Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
progeCAD Srbija - progeCAD 2010 - progeSOFT progeCAD

progeCAD Srbija - progeCAD 2010 - progeSOFT progeCAD

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
progeCAD 2010 - autocad alternativa
progeCAD 2010 - autocad alternativa

More info:

Published by: Igor Lukic, dipl.inz.gradj. on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs
progeCAD Srbija - ProgeCAD 2010
Poslednjih godina smo svedoci sve veće ponude CAD alata.
 Autodesk 
i
Graphisoft 
i daljesuvereno vladaju našim tržištem, najviše zahvaljujući proteklim decenijama „slobodnog softvera“ iinertnosti korisnika, a sada je postalo opasno imati nelegalan softver, pošto su kazne izrazito velike. Tu nascenu stupaju CAD rešenja manje poznatih firmi, koja nisu tako bogata mogućnostima, ali nude veomamnogo, kada se uzme u obzir njihova cena. Takav slučaj je sa
 progeSOFT-om,
italijanskom firmom kojase bavi razvojem CAD alata više od 20 godina i čiji je najnoviji
 
CAD alat – 
 progeSOFT progeCAD
 
2010
.
 progeCAD 2010
je baziran na
 IntelliCAD 6.6 
tehnologiji i svojim korisnicima nudi potpuno kompatibilnuzamenu za
 AutoCAD
, po ceni koja je više od 15 puta niža.
Prvi susret
Pri prvom pokretanju progeCAD-a pred nama se našao ALE 9 progeSOFT-ov menadžer  blokova. Za razliku od verzije 8, koja je dolazila uz progeCAD 2008, u ovoj verziji je dodato oko 1000 blokova više, čime se ukupan broj raspoloživih blokova popeo na 11000. Tu smo se sureli sa prvomneprijatnšću – pri pokušaju unosa jednog bloka iz baze, dobili smo obaveštenje da izabrani blok nije prisutan i da ako želimo da ga koristimo, moramo da skinemo bazu blokova. Tu je postalo jasno zašto jeinstalacija nove verzije manja od instalacije prethodne – baze blokova se odvojeno skidaju sa sajta proizvođača. To, uneku ruku i nije lošerešenje, pošto npr.građevinski inženjerinemaju potrebu za blokovimanamenjenihmašinskiminženjerima, a time je smanjena veličinainstalacije koju je potrebno skinuti.Nakon„problema“ sa ALE-om, pred nama senašla radna površina progeCAD-a 2010.Sam interfejs jeizrazito AutoCAD-olik. Meniji i trake sa alatkama su, uz mala odstupanja i blagu zelenu nijansu, skoroidentični AutoCAD-ovim, kao i Status Bar, koji ima male izmene: OSNAP je ESNAP, OTRACK jeETRACK. Prilagavajući i skraćenice za tastaturu AutoCAD-ovim, progeSOFT je omogućiokorisnicima veoma lak i bolan prelazak sa znatno skupljeg uzora na progeCAD.
LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs
 
progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs
Proširenja i novine...
 progeCAD 2010 je baziran na IntelliCAD-u 6.6, koji je doneo dosta novina u odnosu na prethodnuverziju, a
 progeSOFT 
ih je dodatno usavršio nije stao samo na proširivanju već postoječih mogućnosti
 IntelliCAD-a
, poput uvođenja blok menadžera, nego je je otišao i korak dalje.Uvedena je podrška za PDF format i to dvosmerna – moguće je snimati crteže u PDF formatu preko
 progeSOFT-ovog 
PDF štampača, ali je i moguće uvoziti crteže koji su snimljeni kao PDFdokumenti i snimati ih u DXF formatu, pogodnom za dalju obradu. Treba napomenuti da se
 progeCAD-ov
modul za „čitanje“ PDF dokumenata ponaša kao OCR programi tekst se pretvara u tekst, a svilinijski elementi se pretvaraju u entitete – linije i krive. Ostali elementi se pretvaraju u rasterske slike.Tom prilikom se svim elementima dodeljuje lejer 0, a u slaju da je „original“ u boji, svakom pojedinačnom entitetu će biti dodeljena odgovarajuća boja. Takođe, dodata je i podrška za lejere ukreiranom PDF, što znači da tokom pregleda crteža u PDFu možete isključivati i uključivati lejere.Pored PDF podrške,
 progeSOFT 
je ugradio u
 progeCAD
i mogućnost štampe crteža u JPG formatu preko
 progeSOFT JPG štampača
, kao i vektorizaciju slika u JPG, PNG, TIF, GIF i BMP formatu. Sam proces vektorizacije se vrši preko integrisanog programa
WinTOPO
, koji vektorske crteže takođe snima uDXF formatu.
 progeSOFT 
je u verziju 2010 ugradio i mogućnost izvoza 3D modela u
Google Earth
, preko KLMformata. Da bi se model izvezao, potrebno je definisati njegovu lokaciju, nadmorsku visinu, jedinice ukojima je model rađen, naziv objekta i ugao u odnosu na sever. Tako kreiran i definisan objekat se možeučitati u
Google Earth
i on će biti postavljen na željenu lokaciju. Pored
Google Earth-
a postoji imogućnost izvoženja 3D modela u o2c (object-to-see) format, koji je idealan za prezentacije i digitalnekataloge, pošto omogućava izradu interaktivnih 3D prezentacija bilo kojeg 3D modela. Gotove o2cmodele je moguće postaviti na internet prezentacije, ali i u programe poput MS Word-a i PowerPoint-a.Jedino sto je potrebno za pregled o2c modela je plug-in za brauzer ili
o2c Player 
. Više o ovom formatumožete naći na adresiwww.o2c.co.uk .Još jedna novina je četiri komande za brzo grupisanje objekata, bez potrebe za definisanjemnaziva grupe. Prve dve komande služe za grupisanje i razbijanje grupe, a druge dve služe za dodavanje,odnosno uklanjanje pojedinih objekata iz grupe.Unapređenje su doživele i komande COPY, EXTEND, TRIM, PURGE, kao i Layer Manager. Kodkopiranja je sada standardno uključena mogućnost pravljenja više kopija, a pri korišćenju TRIM iEXTEND komande moguće je korišćenje prozora za selekciju, čime je izbegnuto mukotrpno odabiranje pojedinačnih linija. PURGE komanda je dobila formu dijaloga koji pruža znatno lakši rad - sve stavkekoje mogu biti uklonjene su grupisane u formi stabla. Layer Manager više nije deo DWG Explorera, negose otvara kao poseban prozor, a dodate su mu funkcije poput kreiranja filtera i grupa lejera.Takođe je ubrzano snimanje i učitavanje crteža. Dok je prošla verzija umela da bude dosta troma,2010-tka je dosta življa.Sva ova unapređenja su deo
 progeCAD-a 2010 Professional-a
, dok 
Standard 
varijanti nedostajuneke od njih, poput podrške za VBA, o2c. Takođe u
Standard 
varijanti nije moguće učitavati PDFdokumente, a ne postoji ni program
WinTOPO
.
Praktičan rad
U svakodnevnoj upotrebi
 progeCAD 2010
se pokazao kao sasvim dorastao zadatku, ako se ostaneu okvirima dve dimenzije. Kao što smo napomenuli, izgled korisničkog interfejsa i prečice za tastaturu su jako slične
 AutoCAD-ovim
, tako da je potrebno samo kratko navikavanje. Mali problem smo imali sakomandom za kopiranje – prečica za tastaturu nije CO, nego CP iako u uputstvu stoji i CO i CP. To smorešili tako što smo komandi za kopiranje dodelili alias CO. Takođe,
 progeSOFT 
je preimenovao komanduOFFSET u PARELLEL, ali je ostavio
 AutoCAD
-ovu prečicu – O. Nažalost,
 progeCAD
nema dinamički unos, kao ni bilo koji drugi klon baziran na
 IntelliCAD
tehnologiji. To će, korisnicima naviklim na njega, izgledati kao korak unazad, ali samo u periodu prilagođavanja pošto je tu standardna komandna linija. Iznad komandne linije se nalaze MODEL iLAYOUT tabovi, kompatibilni sa
 AutoCAD-ovim
. Rad sa njima je sličan kao i u uzoru, uz male izmene – 
LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs
 
progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs
moguće je sakriti bilo koji entitet u layout-u, bez potrebe da se isključi lejer kojem on pripada idozvoljeno je definisati način prikaza pojedinačnih viewport-ova u layoutu: wireframe, shade ili nekakombinacija ova dva prikaza.Kada smo spomenuli viewport-ove, može se reći da je rad u njima korektan, uz napomenu da oniizgledaju malo drugačije nego u
 AutoCAD
-u. Svaki viewport se otvara u posebnom prozoru, što je delujemalo nezgrapno, ali ima svojih prednosti olakšano je podešavanje veličine svakog pojedinačnogviewport-a.Osnovni format koji
 progeCAD
koristi je DWG, a može da otvara i snima crteže u DWGformatima od verzije 2.5 do verzije koja se koristi u
 AutoCAD-u
2010. Treba napomenuti da jetolerantnost
 progeCAD
-a prema elementima koje nije moguće prepoznati velika i da će takvi objekti biti prikazani simbolom i nikakve operacije nad njim neće biti moguće, čime je očuvana kompatibilnost sa
 AutoCAD-om
.Kao što smo rekli rad u dve dimenzije je sasvim korektan, dok mali problemi nastaju kada se pređe u treću dimenziju. Kao i u ostalim programima baziranim na
 IntelliCAD-u
pri radu u 3D-u , i u
 progeCAD-u
se oseća blago usporenje. Takođe 3DOrbit funkcioniše drugačije nego u
 AutoCAD-u
– osarotacije nije sredina objekta, nego sredina ekrana. Rendering modela je zadovoljavajuće brz, ali pokvalitetu je još uvek iza
 AutoCAD-a
.Jedno od pitanja koje prvo postavljajukorisnici koji suu
 AutoCAD-u
 pravili dodatne programe uLISP-u i VBA-u je njihova kompatibilnost sa
 progeCAD-om
. Ona je na zavidnom nivou i većina AutoLISP/LISP programarade bez ikakvih problem, dok VBA makroi zahtevaju manje korekcije. Ovde treba napomenuti još jedanveoma koristan potez
 progeSOFT-a - progeCAD 2010
poseduje mogućnost snimanja i korišćenja skripti,na sličan način kao u MS Word-u.Iako
 progeCAD
nema podršku za rad sa dinamičkim blokovima, dopalo nam se što je blokovemoguće menjati bez klasičnog razbijanja. Dupli klik na blok prebacuje
 progeCAD
u poseban mod kojiomogućava nedestruktivnu izmenu bloka i njegovo naknadno snimanje.
Zaključak 
 ProgeSOFT 
je odradio dobar posao. Ponudio je tržištu CAD alat koji mnogo pruža onima koji suspremni da se odreknu pojedinih ugodnosti na koje ih je navikao
 AutoCAD
. Period navikavanja jerelativno kratak – iskusnom korisniku
 AutoCAD-
a nije potrebno više od jednog do dva dana da se prilagodi
 progeCAD-ovom
okruženju. Naravno, ostaje još puno prostora za unapređenje
 progeCAD-a2010
, na čemu
 progeSOFT 
neprekidno radi svakih nekoliko nedelja izlazi ispravljena ili unapređenaverzija paketa.Kao što smo rekli,
 progeCAD
poseduje visoku kompatibilan sa
 AutoCAD-om
, a isto tako i savašim novčanikom. Cena profesionalne verzije
 progeCAD-a 2010
je preko petnaest puta manja od cene pune verzije
 AutoCAD-a 2010
, dok je slabija verzija – 
 progeCAD 2010
Standard preko dvadeset pet puta jeftinija.Kada se uzmu u obzir mogućnosti, kratak period navikavanja koji nije duži od par dana, cena
 progeCAD-a 2010
, kompatibilnost sa
 AutoCAD-om
, kao i kompatibilnost sa
Microsoft Vista-om
, može sereći da
 progeCAD 2010
predstavlja idealno rešenje za projektne biroe, kojima je potreban legalan,funkcionalan i krajnje jeftin CAD program.Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti preko telefona 022/478-514 ili preko e-mail-a: office@limis.rs
LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->