Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant spre folos nr 227, 30.V-05.VI.2010

Cuvant spre folos nr 227, 30.V-05.VI.2010

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti

More info:

Published by: sfantulgheorghe on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 30.V - 05.vI.2010Al 227-lea cuvânt
" Cu s#ngele Mucenicilor T`i, celor din toata lumea, ca [i cu por-fir` [i vison Biserica Ta fiind \mpodobit`, printr-\n[ii strig` c`treTine, Hristoase Dumnezeule: poporului T`u trimite-i \ndur`rileTale, pace ob[tii Tale d`ruie[te [i sufletelor noastre mare mil`. "
Troparul Tuturor Sfin]ilor
icoana tuturor sfinþilor
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
2
2
7
7
 
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
32. Oricine va m`rturisi pentru Mine \naintea oamenilor, m`rturisi-voi [i Eupentru el \naintea Tat`lui Meu, Care este \n ceruri.33. Iar de cel ce se va lep`da de Mine \naintea oamenilor [i Eu M` voi lep`da deel \naintea Tat`lui Meu, Care este \nceruri.37. Cel ce iube[te pe tat` ori pe mam` maimult dec#t pe Mine nu este vrednic deMine; cel ce iube[te pe fiu ori pe fiic` maimult dec#t pe Mine nu este vrednic deMine.38. {i cel ce nu-[i ia crucea [i nu-Miurmeaz` Mie nu este vrednic de Mine.27. Atunci Petru, r`spunz#nd, I-a zis: Iat`noi am l`sat toate [i }i-am urmat }ie. Cunoi oare ce va fi?28. Iar Iisus le-a zis: Adev`rat zic vou` c` voi cei ce Mi-a]i urmat Mie, la \nnoirealumii, c#nd Fiul Omului va [edea pe tronulslavei Sale, ve]i [edea [i voi pedou`sprezece tronuri, judec#nd celedou`sprezece semin]ii ale lui Israel.29. {i oricine a l`sat case sau fra]i, sausurori, sau tat`, sau mam`, sau femeie, saucopii, sau ]arine, pentru numele Meu, \nmul]it va lua \napoi [i va mo[teni via]a ve[nic`.30. {i mul]i dint#i vor fi pe urm`, [i cei depe urm` vor fi \nt#i.
Duminica întâia dupã Rusaliia Tuturor Sfinþilorpericopa sfintei evangheliidupã sfântul apostol ºi evanghelist matei (x, 32-33, 37-38; xix, 27-30)
33. Care prin credin]`, au biruit \mp`r`]ii,au f`cut dreptate, au dob#nditf`g`duin]ele, au astupat gurile leilor,34. Au stins puterea focului, au sc`pat deascu]i[ul sabiei, s-au \mputernicit, dinslabi ce erau s-au f`cut tari \n r`zboi, au \ntors taberele vr`jma[ilor pe fug`;35. Unele femei [i-au luat pe mor]ii lor \nvia]i. Iar al]ii au fost chinui]i, neprimindizb`virea, ca s` dob#ndeasc` mai bun` \nviere;36. Al]ii au suferit batjocur` [i bici, bachiar lan]uri [i \nchisoare;37. Au fost uci[i cu pietre, au fost pu[i lacazne, au fost t`ia]i cu fier`str`ul, aumurit uci[i cu sabia, au pribegit \n piei deoaie [i \n piei de capr`, lipsi]i, str#mtora]i,r`u primi]i.38. Ei, de care lumea nu era vrednic`, aur`t`cit \n pustii, [i \n mun]i, [i \n pe[teri, [i \n cr`p`turile p`m#ntului.39. {i to]i ace[tia, m`rturisi]i fiind princredin]`, n-au primit f`g`duin]a,40. Pentru c` Dumnezeu r#nduise pentrunoi ceva mai bun, ca ei s` nu ia f`r` noides`v#r[irea.
pericopa apostolului
din erpistola cãtre evrei a sfântului apostol pavel (xi, 33-40; xii, 1-2)
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
2
 
