Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
104Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Dang Toan Ve Ancol

Cac Dang Toan Ve Ancol

Ratings: (0)|Views: 8,739|Likes:
Published by trungluoc

More info:

Published by: trungluoc on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
CÁC DẠNG TOÁN VỀ ANCOL
* Dạng 1: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H ở nhóm -OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K... thu được muối ancolat và H
2
R(OH)
x
+ xNa R(ONa)
x
+
x2
H
2
(1)
 Những chú ý cần nhớ 
:
(nên nhớ để k 
o
viết pthh → ít mất thời gian)- Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H
2
để xác định số lượng nhóm chức:+ Nếu
2
Hancol
n1n 2
=
 
 
ancol đơn chức.+ Nếu
2
Hancol
n1n
=
 
 
ancol 2 chức
nếu
2
H ancol
n n
 
 
ancol (A) đa chức+ Nếu
2
Hancol
n3n 2
=
 
 
ancol 3 chức- Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà
2
Hancol
n1n 2
>
 
 
trong hỗn hợp 2 ancol có 1ancol đa chức.- Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta
luôn
 
có:
2
 Na H
n 2n
=
- Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: định luật bảo toàn khốilượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình,...
1.
Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H
2
(đktc). Công thức của B là:A. CH
3
OH B. CH
3
CH
2
OH C. CH
3
CH(OH)CH
3
D. CH
2
=CH−CH
2
OH
2.
A, B là hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tácdụng hết với Na thu được ,12 lít H
2
(đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là:A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
3.
Cho 2,02g hỗn hợp 2 ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với Na được 3,12g muối khan. CTPTcủa 2 ancol là:A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
4.
Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đòng đẳng tác dụng với Na vừa đủ, thu được2,18g chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol là:A. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH B. CH
3
OH và C
2
H
5
OHC. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH
5.
Cho 2,84 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ tạo ra4,6g chất rắn và V lít H
2
(đktc). Giá trị của V và công thức của các ancol là:A. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OH; 0,448 lít B. CH
3
OH; C
2
H
5
OH; 0,896 lítC. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH; 0,672 lít D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH; 0,896 lít
6.
Cho 15,4 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etilenglicol tác dụng vừa đủ với Na thì thoát ra 4,48 lít H
2
(đktc) vàdung dịch muối. Cô cạn dung dịch muối ta được chất rắn có khối lượng là:A. 22,2 gam B. 24,4 gam C. 15,2 gam D. 24,2 gam
GIA SƯ 
THÀNH ĐẠTSố điện thoại: 0982.205.362
 
7.
Cho 10g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra14,4g chất rắn và V lít khí H
2
(đktc). V có giá trị là:A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48
8.
Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được3,36 lít H
2
(đktc). Hai ancol cần tìm là:A. CH
3
OH; C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH
9.
Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thuđược 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:A. CH
3
OH; C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OHC. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH
(Trích đề thi TSĐH - 2007)
10.
Cho 6,44g hỗn hợp 2 ancol tác dụng hết với K thấy thoát ra 1,792 lít H
2
(đktc) và thu được m(g) muối kaliancolat. Giá trị của m là:A. 11,56 B. 12,52 C. 15,22 D. 12,25
* Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng đốt cháy
 Lưu ý:
- Khi đốt cháy ancol no, đơn chức:C
n
H
2n
O
 
+
3n2
O
2
→ nCO
2
+ (n +1)H
2
OTa luôn có:
2 2
H O CO
n n
>
2 2
ancol H O CO
n = n - n
 
2
O
n
 pư
=
2
CO
3n2
- Khi đốt cháy một ancol (A):+ Nếu
2 2
H O CO
n n
>
(
A) là ancol no: C
n
H
2n+2
O
x
2 2
ancol H O CO
n = n - n
+
 Nếu
 
2 2
H O CO
n = n
 
 
(A) là ancol chưa no (có 1 liên kết π): C
n
H
2n
O
x
+ Nếu
2 2
H O CO
n < n
 
(A) là ancol chưa no có từ 2 liên kết п trở lên:CTTQ: C
n
H
2n+2-2k 
O
x
(k ≥2, k là số lk π)
1.
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic người ta thu được70,4 gam CO
2
và 39,6 gam H
2
O. giá trị của m là:A. 16,6 gam B. 23,6 gam C. 33,2 gam D. 11 gam
2.
Đốt cháy hoàn toàn 0,92g một ancol đơn chức A thu được 0,896 lít CO
2
(đktc) và 1,08g H
2
O. CTPT của A là:A. C
2
H
6
O B. CH
4
O C. C
2
H
6
O
2
D. C
3
H
8
O
3
3.
Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức A thu được 4,4g CO
2
. Thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy ancol A là:A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
4.
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no A cần dùng 3,5 mol O
2
. CTPT của A là:A. C
2
H
6
O B. C
2
H
6
O
2
C. C
3
H
8
O
3
D. C
3
H
6
O
2
5.
0,1 mol ancol X tác dụng với Na dư tạo ra 3,36 lít H
2
(đktc). Mặt khác, đốt cháy X sinh ra CO
2
và H
2
O theo tỉ lệsố mol H
2
O : số mol CO
2
là 4:3. CTPT của ancol R là:A. C
2
H
5
OH B. CH
3
OH C. C
2
H
4
(OH)
2
D. C
3
H
5
(OH)
3
6.
Ba ancol A, B, C đều bền, không phải là các chất đồng phân. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO
2
và H
2
O theo tỉlệ mol H
2
O : CO
2
= 4 : 3. CTPT của 3 ancol là:A. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH B. C
3
H
8
O, C
4
H
8
O, C
5
H
8
OC. C
3
H
8
O, C
3
H
8
O
2
, C
3
H
8
O
3
D. C
3
H
6
O, C
3
H
6
O
2
, C
3
H
6
O
3
GIA SƯ 
THÀNH ĐẠTSố điện thoại: 0982.205.362
 
