Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Seni Senggama Maharaja Cina

Seni Senggama Maharaja Cina

Ratings:
(0)
|Views: 3,654|Likes:
Published by Ebuku2u
Petua seks dari istana Maharaja Cina - muat-turun eBuku ini bila anda mendaftar sebagai ahli di www.ebuku.cjb.net
Petua seks dari istana Maharaja Cina - muat-turun eBuku ini bila anda mendaftar sebagai ahli di www.ebuku.cjb.net

More info:

Published by: Ebuku2u on Jun 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

 
Lkij Wf{m `ni Wkew{nc 7
 
ko{e{)gdo)ikp
 
RKI@NF[C[NIWncnh ekrn`n ni`n) K(Oaae ekgmc mim hk{rneni rki`k`nfni hkijkinm wkim dmhne Gmin e{ia) Mn `mnijjnr wkonjnm wkim dmhne okp{cmw }nij pkp{n `m npnw h{en o{hm)Wkim dmhne Gmin e{ia hkhr{i}nmek{imeni pkwki`mm) Wkcnmi`nm eknpm|mpmhkhokmeni inhn hkinme `ni okemnw{ip{e okonjnm(onjnm rawmwm dmhne# mn d{jn pkcnf hkhokm inhn emnwni ek npnwnijjapn(nijjapn dmhne) H{ijemi }nijrncmij {ime `ncnh wkim dmhne Gmin e{iamncnf onjnmhnin wndnin(wndnin Gminwmcnh pkcnf hkho{np endmni(endmni `nihkijnmpeni dmhne `kijni rkidnjnniekwmfnpni)@m ikjkmGmin rn`n hnwn ekndnni e{iapkcnfrar{cn wko{nf empno wkimdmhne 
okinhn –W{ I{ Gfmij‘ &Pfk Gcnwwmw al 
Kckhkipnc Hnm`- }nij hkh{np kfzncwkim okgmipn ncnGmin e{ia)O{e{ pkwko{p `mp{cmw rn`n non` rkpnhn Hnwkfm#dn{f ckomf nznc `nm empno(empnoempnowkimdmhne cnmi wkrkpm Enhnw{pn `ni _npm _nfnw}n `nm Mi`mn) Enhnw{pn `mp{cmwnipnn nono ek 7(0 Hnwkfm#wkhkipnn empno _npm _nfnw}n `mp{cmw p{d{f non` ekh{`mni)Empnodmhne}nij cnmi oknwnc `nm pninf Nno wkrkpm Pfk Rkl{hk` Jn`ki al pfkWfn}ef Ikltnzm on{ `mp{cmw wkempn non` >0(>; Hnwkfm mnmp{ fnhrm okwnhnni`kijni Ninijn _nijn &Fmi`{ Np al Ca|k-}nij `mp{cmw nipnn non` ek >; Hnwkfm)Dn`m#dmen hkcmfnp rkikompni kwhm empno wkim okgmipn#onijwnGmin oackf `mnijjnrckomf wkima `ni okrkijncnhni `ncnh hkijfmnwm pkhrnp pm`{i}n `kijni okhngnhahnipmen }nij rki{f `kijnipnpngnn `nipnpnpkpmo }nij efnw)Pkam dmhne PnaGmin hk{rneniwkim okgmipn ncn Mi`mn wnnp `mrkekinceni rn`n nefmnon` ek : Hnwkfm hkcnc{m wkanij rkhmhrmi wrmmp{nc ncmni \ndn}nin }nijoke{id{ij ekGmin) Hnw}nnenpGmin r{cnn`ncnf}nij rkpnhn encm hki}{w{i wmwpkhrawmwmf{o{ijnidmhne }nij okwmlnp rkij{onpni {ip{e p{d{ni ekwmfnpni#okekhonijomne wkpnhkhrkackf ekr{nwni onpmi) Wkcnmi hkijkhonijenirawmwm(rawmwm E{ij L{}nij hnhr{ hkho{i{f#onijwnGmin d{jn hkigmrpnrawmwm(rawmwm nidnij }nijhkckineni#hmwnci}nrawmwm Fnmhn{ R{pmf Hkcnijenf#Fkcnij Pkonij InmeP{{i`ni np{wnirawmwm dmhne }nij w{`nf `mekhonijeni `ni `m{dm#`mwkpnm `kijniokekhoniji}n kwkrm(kwkrmnfwmn#pkeime hkhnidnijeni hnwn mitnc wkpn|nmnwmrawmwm hki}knij `ni hkikmhn)Wkcnhn `{n mo{ pnf{i d{jn hkken pkcnf hkigmrpn okonjnm ncnp onip{ wkew{nc) H{cnm`nm nidnij `kijni|monpa#fmijjnhkigmrpnpkhrnp pm`{ }nij hnhr{ okja}nij(ja}nij wki`mm) Pkhnw{e mo{ni dnh{ e{np`nipkeime rkinlnwni#}nij hnhr{hkhonip{ rkimijenpni wpnhmin `ni hkhnidnijeni hnwnf{o{ijnidmhne)Wkcnmi mp{ n`n pkeime(pkeime pkpkip{ }nij hnhr{ hki}kcnhnpeni fnjn `mm en{hckcnem }nij hkhmcmem {e{ni tnen ekgmc
fmijjn hkidn`m ckomf ‖okwn”
) Pkeime cnmi}nij pm`ne encnf h{dnnoi}n#hnhr{ hkijkgmcenilnnd wk`khmemni {rn fmijjnekhoncm wkrkpm rknzni)
ko{e{)gdo)ikp
 