2
7
7
 
Minunat este Dumnezeu \ntru Sfin]ii S`i,Dumnezeul lui Israel(Psalm 67, 36)Iubi]i credincio[i, A]i auzit \n Sf\nta [i dumnezeiascaScriptur` zic\ndu-se: Prin sfin]ii care s\ntpe p`m\ntul Lui, minunat` a f`cut Domnultoat` voia \ntru d\n[ii (Psalm 15, 3). Tocmaide aceea, noi, cre[tinii ortodoc[i, cinstim pesfin]ii lui Dumnezeu, [tiind c` Dumnezeus`v\r[e[te \n chip minunat voile Sale cud\n[ii. Trebuie de la \nceput s` v` spun c`Biserica Ortodox` face deosebire \ntre ado-rare, care se cuvine numai lui Dumnezeu, [i venerare sau cinstire, pe care o d`msfin]ilor [i \ngerilor Lui, care slujesc lam\ntuirea sufletelor noastre. La aceasta ne \nva]` [i Sf\ntul Apostol Pavel zic\nd:|ngerii nu s\nt oare to]i duhuri slujitoare,trimi[i ca s` slujeasc` pentru cei ce vor fimo[tenitorii m\ntuirii? (Evrei 1, 14). Iarscopul cultului sfin]ilor este de a l`uda peDumnezeu prin ei, dup` m`rturia SfinteiScripturi care ne \ndeamn` la aceastazic\nd: L`uda]i pe Dumnezeu \ntru sfin]iiLui (Psalmi 159, 1). A[adar, noi cinstim pe sfin]i [iaducem laud` lui Dumnezeu direct [i indi-rect. M\ntuitorul nostru Iisus Hristos nearat` c` cine cinste[te pe sfin]i, pe El |l cin-ste[te, c`ci a zis: Cine v` prime[te pe voi,pe Mine M` prime[te (Matei 10, 40).Noi vener`m pe sfin]i, pentru c` eis\nt prieteni ai lui Dumnezeu, dup`m`rturia M\ntuitorului care a zis c`tresfin]ii S`i ucenici: Voi s\nte]i prietenii Mei(Ioan 15, 14). {i \n alt loc al dumnezeie[tiiScripturi ni se arat` c` sfin]ii s\nt prieteniilui Dumnezeu, zic\nd: A crezut Avraam luiDumnezeu [i i s-a socotit lui spre dreptate[i prietenul lui Dumnezeu s-a chemat(Iacob 2, 23; Romani 4, 3; Facere 15, 6;
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
Cuvio[ii: Isaachie M`rturisitorul [i Varlaam;Sf. Mucenic Natalie;
(L`satul secului pentru Postul Sfin]ilor Apostoli)
08.00-12.00
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie
Pr. Ionel DurleaPr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Cristian Deheleanu
Luni
Sf. Mucenici: Ermie, Eusebie [i Haralambie;(|nceputul PostuluiSfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel)
Mar]i
Sf. Mc. Justin Martirul [i Filosoful;Sf. Mucenici: Just, Justin, Hariton,Firm [i Valerian
Miercuri
†) Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de laSuceava; Sf. Nichifor, PatriarhulConstantinopolului
18.00-20.00
- Acatist [i catehez`
Pr. Ionel Durlea
 Joi
Sf. Mucenic Luchilian cu so]ia [i cei 4 copii ailor: Ipatie, Pavel, Dionisie [i Claudie;Sf. Muceni]` Paula Fecioara
Vineri
†) Sf. Mucenici: Zotic, Atal, Camasie [i Filipde la Niculi]el; Sf. Mitrofan, PatriarhulConstantinopolului; Cuv. Sofia
18.00-20.00
- Sf#ntul Maslu de ob[te[i Dialog duhovnicesc
Pr. Ionel Durlea
S#mb`t`
Sf. Sfin]it Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului;Sf. Mucenici: Marchian, Nicandru [i Leonid;(Dezlegare la pe[te)
08.00-12.0018.00-20.00
- Sf#nta Liturghie[i Parastas pentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#ntde \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Ionel DurleaPr. Sorin-Vasile Tanc`u
 
SÃPTÃMÂNA 30.v - 05.vi.2010
predicã la Duminica I-a dupã rusalii
( Despre cinstirea sfin]ilor [i a \ngerilor )
P`rintele Ilie Cleopa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->