jhFvqccah( ]la sbv` ljt faah `aw} ovbi wqfked eas fu }la MIJ obv uajvt+ sledl sjthb} tqwwbtam }b fa }la djta( Eh }la Iju 67:7 ettqa bo 
M Ijcj~eha
+ Tbq}lavhIa}lbmet} Qheavte}u Wvboattbv Sekkjvm Tweacakijh svb}a ‛
]la Mjkkjt Iqtaqi bo Jv}#tFvb`ah Wvbieta> ]lau wvbietam }b vaeht}jkk }la edbhed T}j`a Le}dl( Fq} e}#t t}ekk iettehc (’ 
 Eh }la sj`a bo Tweacakijh#t jv}edka+ jh bq}vjcam jv}t jd}eet} dvaj}am }la Ojdafbb`wjca&Vaeht}jkk Dkjat Bkmahfqvc#t T}j`a Le}dl }b }la Mjkkjt Iqtaqi bo Jv}#t fjvvak_jqk}
(& ]la MIJ et jmjijh} eh e}t vaoqtjk }b vatqvvad} }la dbkbttjk weada( ]lj} vakqd}jhda }bvaeht}jkk djkkt eh}b zqat}ebh }la iqtaqi#t j}}e}qma }bsjvm Bkmahfqvc jhm }la kj}a jhFvqccah jhm }jvhetlat e}t dvamefeke}u eh }la auat bo mab}aat bo wqfked jv}( ]la Dbqhdekobv Jv}et}t Vecl}t ljt vakjuam j dbiiqhedj}ebh }b Bkmahfqvc jhm et jsje}ehc j mevad}ea(]la djkkbqt vaibjk bo 
T}j`a Le}dl
jhm @akkau#t &se}lmvjs iu wjeh}ehc& vazqat} mveat}la wavdaw}ebh bo j iqtaqi ljehc j dav}jeh jvvbcjhda+ bo faehc dkbj`am eh j djjkeav 
 
j}}e}qma jhm tlbsehc j metvatwad} obv keehc jv}et}t+ bo }la jv}sbv` }laitakat+ jt sakk jt}la wqfked(Kjt}ku+ }la vat}bvj}ebh fu }la Mjkkjt Ehmawahmah} Tdlbbk Met}ved} bo }la bq}mbbv tdqkw}qva
Wacjtqt
ljt faah dbiwka}am( E} sjt vamamedj}am eh Iju 67:7 j} e}t kbdj}ebhbh }la djiwqt bo Fbb`av ]( Sjtlehc}bh Lecl Tdlbbk obv }la Wavobviehc jhm _etqjk Jv}t(Lbsaav+ }la vat}bvj}ebh ljt kao}
Wacjtqt
ibhqiah} tdqkw}bv T}qjv} @vjo } sbhmavehc eo let ibvjk vecl}t qhmav _JVJ bv jhb}lav tad}ebh bo dbwuvecl} kjs lja faah ebkj}am( JtJv}et} eh Vatemahda+ eh :5<= la dbkkjfbvj}am se}l t}qmah}t jhm }laev }ajdlav Navvu Mjheakbh dvaj}ehc
Wacjtqt
( @vjo} tjut }la vat}bvam
Wacjtqt
sjt &
tqft}jh}ejkku ibmeoeam se}lbq} waviettebh bo }la
,bvecehjk%
 wjv}edewjh}t(((sa mvajiam+ matecham+ fqek} }la ibmak jhm tdqkw}qva jt j cvbqw( Sa tlbqkm lja faah dbhtqk}am jt j cvbqw
(& ]lj} vjetat }lazqat}ebh bo sla}lav bv hb} @vjo} jhm let dbkkjfbvj}bvt# jv}et}ed etebh dbqkm fa wvbwavkudjvveam bq} se}lbq} }laev mevad} ehbkaiah}( La dvame}t }la tdlbbk#t jkqihe obv &tjehc&
Wacjtqt
( @vjo} ljt faah ]vjakehc Jv}et} eh Amqdj}ebh obv }la ]a|jt Dbiiettebh bhJv}t tehda :533( J vat}bvj}ebh djta ljehc teiekjve}eat se}l
Wacjtqt
sjt vawbv}am bh fu Dledjcb EWKe}ecj}ebhfkbcjt vadah}ku jt 677< slah eh}avhj}ebhjkku `hbsh tdqkw}bv Ujjdb Jcjimetwq}am }la vat}bvj}ebh bo let Dledjcb sbv`
Dbiiqhedj}ebh \5
( Jddbvmehc }b }laDledjcb ]vefqha+ Jcji#t dbqhtak ehmedj}am _JVJ sjt hb} jwwkedjfka fadjqta e} sjtdvaj}am faobva }la t}j}q}a#t ahjd}iah}+ fq} tjem }la fvbjmav dbwuvecl} kjs sbqkm jwwkufadjqta }la vat}bvam sbv` sjt j mavej}ea bo }la bvecehjk( Hb} jkk jv}sbv` dvaj}amfaobva :557 et jq}bij}edjkku metzqjkeoeam obv wvb}ad}ebh qhmav _JVJ( .................... Dljwijh @akkau et j wjeh}av slbta vbb}t eh }la jv}et}t# vecl}t ibaiah} djh fa }vjdam}b Mjkkjt+ ]\ facehhehc eh }la :5?7t( La et dqvvah}ku }la wkjeh}eoo eh }la kjhmijv` _JVJdjta
Dljwijh @akkau _t( Dledjcb Wjv` Met}ved} 
( J Taah}l Devdqe} Dbqv} bo Jwwajktwvadamah})ta}}ehc madetebh et eiiehah}( Eh }la jq}qih bo 677= @akkau oekam j kjstqe} }bwvb}ad} let jv}et}#t ibvjk vecl}t eiiamej}aku jo}av }la DWM evvabdjfku jk}avam))se}lbq}@akkau#t waviettebh))let dakafvj}am ??+777 tz(o}( wqfked jv}sbv` }la
Dledjcb Sekmokbsav Sbv`t
( Eh 677<+ Q(T( Met}ved} Dbqv} Nqmca Dbjv eh Dledjcb maaiam
DSS 
dbqkm fadbhtemavam ae}lav j wjeh}ehc bv j tdqkw}qva qhmav _JVJ( Lbsaav+ Dbjv maheamwvb}ad}ebh qhmav _JVJ fadjqta
DSS 
sjt qhbvecehjk jhm te}a)twadeoed( @akkaujwwajkam }la metwq}a }b vaavta }lbta qhojbvjfka vqkehct( Jt ke}ecjh} eh }let eiwbv}jh}djta+ @akkau et attah}ejkku }la &wbt}av fbu& obv jv}et}t# vecl}t eh }la Q(T( La ke`aht let vbkaeh jmbdj}ehc obv jv}et}t# vecl}t }b }lj} bo }la wkjeh}eoot eh }la let}bved
Vba t( Sjm 
a jhm
Fvbsh t( Fbjvm bo Amqdj}ebh
bo }la sbiah#t jhm deek vecl}t ibaiah}+ vatwad}eaku(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->