Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
reluarea urmaririi penale

reluarea urmaririi penale

Ratings:
(0)
|Views: 1,299|Likes:
Published by Sebastian
fazele urmaririi penale
fazele urmaririi penale

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Sebastian on Jun 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
RELUAREA URMARIRII PENALE
 
(art. 270 274 C. pr. pen.)
1. Consideratii preliminare si conditii de realizare
Dupa cum am aratat anterior faza de urmarire penala ia sfârsit fie prin trimiterea în judecata situatie în care procesul penal continua fie prin încetarea urmaririi penale sau prin
 scoaterea de sub urmarire în timpul urmaririi sau la terminarea acesteia situatie în care va lua
 sfârsit nu numai urmarirea penala, ci însusi procesul penal.Solutiile care se dau la epuizarea fazei de urmarire penala nu au autoritate de lucru judecat, existând posibilitatea ca urmarirea penala sa fie reluata cu privire la aceleasi persoane siaceleasi fapte.Daca sa dispus trimiterea în judecata, instanta are posibilitatea ca, în conditiile legii, sa
 hotarasca reluarea ciclului procesual restituind cauza procurorului si determinând o nouaactivitate de urmarire penala. Solutiile de neurmarire au si ele un caracter relativ, neconstituind piedici definitive în redeschiderea unor urmariri în care anterior sa dispus scoaterea de sub
 urmarire sau încetarea urmaririi penale.Apare astfel posibilitatea ca ulterior încetarii urmaririi penale sau scoaterii de suburmarire sa se constate ca, în fapt, nu a existat cazul care a determinat luarea acestor masuri sauca a disparut împrejurarea pe care se întemeia încetarea sau scoaterea de sub urmarire; în acestecazuri, urmarirea penala trebuie sa fie
redeschisa
(art. 270 alin. 1 lit. c si art. 273 C. pr. pen.).Sau, desi procesul penal se desfasoara de regula printro succesiune de activitati care urmeaza o
 ordine prestabilita totusi, în anumite situatii si împrejurari, devine necesara întrerupereadesfasurarii normale a procesului penal pentru a se reveni la o faza sau etapa depasita. Este cazul
restituirii
cauzei de catre instanta procurorului, pentru refacerea sau completarea urmaririi penalesau cazul extinderii actiunii penale sau procesului penal în faza de judecata (art. 270 alin. 1 lit. bsi art. 272 C. pr. pen.).Reluarea urmaririi penale a fost definita în literatura de specialitate
110
ca fiind
institutia procesual penala cu ajutorul careia se asigura desfasurarea procesului penal prin reactivareacursului urmaririi penale, în cazurile prevazute de lege.
Codul de procedura penala foloseste pentru denumirea acestei institutii, termenul de"reluare" a urmaririi penale, comun celor trei ipoteze diferite în care legea admite reluarea, sianume: reluarea dupa o suspendare (art. 271), reluarea în caz de restituire (art. 272) , reluarea încaz de redeschidere a urmaririi penale (art. 273).
 