WKEW @NI EKWMFNPNIWkcnhn mo{ni pnf{i#hnw}nnenpGmin e{ia wkgnn mipkiwml hkhmcmem nwn pnmeni }nije{np {ip{e hkhrkcndnm enmpni nipnn f{o{ijnidmhne#ekwmfnpni`nirnidnij {h{)Fnwmc rkikcmpmni hkken mim pknije{h `m `ncnh nrn }nij wkcnid{pi}n `mwko{p wkonjnm
‖Wkim Gmipn Enhn Pm`{”
) Mipmrnpmrkijkpnf{ni pkipnijdmhne mim `mekhonijeni ackfnfcm lncwnlnfPna `ni rnn nfcm wnmiw}nij wnijnp okgmpn(gmpn hkhmcmem{h{ rnidnij)Wkokc{h hkikh{eni pkeimernidnij {h{ hkik{wmekjmnpnidmhne#hkken rn`nnznci}n hkikhr{f dncni wmfm wkpn rkijj{inni onfni(onfni emhmn `ni nh{ni)Cnipnni `mekhonijeni ackf jacaijni kcmp mipkckep{nc wkrkpm pnomo#wmiwkf#rkjnznm`niwnwpknzni# wkim okgmipn ncnGmin `kijni pkam ]mi `ni ]nij#pkeime kapmw#wkpnrnidnij {h{ mim ekh{`mni hkidn`m rar{cn `m encnijni nmwpaenp#`nm hkkencnfcnfm pkeime hkcnpmf apap `ni wnnl wkew{nc#onfeni pkgmrpn r{cn okonjnm ncnp onip{ni dmhne#hmwnci}ntnen o{npni#}nij wnijnp hkh{nweni ek`{n okcnf rmfne`ni`nrnpokencm(encm hkikompeni mitnc o{np znimpn)Ekpmen mch{ ek`aepani Onnp hnwmf okc{hrar{cn) Wncnf wnp{j{i`mehnfnndn FniGfkij Pm&hkhkmipnf 7?(7< WH- }nij okinhn Gfna Lkm ]m w{`nf hkhrnepmeeniwkinhnidmhne `ni hmi{h nh{ni }nij hnhr{hkho{nphnfnndn pkrk`n}n `nihkijnijjnri}n hnwmf rknzni) Pkeime wkhngnh mim ekh{`mni wnijnp pkekinc `mencnijni rkcng{ni)N`nr{i rkikh{ni cnmi }nij ckomf hkinme pkhnw{ecnf hkhmi{h{onp e{np }nijhnhr{ hkho{np wkanijckcnem pkjnij tneni}n wkcnhn okdnh(dnh)Wncnf wnp{
gmm ef{w{w }nij hkhoktneni ‖Wkim
Gmipn
Enhn Pm`{‘
Gminokoni`mijwkim okgmipn `nm pkhrnp cnmi n`ncnf eaiwkr `nwni}n#mnmp{ ekwmfnpni }nijnwnwoknwnc `nm ekfm`{rnidmhne}nijwmfnp`niekfm`{rnidmhne }nijwmfnp oknen `nmekwmfnpni }nij nwnw) Lae{w empno ecnwme wkewGmin ckomfrn`n ekwmfnpni) NfcmwkewacajmGmin e{ia hkijnid{eni okonjnm gnn okgmipn}nij `nrnp