Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KLASTERI

KLASTERI

Ratings:
(0)
|Views: 478|Likes:
Published by pedjiko

More info:

Published by: pedjiko on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
САДРЖАЈ
 
УВОД .................................................................................................................................21. ФУНКЦИЈЕ КЛАСТЕРА ..................................................................................................3
1.1. Предности учлањавања у кластер ...................................................................4
2. КООПЕРАЦИЈА ................................................................................................................6
2.1. Користи и предности кооперације .....................................................................82.2. Ограничења.........................................................................................................9
3. ФАЗЕ ЗА ОСНИВАЊЕ КЛАСТЕРА...............................................................................10
3.1. Питања за формирање кластера и неопходни кораци ..................................103.2. Циљеви у оквиру кластера .............................................................................133.3. Пословни план и финансирање.......................................................................173.4. Спровођење .....................................................................................................19
4. УСЛУГЕ КЛАСТЕРА .......................................................................................................215. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА .......................................................................................226. УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА........................................................................................24
 
7. ЗАКЉУЧАК......................................................................................................................278. ЛИТЕРАТУРА..................................................................................................................28
1
 
УВОД
Енглеску реч
cluster 
куп, јаторозд, група) први јеупотребио један амерички композитор да би означио скупистовремених, густо нанизаних тонова. Свуда у свету,предузећа имају тенденцију да се окупљају у кластере иимали су их и много раније него што је појам кластера ушао уекономску литературу. Кластери су ушли на велика вратакада је Мајкл Потер објавио своју
Competitive advantage of the nation
,1990. године
Слика 1. Кластер
Под кластером подразумевамо групу индустрија и организација које су повезане уодносима куповине и продаје или који деле исту инфраструктуру, клијенте или базувештина и чије везе побољшавају конкурентску предност учесника. Кластери се најбољеразумеју ако их посматрамо као регионалне системе:"Geografske koncentracije međusobno povezanih kompanija, specijalizovanih dobavljača,isporučioca usluga, firmi iz srodnih industrija, i sa njima povezanih ustanova (npr. univerziteti,standardne agencije, i trgovinska udruženja) koje se nadmeću ali i sarađuju."(Porter, 1998g.)Важније од дефиниције је процес повезивања у кластер кроз заједничко деловање идијалог , а кључна предност кластера лежи у вишедимензионалној близини свих актера ; неради се само о географској, већ и о културној и институционалној близини и усклађености.Близина омогућава дељење снага и средстава, заједничке активности, захтевајузаједничку визију, заједничке циљеве, а личне и друштвене везе јачају поверење иомогућавају бржи проток информација. Удруживање и активности на појединачнимзадацима нису довољни. Учинак повезивања у кластере се добро осликава само надовољно великом броју понављаних међусобних веза. Комуникација је олакшаназаједничким језиком, укључујући и професионални, као и образовањем. Наравно, мора сепоменути критична маса вештина, знања, технологија и средстава, која ће се одразити научинак предузећа.Кластери су засновани на системским везама међу предузећима. Везе могу бити грађенена заједничким или комплементарним производима, процесима производње, суштинскимтехнологијама, потребама за природним ресурсима, захтевима за одређенимаквалификацијама и /или дистрибутивним каналима.
2
 
Кластери су обично географски ограничени, дефинисани углавном раздаљином ивременом, које су људи спремни да одвоје на путовање због запослења и које послодавции власници компанија сматрају разумним за састајање и стрварање пословних веза. Наопсег кластера снажан утицај имају превозни системи и саобраћај, али и културниидентитет, лични приоритети, породични и друштвени захтеви.Кластери су одређени природним, демографским, културолошким, привредним и другимкарактеристикама региона. У зависности од карактеристика региона и предузећа учесника,кластери постављају своје приоритете, користе ресурсе свог региона и формирајуформалне везе које омогућавају остварење заједничких циљева.
1.
ФУНКЦИЈЕ КЛАСТЕРА
Кластери представљају природан спој предузећа где се мора нагласити да кластер нефункционише као скуп чланица којима је наметнута повезаност или који су приморани даступе у асоцијације из било ког разлога. Кластер негује специфичности предузећа иомогућава да предузеће изабере ниво и врсту сарадње у кластеру, као и да дефинишекојим делом производног програма улази у кластер, а са којим функционише самостално.На основу њихове локације и заједничких потреба они могу увидети који је њихов бенефиткао члана кластер асоцијација.Постоји неколико заједничких елемената у начину функционисања кластера:
ОСНОВНА ПОСЛОВАЊА - пословања која су најзначајнија у кластеру, кроз која секластер највише остварује и путем којих кластер има највечће бенефите одкорисника који су изван кластера.
ПОТПОРНА ПОСЛОВАЊА - пословања која директно и индиректно помажу основнапословања кластера. Овде спадају добављачи специјализованих машина,компоненти, сировина, као и све остале услужне фирме које укључујући ифинансијске = брокерске фирме и њихов капитал, адвокати, дизајнери, маркетинг иодноси са јавношћу. Ове фирме су углавном високо специјализоване и физички сусмештене близу фирми које чине основна пословања.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОТПОРНА ИНФРАСТРУКТУРА - у кластерима који врхунскифункционишу, основна и потпорна пословања раде одвојено, изоловано. Ууспешним кластерима учествују многи чланови локалне заједнице, локалне школе,универзитети, локалне трговачке и професионалне асоцијације, центри за економскиразвој и многи други који подржавају активности кластера и заправо су кључничиниоци у кластерима. Квалитет ове интелектуалне потопрне инфраструктуре, као истепен тимског рада у оквиру ње, чине веома важан фактор у развоју било когкластера.
3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Бранко Браловић liked this
Бранко Браловић liked this
Бранко Браловић liked this
Бранко Браловић liked this
Ivana Zlatkovic liked this
Martin Jankovic liked this
Бранко Ненадовић liked this
Dragan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->