Dispunerea reluarii urmaririi penale de catre organul competent constituie un act procesual special.Reluarea urmaririi penale poate fi dispusa când desfasurarea procesului penal a fostîntrerupta înainte de a ajunge cauza în fata instantei (cazul redeschiderii urmaririi sau a reluariidupa suspendarea urmaririi) sau dupa ce cauza a ajuns în faza judecatii (cazul restituirii de catreinstanta).Reluarea urmaririi penale efectuânduse printro activitate de urmarire, constituie o
 etapa eventuala si cu caracter de exceptie în desfasurarea fazei de urmarire penala.În literatura de specialitate
111
sa subliniat faptul ca reluarea urmaririi penale este o
 institutie procesuala complimentara, cu caracter exceptional si cu o functiune si finalitate proprie.Din punct de vedere functional, institutia reluarii urmaririi penale contribuie la înlaturarea unor situatii în care cursul urmaririi penale a fost oprit (suspendare, încetare sau scoatere de suburmarire) sau în care rezultatele urmaririi sunt imperfecte (restituirea cauzei). Functiunea propriea reluarii urmaririi penale este deci, aducerea procesului penal pe linia de desfasurare normala.Finalitatea proprie a reluarii urmaririi penale este asigurarea unei suficiente desfasurari a procesului penal în vederea realizarii justitiei penale, functiune care se însumeaza în finalitatea procesului penal (art. 1 C. pr. pen.) si în finalitatea proprie a activitatii procesuale din fazaurmaririi penale (art. 200 C. pr. pen.).Sediul materiei este Cap. VI din titlul I al Partii speciale a Codului de procedura penala(art. 270 274). Dispozitiile din acest capitol se completeaza în masura necesara, cu dispozitiile
 din Partea generala a Codului de procedura penala, si cu cele din Partea speciala care privescurmarirea penala, desi activitatile procesuale si procedurale determinate de reluarea urmaririi penale efectuânduse potrivit acestor dispozitii.
Pentru a se putea relua urmarirea penala trebuie întrunite cumulativ urmatoarele
conditii
112
:a) Sa fi intervenit una din ipotezele legale de reluare a urmaririi penale, aceastadispunânduse numai în situatiile limitativ reglementate de cod. Constituie asemenea ipoteze
 urmatoarele situatii:urmarirea a fost suspendata;
sa dispus scoaterea de sub urmarire sau încetarea urmaririi penale;
sa constatat în cursul judecatii ca urmarirea este incompleta sau a fost efectuata de
 un organ necompetent;
 
sa dispus în cursul judecatii extinderea actiunii penale sau extinderea procesului
  penal. b) Sa se fi depasit întrun anume sens urmarirea penala ca faza procesuala.
 Aceasta presupune o reîntoarcere în faza urmaririi penale fie dintro faza superioara (de
 exemplu, restituirea de catre instanta la procuror) fie dintrun cadru extraprocesual (de exemplu,
 redeschiderea unei urmariri anterior stinse).În legatura cu acest aspect este de precizat ca nu orice reîntoarcere a cauzei întrun
 stadiu al urmaririi care a fost depasit echivaleaza cu o reluare, ci numai situatiile anume prevazute de lege. Astfel, în urma verificarii dosarului în cadrul trimiterii în judecata, procurorul poate restitui cauza pentru completarea urmaririi (at. 265 C. pr. pen.) sau trimite dosarul laorganul competent (art. 268 C. pr. pen.).Dupa cum se poate observa în ambele situatii exista o revenire la stadiul procesualdepasit, dar cazurile nu constituie ipoteze de reluare a urmaririi penale pentru ca revenirea are locîn cadrul aceleiasi faze si nu din afara acesteia (dintro faza superioara sau un cadru
 extraprocesual). În mod similar, daca instanta verifica regularitatea sesizarii sale, potrivit art. 300C. pr. pen., restituie dosarul procurorului în vederea refacerii rechizitoriului, nu se poate spune caare loc o reluare a urmaririi penale situatia nefiind prevazuta printre ipotezele care permitfolosirea institutiei.c) Sa existe un act de dispozitie a reluarii urmaririi penale care sa provina de laorganul competent. Organele de cercetare nu pot dispune, iar partile nu pot initia reluareaurmaririi penale. Legat de parti, acestea vor putea în caz de suspendare, încetare sau scoatere desub urmarire penala, sa aduca la cunostinta procurorului existenta cazurilor concrete de reluare aurmaririi. La instantele de judecata partile pot invoca nulitatea unor acte de urmarire sau lipsurilematerialelor de urmarire penala, sa determine restituirea cauzei pentru reluarea urmaririi.Singurii subiecti care pot decide reluarea urmaririi penale sunt:procurorul: pentru cazurile când înceteaza cauza de suspendare sau are loc
 redeschiderea urmaririi penale;instanta: când cauza se restituie din faza judecatii.
d) O ultima conditie necesara pentru reluarea urmaririi penale este prevazuta înart. 270 alin. 2 C. pr. pen.: reluarea urmaririi penale nu poate avea loc daca se constata ca întretimp a intervenit vreunul din cauzele prevazute în art. 10. Deci, reluarea urmaririi penale este posibila în masura în care actiunea penala nu mai este exercitabila.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lorynkkka liked this
irina_roman liked this
Valeriu56 liked this
Valeriu56 liked this
all3xxiya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->