Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Edukacja historyczna a ponowoczesna rzeczywistość

Edukacja historyczna a ponowoczesna rzeczywistość

Ratings: (0)|Views: 512|Likes:
Published by Andrzej Radomski
artykuł poświęcony kształceniu w zakresie historii w społeczeństwie ponowoczesnym
artykuł poświęcony kształceniu w zakresie historii w społeczeństwie ponowoczesnym

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Andrzej Radomski on Jun 02, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2011

pdf

text

original

 
Andrzej RadomskiLublin
Edukacja historyczna a ponowoczesna rzeczywistość
 Niniejszy tekst jest kontynuacrozważrozpoczętych w artykule:Edukacja historyczna wobec wyzwponowoczesności, w którym tozajmowałem się głównie aspektem wychowawczym, jaki jest realizowany za pośrednictwem historii – w zreformowanej od 1999 roku polskiej szkole. Wniniejszym artykule zamierzam z kolei zająć się kwestią szeroko pojętegoksztcenia historycznego i jego przemianami, które konsekwencją wspomnianej reformy szkolnictwa w Polsce. W szczególności zamierzam się przyjrzeć się: a) jakie zadania są stawiane przed edukacją historyczną w nowejszkole w zakresie kształcenia, b) jaka dominuje w nowych programach i podcznikach wizja historiografii oraz jaki dominuje obraz światahistorycznego i jak on jest pokazywany w tychże nowych podręcznikach, c) jak się mają owe poglądy na temat historiografii i wizja świata historycznego dotego co dominuje w akademickiej historiografii. Jest to tym istotne, że twórcywspółczesnych programów nauczania, jak i autorzy podręczników cały czaszapewniają, że odwołują się w swych propozycjach do wiedzy naukowej, d) jak można pokazywać świat historii oraz jaka może być rola nauczyciela iróżnych pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia historycznego wobecwyzwań, jakie niesie ponowoczesna rzeczywistość.1.Podstawowe cele ksztcenia historycznego w zreformowanej polskiejszkoleW rozporządzeniu MEN (15. 02. 1999) czytamy, że lekcje historii mają min. budzzainteresowanie przeszłośc, dostarczać wiedzy na tematnajważniejszych wydarzi najwybitniejszych postaci z dziejów Polski i
 
 powszechnych, zapoznz symbolami narodowymi, religijnymi i państwowymi, kształtować wyobraźnię historyczną, a także zapoznawać ze
1
lementarnymi pojęciami historycznymi.Programy nauczania, jakie pojawiły się na rynku edukacyjnym (obok  pewnych różnic) zwierają jednakże w swej podstawie programowej podobnewyobrażenia, co do celów edukacji oraz umiejętności, jakie powinien wynieśćuczeń z lekcji historii. Spbujmy zatem wskazać zasadnicze elementykształcenia historycznego obecne na kartach nowych programów nauczaniaClio we współczesnej szkole (od podstawówki po liceum).Jednym z zasadniczych celów kształcenia historycznego jest zdaniemautow prograw nauczania: zainteresowanie ucznw przeszłośc,dostarczenie wiedzy, która umliwi poprawne wyobrażenie o życiu w przeszłości, a także pokaże korzenie współczesności. W tym celu postulujesię:” Wprowadzenie dziecka w przeszłość poprzez zapoznanie go z wybranymielementami dorobku cywilizacyjnego ludzkości w żnych epokach [...]Materiał programowy został jednak tak skonstruowany, by wprowadzić uczniaw podstawowe kategorie historyczne, ciągłość, zmienność, czas i przestrzeńoraz rozumowanie przyczynowo-skutkowe”
.Kolejną cechą, którą się szczególnie akcentuje jest:” ksztcenieumietnci myślenia historycznego, które wyraża się w całościowym pojmowaniu dziejów [...] Dostrzeganie podstawowych związków i relacjimdzy wydarzeniami ze szczelnym uwzględnieniem związw przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych”
2
. Ponadto:” zachęcanieuczniów do poznawania historii, począwszy od asnej rodziny, askończywszy na dziejach powszechnych, stworzenie warunków do aktywnego poznawania przeszłości (z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i pomocydydaktycznych), a tae zachęcanie do samodzielnej oceny wydarzhistorycznych”
3
.Autorzy poszczególnych programów nauczania, oczywiście, formułują szereg szczegółowych celów kształcenia i, rzecz jasna, trudno by je było tutaj1
 
wszystkie wymienić. Można jednakże przytoczte, które najczęściej się powtarzają. I tak np. do często spotykanych należą: wykształcenie umiejętnościwyboru faktów, zdarzeń i procesów ważnych dla rozwoju cywilizacyjno-kulturowego kraju, Europy i świata, wyrobienie umiejętności interpretacjiróżnych wydarzeń, kształtowanie umiejętności obserwacji, opisywania iwyjaśniania faktów oraz nauczenie formowania problew oraz poszukiwania żnych dróg ich rozwiązania
4
. Ponadto: kszttowanieumiejętności operowania podstawowymi kategoriami historycznymi, uczenieumiejętności analizy i syntezy wiedzy historycznej, umiejętności wypowiedzi pisemnej i ustnej oraz uczenie rzetelności badawczej
5
. Do tego wszystkiegomożna dodać niezwykle cenne umiejętności, takie jak: wskazywanie różnychsposobów opisywania przeszłości oraz przygotowanie do rozumienia przyczyn,dla których interpretacje przeszłości różnią się między sobą 
6
, a także:” Oprócz postulatu wyrabiania umiejętności myślenia historycznego, autorom cyklu przyświecało przekonanie, że w czasach informacyjnego potopu, jakimi bezwątpienia będzie wiek XXI – zdolność krytycznego czytania źródeł staje się bodajże najważniejszą potrzebą intelektualną”
7
.2.Świat historii i historiografia w szkolnej edukacjiW tym fragmencie niniejszego tekstu chciałbym się zająć zagadnieniemnastępującym: jakie wizje dziejów są preferowane w nowych podręcznikach(inaczej: co się przywołuje z minionej rzeczywistości), które zostały napisane zmyślą o zmianach w szkolnej edukacji historycznej po roku 1999 oraz jak oweobrazy przeszłości są przedstawiane? Dodatkowo, poświęcę parę uwag kwestii poglądów na temat samej nauki historycznej, które są wyrażane w programachnauczania, a także są prezentowane w samych podręcznikach. Autorzy ich bowiem przekonują nas, że opierają się na jej naukowych obrazach. Zacznijmyod tej ostatniej kwestii.Wprowadzając uczniów w świat przeszłości należy także pokazać imnaukę, która zajmuje się badaniem tejże przeszłości – zwłaszcza, że to na jej

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirzam22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->