Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
161Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
perkembangan kanak-kanak

perkembangan kanak-kanak

Ratings: (0)|Views: 6,507|Likes:
Published by sarafilza

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sarafilza on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
10PENGENALAN1.1Konsep Perkembangan Kanak-Kanak
Menurut Mok Soon Sang (2008), perkembangan merupakan satu prosesyang berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan. Mengikut ahlipsikologi perkembangan manusia dari aspek perubahan jasmani, kognitif, emosi,sosial dan rohani adalah dipengaruhi oleh 2 faktor yang utama iaitu faktor bakadan faktor persekitaran. Perkembangan juga boleh disifatkan sebagai pengaliranyang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yangmenuju ke arah tertentu. Menurut Atan Long pula, perkembangan ialahperubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihatperubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yanglebih awal. Gesell (1949) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yangbenar-benar serupa, secara global semua kanak-kanak yang normal cenderungmengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak.Kesimpulannya perkembangan dapat ditakrifkan sebagai satu perubahankualitatif yang sistematik meliputi aspek biologi, kognitif dan sosioemosi.Perubahan tersebut adalah berterusan dalam mematangkan dan mendewasakansuatu benda hidup hingga ke akhir hayatnya. 
Bil Peringkat Umu
1.Peringkat PralahirDalam Kandungan2.Peringkat Bayi0-2 tahun3.Peringkat Awal Kanak-Kanak2-6 tahun4.Peringkat Akhir Kanak-Kanak6-12 tahun5.Peringkat Awal Remaja12-15 tahun6.Peringkat Akhir Remaja15-21 tahun7.Peringkat Dewasa21-60 tahun8.Peringkat Tua60 tahun ke atas
Jadual 1.0 Peringkat Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia
1
 
20PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Menurut Ee Ah Meng (2005), prinsip perkembangan kanak-kanak dapatdikelaskan kepada 8 bahagian. Prinsip yang pertama ialah mengikut arahtertentu. Arah -arah itu seperti
arah kepala ke kaki
(cephalocaudal)
yangmana struktur dan fungsi berlaku di bahagian kepala terlebih dahulu sebelumbahagian badan dan kaki
. Arah kedua ialah arah tengah ke tepi
(proximodistal)
. Perkembangan berlaku dari bahagian tengah menghala kebahagian luar badan dan ke bahagian hujung anggota. Prinsip kedua ialahberlaku secara berterusan yang mana perkembangan berlaku secara berterusandaripada lahir sehingga mati. Perkembangan ini juga berlaku pada kelambatanatau kecepatan yang berbeza-beza. Prinsip yang ketiga adalah susun atur yangtersendiri. Corak perkembangan bayi adalah sama daripada satu peringkat keperingkat yang lain. Sebelum berjalan, lazimnya seorang kanak-kanak berdiriterlebih dahulu. Prinsip yang keempat pula adalah berlaku secara menyeluruh di mana otot-otot besar akan berkembang terlebih dahulu berbanding dengan otot-otot kecil.Contohnya seorang kanak-kanak kecil bermula dengan menggenggam sebatangpensel sebelum dia dapat memegangnya. Prinsip kelima ialah kadar kecepatanyang berbeza. Kecepatan dalam proses perkembangan tidak pernah sama.Anggota yang berlainan mempunyai kecepatan yang berlainan. Seterusnya ialahprinsip keenam ialah setiap anggota saling berkaitan dan mempengaruhi.Perkembangan dan pertumbuhan satu-satu anggota adalah berkaitan danmempengaruhi perubahan keseluruhan anggota lain. Prinsip ketujuh ialah corakperkembangan yang berbeza mengikut individu. Maka, tidak semua kanak-kanaksampai kepada titik perkembangan yang sama pada peringkat umur yang sama.Prinsip terakhir adalah berlaku secara berperingkat. Hidup manusia adalahmengikut peringkat-peringkat tertentu. Setiap peringkat dapat dibezakan melaluisifat yang nyata bagi peringkat itu.
2
 
30FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkankepada 5 aspek iaitu aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Kelima-lima aspek ini pula adalah berasakan kepada 2 faktor yang utama iaitudipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran.
3.1 BAKA (NATURE)
Baka ialah pewarisan keturunan. Ianya juga dianggap sebagaiperhubungan genetik di antara generasi manusia. Pengaruh genetik atau bakake atas pertumbuhan dan perkembangan manusia ini sebenarnya dipelopori olehJohann Gregor Mendel(1822-1889). Menurut Ee Ah Meng (2005) bakamerupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknyamelalui gen. Amran Schienfed mengatakan bahawa baka menentukanpersamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya, di kalangan ahli dalam satukumpulan keluarga .Faktor baka (nature) lebih dikenali sebagai gen yang terdiri daripadanukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Kedudukannukleoprotein terletak di atas lokus kromosom, yang berupa benang halus yangterdapat dalam nukleus sel sperma (jantan) juga sel ovum (betina). Mengikutkajian, kromosom mengadungi bahan DNA dan RNA dan masing-masingmembawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Gen akan memberi sifatunik kepada setiap manusia. Tidak dinafikan bahawa pertumbuhan danperkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut.Sebagai contoh ialah saiz badan, ketinggian dan rambut.
3.2 PERSEKITARAN (NURTURE)
3

Activity (161)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aisyah Zainudin liked this
Shn Anna added this note
xdapat apa yg d cari..huhu
Nurul Hidayah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->