Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
104Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Dang Toan Ve Ancol

Cac Dang Toan Ve Ancol

Ratings:
(0)
|Views: 8,786|Likes:
Published by trungluoc

More info:

Published by: trungluoc on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
CÁC DẠNG TOÁN VỀ ANCOL
* Dạng 1: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H ở nhóm -OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K... thu được muối ancolat và H
2
R(OH)
x
+ xNa R(ONa)
x
+
x2
H
2
(1)
 Những chú ý cần nhớ 
:
(nên nhớ để k 
o
viết pthh → ít mất thời gian)- Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H
2
để xác định số lượng nhóm chức:+ Nếu
2
Hancol
n1n 2
=
 
 
ancol đơn chức.+ Nếu
2
Hancol
n1n
=
 
 
ancol 2 chức
nếu
2
H ancol
n n
 
 
ancol (A) đa chức+ Nếu
2
Hancol
n3n 2
=
 
 
ancol 3 chức- Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà
2
Hancol
n1n 2
>
 
 
trong hỗn hợp 2 ancol có 1ancol đa chức.- Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta
luôn
 
có:
2
 Na H
n 2n
=
- Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: định luật bảo toàn khốilượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình,...
1.
Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H
2
(đktc). Công thức của B là:A. CH
3
OH B. CH
3
CH
2
OH C. CH
3
CH(OH)CH
3
D. CH
2
=CH−CH
2
OH
2.
A, B là hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tácdụng hết với Na thu được ,12 lít H
2
(đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là:A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
3.
Cho 2,02g hỗn hợp 2 ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với Na được 3,12g muối khan. CTPTcủa 2 ancol là:A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
4.
Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đòng đẳng tác dụng với Na vừa đủ, thu được2,18g chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol là:A. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH B. CH
3
OH và C
2
H
5
OHC. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH
5.
Cho 2,84 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ tạo ra4,6g chất rắn và V lít H
2
(đktc). Giá trị của V và công thức của các ancol là:A. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OH; 0,448 lít B. CH
3
OH; C
2
H
5
OH; 0,896 lítC. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH; 0,672 lít D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH; 0,896 lít
6.
Cho 15,4 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etilenglicol tác dụng vừa đủ với Na thì thoát ra 4,48 lít H
2
(đktc) vàdung dịch muối. Cô cạn dung dịch muối ta được chất rắn có khối lượng là:A. 22,2 gam B. 24,4 gam C. 15,2 gam D. 24,2 gam
GIA SƯ 
THÀNH ĐẠTSố điện thoại: 0982.205.362
 
7.
Cho 10g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra14,4g chất rắn và V lít khí H
2
(đktc). V có giá trị là:A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48
8.
Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được3,36 lít H
2
(đktc). Hai ancol cần tìm là:A. CH
3
OH; C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH
9.
Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thuđược 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:A. CH
3
OH; C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH
(Trích đề thi TSĐH - 2007)
10.
Cho 6,44g hỗn hợp 2 ancol tác dụng hết với K thấy thoát ra 1,792 lít H
2
(đktc) và thu được m(g) muối kaliancolat. Giá trị của m là:A. 11,56 B. 12,52 C. 15,22 D. 12,25
* Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng đốt cháy
 Lưu ý:
- Khi đốt cháy ancol no, đơn chức:C
n
H
2n
O
 
+
3n2
O
2
→ nCO
2
+ (n +1)H
2
OTa luôn có:
2 2
H O CO
n n
>
2 2
ancol H O CO
n = n - n
 
2
O
n
 pư
=
2
CO
3n2
- Khi đốt cháy một ancol (A):+ Nếu
2 2
H O CO
n n
>
(
A) là ancol no: C
n
H
2n+2
O
x
2 2
ancol H O CO
n = n - n
+
 Nếu
 
2 2
H O CO
n = n
 
 
(A) là ancol chưa no (có 1 liên kết π): C
n
H
2n
O
x
+ Nếu
2 2
H O CO
n < n
 
(A) là ancol chưa no có từ 2 liên kết п trở lên:CTTQ: C
n
H
2n+2-2k 
O
x
(k ≥2, k là số lk π)
1.
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic người ta thu được70,4 gam CO
2
và 39,6 gam H
2
O. giá trị của m là:A. 16,6 gam B. 23,6 gam C. 33,2 gam D. 11 gam
2.
Đốt cháy hoàn toàn 0,92g một ancol đơn chức A thu được 0,896 lít CO
2
(đktc) và 1,08g H
2
O. CTPT của A là:A. C
2
H
6
O B. CH
4
O C. C
2
H
6
O
2
D. C
3
H
8
O
3
3.
Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức A thu được 4,4g CO
2
. Thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy ancol A là:A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
4.
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no A cần dùng 3,5 mol O
2
. CTPT của A là:A. C
2
H
6
O B. C
2
H
6
O
2
C. C
3
H
8
O
3
D. C
3
H
6
O
2
5.
0,1 mol ancol X tác dụng với Na dư tạo ra 3,36 lít H
2
(đktc). Mặt khác, đốt cháy X sinh ra CO
2
và H
2
O theo tỉ lệsố mol H
2
O : số mol CO
2
là 4:3. CTPT của ancol R là:A. C
2
H
5
OH B. CH
3
OH C. C
2
H
4
(OH)
2
D. C
3
H
5
(OH)
3
6.
Ba ancol A, B, C đều bền, không phải là các chất đồng phân. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO
2
và H
2
O theo tỉlệ mol H
2
O : CO
2
= 4 : 3. CTPT của 3 ancol là:A. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH B. C
3
H
8
O, C
4
H
8
O, C
5
H
8
OC. C
3
H
8
O, C
3
H
8
O
2
, C
3
H
8
O
3
D. C
3
H
6
O, C
3
H
6
O
2
, C
3
H
6
O
3
GIA SƯ 
THÀNH ĐẠTSố điện thoại: 0982.205.362
 
