Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI TẬP ANCOL

BÀI TẬP ANCOL

Ratings: (0)|Views: 3,187 |Likes:
Published by Rooney Tran

More info:

Published by: Rooney Tran on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
Gia sư: Trần Tiến Lập- Đại học Kinh tế quốc dân SDT:01678379636 
BÀI TẬP ANCOL-PHENOL
^_*  Dạng 1:Phản ứng với kim loại kiềm
Câu 1:
Thể tích khí H
2
thoát ra (đktc) khi cho 0,46 gam Na phản ứng hết với ancol (ancol) etylic là (Cho H =1, Na = 23, O = 16, C = 12) 
A.
0,56 lít.
B.
0,672 lít.
C.
0,224 lít.
D.
0,112 lít.
Câu 2:
Khi cho 3,2 gam ancol no, đơn chức X tác dụng hết với Na dư, thu được 1,12 lít H
2
(đktc). Công thức phân tử của X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) 
A.
C
2
H
5
OH.
B.
CH
3
OH.
C.
C
3
H
7
OH.
D.
C
4
H
9
OH.
Câu 3:
Cho 4,6 gam một ancol no đơn chức, mạch hở tác dụng hết với một lượng Na vừa đủ, sau phản ứng thuđược 6,8 gam muối khan và V lít khí H
2
(đktc). Giá trị của V là (Cho C = 12, H= 1, O = 16, Na = 23) 
A.
2,24 lít.
B.
3,36 lít.
C.
1,12 lít.
D.
4,48 lít.
Câu 4:
Cho Na phản ứng hoàn toàn với 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳngsinh ra 3,36 lít khí H
2
(đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là (Cho C = 12, H= 1, O = 16)
A.
CH
3
OH và C
2
H
5
OH.
B.
C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH. 
C.
C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH.
D.
C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH.
Câu 5:
Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24g hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H
2
(đkc). Khốilượng muối natri ancolat thu được là
A.
1,9g .
B.
2,4g .
C.
2,85g .
D.
Đáp án khác
 Dạng 2: Phản ứng tách nước tạo anken, ete
Câu 6:
Khi đun nóng ancol đơn chức X với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,4375. xácđịnh X
A.
C
3
H
7
OH .
B.
CH
3
OH .
C.
C
2
H
5
OH .
D.
C
4
H
9
OH .
Câu 7:
Đề hidrat hóa 14,8g ancol thu được 11,2g anken. CTPT của ancol là
A.
C
4
H
9
OH .
B.
C
3
H
7
OH .
C.
C
n
H
2n + 1
OH .
D.
C
2
H
5
OH .
Câu 8:
Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H
2
SO
4 đặc
ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉkhối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là
A.
C
3
H
7
OH .
B.
C
4
H
7
OH .
C.
C
3
H
5
OH .
D.
C
2
H
5
OH .
 Dạng3: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Câu 9
: Oxi hóa 6g rượu đơn chức thu được 8,4g hỗn hợp gồm rượu, andehit, nước. Xác định hiệu suất của phảnứng oxi hóa:A: 25%B: 50%C: 75%D: 80%
Câu 10
: Oxi hóa hoàn toàn 4,6g một ancol no đơn chức bằng CuO thì sau phản ứng thấy khối lượng chất rắngiảm đi 1,6g. Xác định công thức của ancol:A: CH
3
HB: C
2
H
5
OHC: C
3
H
7
OHD: C
4
H
9
OH
Câu 11:
Oxi hóa 6g ancol no X thu được 5,8g andehit. CTPT của ancol là
A.
CH
3
– CH
2
– OH .
B.
CH
3
CH (OH) CH
3
.
C.
CH
3
– CH
2
CH
2
– OH .
D.
Kết quả khác
Câu12
: Oxi hoá một ancol X có công thức phân tử C
4
H
10
O bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơY khôngtham gia phản ứng tráng gương. Tên gọi của X làA. butan-1-ol. B. butan-2-olC. 2-metyl propan-1-ol. D. 2-metyl propan-2-ol.
Câu13
: Oxi hoá 18,4 gam C
2
H
5
OH (h = 100%), thu được hỗn hợp X gồm anđehit, axit và nước. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư AgNO
3
trong dung dịch NH
3
thì thu được 16,2 gam Ag.Phần 2 tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
anhvuonglqd liked this
Trương Pham liked this
Trương Pham liked this
Thanh Dung Pham liked this
Thiên Lê liked this
Phách Lối liked this
Thơ Dương liked this
danglananh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->