7.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 0,3 mol CO
2
0,425 mol H
2
O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H
2
. CTPTcủa X, Y là:A. C
2
H
6
O
2
và C
3
H
8
O
2
B. C
2
H
6
O và CH
4
OC. C
3
H
6
O và C
4
H
8
O D. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
8.
Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO
2
H
2
O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cầndùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO
2
thu được (ở cùng điều kiện). CTPT của X là:A. C
3
H
8
O
3
B. C
3
H
4
O C. C
3
H
8
O
2
D. C
3
H
8
O
9.
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm C
2
H
5
OH và C
n
H
2n
(OH)
2
thu được 11,2 lít CO
2
(đktc) và x(g) H
2
O.Giá trị của x là:A. 7,2 B. 8,4 C. 10,8 D. 12,6
10.
Đốt cháy acol X cho CO
2
và H
2
O theo tỉ lệ số mol là 3 : 4. Mặt khác, cho 0,1 mol ancol X tác dụng với K dưtạo ra 3,36 lít H
2
(đktc). CTCT của ancol X là:
OH OHCH
2
CH
2
D. CH
2
CH CH
2
OH OH OH OH
11.
Hỗn hợp X gồm hai ancol no có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được 11,2lít CO
2
(đktc). Mặt khác, 0,25 mol X đem tác dụng với Na dư thấy thóat ra 3,92 lít H
2
(đktc). Các ancol trong X là:A. C
3
H
7
OH và C
3
H
6
(OH)
2
B. C
4
H
9
OH và C
4
H
8
(OH)
2
C. C
2
H
5
OH và C
2
H
4
(OH)
2
D. C
3
H
7
OH và C
3
H
5
(OH)
3
12.
Tách nước hòan toàn từ hỗn hợp X gồm hai ancol A và B ta thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháyhoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO
2
. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO
2
sinh ra là:A. 1,76g B. 2,48g C. 2,76g D. 2,94g
13.
Chia 22g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 bị đốt cháy hoàntoàn tạo ra V lít khí CO
2
(đktc) và m gam H
2
O. Phần 2 tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H
2
(đktc). Giá trị củaV và m là:A. 6,72 lít; 12,6 gam B. 8,96 lít; 12,6 gamC. 6,72 lít; 24,3 gam D. 8,96 lít; 24,3 gam
14.
Đốt cháy hoàn toàn 1,06g hỗn hợp hai ancol no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau rồi cho toàn bộ khí CO
2
tạo thành hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 0,2M. Sau thí nghiệm nồng độ của dung dịch NaOH còn lại là0,1M. Công thức và khối lượng của từng ancol trong hỗn hợp là:A. CH
3
OH : 0,32g ; C
2
H
5
OH : 0,74g B. C
2
H
5
OH : 0,46g ; C
3
H
7
OH : 0,6gC. C
3
H
7
OH : 0,42g ; C
2
H
6
O : 0,64g D. C
3
H
7
OH : 0,48g ; C
4
H
9
OH : 0,58g
15.
Hỗn hợp X gồm ba ancol đơn chức A, B, C trong đó B, C là 2 ancol đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol Xthu được 3,96g H
2
O và 3,136 lít CO
2
(đktc). Số mol ancol A bằng 5/3 tổng số mol 2 ancol B, C. Công thức phân tửcủa các ancol là:A. CH
4
O và C
3
H
8
O B. CH
4
O và C
3
H
6
OC. CH
4
O và C
3
H
4
O D. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
16.
Chia m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 bị đốt cháy hoàn toàn thuđược 2,24 lít CO
2
(đktc). Phần 2 bị đề hiđrat hóa hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hết 2 ankennày thì thu được số gam H
2
O là:A. 1,36g B. 0,98g C. 1,8g D. 1,54g
17.
Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H
2
SO
4
xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồmhai ancol X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06g hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. CTCT thu gọn của X và Y là:A. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH B. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OHC. C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH
GIA SƯ 
THÀNH ĐẠTSố điện thoại: 0982.205.362

Activity (104)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
anhvuonglqd liked this
dayhoahoc liked this
Nguyen Ngoc liked this
Quynh Nguyen Thi added this note
k co phuong phap giai chan that
Trương Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->