hkho{np p{o{f ckomfwmfnp#wkencmj{w hnhr{ hki`nrnpeni ekp{{ini }nijwmfnp `ni gk`nw) Wkrkpm }nij`me{pmr `ncnh Ecnwme Wkew }nij oknwnc `nm @minwpm Fni&non` ek(? WH-#wkwkanij}nij wkgnnpknp{ hkijncnhm ekimehnpni dmhne neni hki`nrnpeni ekpkinijni onpmi`ni `kijni wki`mmi}n neni ok{h{ rnidnij) Wkoncmei}n#omcn `mn hkijnonmenifnwnp dmhnei}n#hnen fnc mim neni hki`npnijeni nemonp o{{e ek npnwekwmfnpni#onfeni `nrnp hkhki`keeni {h{)@) W{i Wmhmna hki}ko{peni `ncnh o{e{i}n Rkgma{w _kgmrk#wkwkanij `nrnp fm`{r`kijniwmfnp `ni rnidnij {h{ omcn`mnhkcne{eni f{o{ijnidmhnewkgnn pknp{`{nencm wko{cni npn{ ?0 encm `ncnh wkpnf{i#omcn rn`n wnnp }nij wnhn `mn hkhnenihnenini }nijokefnwmnp#hnen `mn `nrnp hkignrnmrnidnij {h{#inwmfnp mim`mo{epmeni wki`mm ackf @) W{i }nij pkpnr nzkp h{`n `ni nepml c{n `ni `ncnhnidnij rn`n {wmn >2> pnf{i)Wkew `ncnhefntninf rkij{onpniGmin `mnrcmenwmeni wkonjnm wncnf wnp{ gnonijrkij{onpni) Wkcnhn oknon`(non` r{cn empno ecnwmedmhne `mgnip{heni `ncnhomocmajnlm wkdnnf okonjnm `minwpm `mGmin ek `ncnhenpkjam{onp({onpni#`kijniwki`mmi}n rkp{id{e `ni pkeime }nij pk`nrnp `m `ncnhempnodmhneGmin pkonpnw rn`nrkp{id{e {ip{e hkcne{eni mwpmhpn &lakrcn}-#rkwkp{o{fni `ni ekfm`{rnidmhne }nijwmfnp) Wkhkipnn okoknrnonfnjmni `ncnh Enhnw{pn hki}ko{peni pkipnijnepm|mpm dmhne }nij njne jninw#wkrkpm hkijjmjmp `ni hkignen# rawmwmdmhne ncnGmin okwmlnpckomfrnepmenc#hnhr{ `mcne{eni ackf wmnrn wndn nwnc w{`nf g{e{r {h{) Mimcnf
ko{e{)gdo)ikp

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MuhammadEsaSutadiwangsa liked this
Mohammad Riski Yanto liked this
Asmawi Bin Abdullah liked this
Fazli Halim liked this
kang_warsad liked this
Suryadi Wiharyono Wiharyono liked this
Yusuf Hadiyono liked this
pretender liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->