7.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 0,3 mol CO
2
0,425 mol H
2
O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H
2
. CTPTcủa X, Y là:A. C
2
H
6
O
2
và C
3
H
8
O
2
B. C
2
H
6
O và CH
4
OC. C
3
H
6
O và C
4
H
8
O D. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
8.
Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO
2
H
2
O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cầndùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO
2
thu được (ở cùng điều kiện). CTPT của X là:A. C
3
H
8
O
3
B. C
3
H
4
O C. C
3
H
8
O
2
D. C
3
H
8
O
9.
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm C
2
H
5
OH và C
n
H
2n
(OH)
2
thu được 11,2 lít CO
2
(đktc) và x(g) H
2
O.Giá trị của x là:A. 7,2 B. 8,4 C. 10,8 D. 12,6
10.
Đốt cháy acol X cho CO
2
và H
2
O theo tỉ lệ số mol là 3 : 4. Mặt khác, cho 0,1 mol ancol X tác dụng với K dưtạo ra 3,36 lít H
2
(đktc). CTCT của ancol X là:
OH OHCH
2
CH
2
D. CH
2
CH CH
2
OH OH OH OH
11.
Hỗn hợp X gồm hai ancol no có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được 11,2lít CO
2
(đktc). Mặt khác, 0,25 mol X đem tác dụng với Na dư thấy thóat ra 3,92 lít H
2
(đktc). Các ancol trong X là:A. C
3
H
7
OH và C
3
H
6
(OH)
2
B. C
4
H
9
OH và C
4
H
8
(OH)
2
C. C
2
H
5
OH và C
2
H
4
(OH)
2
D. C
3
H
7
OH và C
3
H
5
(OH)
3
12.
Tách nước hòan toàn từ hỗn hợp X gồm hai ancol A và B ta thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháyhoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO
2
. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO
2
sinh ra là:A. 1,76g B. 2,48g C. 2,76g D. 2,94g
13.
Chia 22g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 bị đốt cháy hoàntoàn tạo ra V lít khí CO
2
(đktc) và m gam H
2
O. Phần 2 tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H
2
(đktc). Giá trị củaV và m là:A. 6,72 lít; 12,6 gam B. 8,96 lít; 12,6 gamC. 6,72 lít; 24,3 gam D. 8,96 lít; 24,3 gam
14.
Đốt cháy hoàn toàn 1,06g hỗn hợp hai ancol no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau rồi cho toàn bộ khí CO
2
tạo thành hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 0,2M. Sau thí nghiệm nồng độ của dung dịch NaOH còn lại là0,1M. Công thức và khối lượng của từng ancol trong hỗn hợp là:A. CH
3
OH : 0,32g ; C
2
H
5
OH : 0,74g B. C
2
H
5
OH : 0,46g ; C
3
H
7
OH : 0,6gC. C
3
H
7
OH : 0,42g ; C
2
H
6
O : 0,64g D. C
3
H
7
OH : 0,48g ; C
4
H
9
OH : 0,58g
15.
Hỗn hợp X gồm ba ancol đơn chức A, B, C trong đó B, C là 2 ancol đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol Xthu được 3,96g H
2
O và 3,136 lít CO
2
(đktc). Số mol ancol A bằng 5/3 tổng số mol 2 ancol B, C. Công thức phân tửcủa các ancol là:A. CH
4
O và C
3
H
8
O B. CH
4
O và C
3
H
6
OC. CH
4
O và C
3
H
4
O D. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
16.
Chia m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 bị đốt cháy hoàn toàn thuđược 2,24 lít CO
2
(đktc). Phần 2 bị đề hiđrat hóa hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hết 2 ankennày thì thu được số gam H
2
O là:A. 1,36g B. 0,98g C. 1,8g D. 1,54g
17.
Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H
2
SO
4
xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồmhai ancol X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06g hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. CTCT thu gọn của X và Y là:A. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH B. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OHC. C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH
GIA SƯ 
THÀNH ĐẠTSố điện thoại: 0982.205.362

Activity (104)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
anhvuonglqd liked this
dayhoahoc liked this
Quynh Nguyen Thi added this note
k co phuong phap giai chan that
Nguyen Ngoc liked this
Giotlehuyenbi Ntn added this note
phan ung oxi hoa.
Giotlehuyenbi Ntn added this note
sao thay ko trinh bay phuong phap giai bang phan ung õi hoa, em thay phan nay cung kho ma.
Khong Hiep added this note
có free dow đc ko z?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->