Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Leonid Uspensky, Teologia Icoanei

Leonid Uspensky, Teologia Icoanei

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 133|Likes:
Published by chifuclaudiu
Ortodox, ortodoxie, teologie, teologia icoanei, icoana, chip, indumnezeire, biserica, istora bisericii, crestin, crestinism, crestin ortodox, dogma, dogmatic
Ortodox, ortodoxie, teologie, teologia icoanei, icoana, chip, indumnezeire, biserica, istora bisericii, crestin, crestinism, crestin ortodox, dogma, dogmatic

More info:

Published by: chifuclaudiu on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
LEONID USPENSKY
Teologia icoanei
ÎN BISERICA ORTODOX
Ă
 
Studiu introductiv
ş
i traducereTeodor BACONSKY
Edi
ţ
ie electronic
ă
 
APOLOGETICUM2006
 
Leonid Uspensky2Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.Aceast
ă
lucrare este destinat
ă
tuturor iubitorilor de spiritualitate cre
ş
tin
ă
ortodox
ă
 
ş
i de istorianeamului românesc. Ea poate fi utilizat
ă
, copiat
ă
 
ş
i distribuit
ă
LIBER cu men
ţ
ionarea sursei.Scanare: ApologeticumCorectura I: AncaCorectura II: ApologeticumDigitalizare pdf : ApologeticumCartea a ap
ă
rut la Editura Anastasia, Bucure
ş
ti, 1994Traducerea a fost f 
ă
cut
ă
dup
ă
originalul în limba francez
ă
:Léonide Ouspensky - „Théologie de l’icône dans l’Eglise orthodoxe”LES ÉDITIONS DU CERF29, bd Latour-Maubourg, Paris,1982ISBN 973-96130-4-7© 2006 APOLOGETICUMhttp://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/apologeticum2003@yahoo.com
Digitally signed by ApologeticumDN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Bibliotecateologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.comReason: I am the author of this documentLocation: RomaniaDate: 2006.08.07 14:52:47 +03'00'
 
Teologia icoanei în Biserica Ortodox
ă
 3
FRAGMENTE DESPRE TEOLOGIA ICOANEI
Rezumat emblematic al antropologiei cre
ş
tine, temei sensibil al dogmei hristologice,
ă
scruce între vizibil
ş
i invizibil, oglind
ă
epifanic
ă
, suport al efectelor taumaturgice, vehicul alharului, culoar al contempla
ţ
iei rug
ă
toare – iat
ă
o seam
ă
de atribute/ipostazieri ale realit
ăţ
ii
 
iconice (de mult) fixate gra
ţ
ie gândului teologic sau imnografic. În vremea din urm
ă
,
 
speciali
ş
tii artelor vizuale, istoricii Bisericii
ş
i filosofii multiplic
ă
aceste atribute, complic
ă
 terminologiile
ş
i variaz
ă
profunzimea câmpurilor investigate f 
ă
ă
s
ă
fi atins, desigur, cap
ă
tulmisterului. Prin acumul
ă
ri succesive, icoana devine – a
ş
i devenit – focarul unei inextricabileaglomera
ţ
ii semantice. Transparen
ţ
a ei originar 
ă
este obnubilat
ă
de masivitatea unor 
 
hermeneutici adeseori parazite. Nimic surprinz
ă
tor într-o asemenea evolu
ţ
ie. A
ş
a cumPersoana lui Iisus Hristos a slujit drept pretext nominal atâtor e
ş
afodaje metafizice, icoana afost la rândul ei plasat
ă
în sfera gândirii autonome, suferind nu pu
ţ
ine r 
ă
st
ă
lm
ă
ciri
ş
i reduc
ţ
iianalitice. Explicarea realit
ăţ
ii iconice (de la faimoasa
 Kunstwissenschaft 
din veacul XIX, pân
ă
 la telescopajul iconologic teoretizat, pe urmele lui Aby Warburg, de Erwin Panofsky) a provocat o serie de deplas
ă
ri în contextul c
ă
rora ambiguitatea
ş
i polisemia î
ş
i disput
ă
  permanent întâietatea. Exemplele ne stau la îndemân
ă
: l
ă
sând de o parte metaforizarea (detipul: „Maica Domnului este o icoan
ă
a feminit
ăţ
ii”), se invoc
ă
adesea func
ţ
ia iconic
ă
inerent
ă
 
 
cunoa
ş
terii simbolice, iar cuvântul „icoan
ă
” a trecut pân
ă
 
ş
i în limbajul informatic. Din pricina acestor specializ
ă
ri abuzive, pr 
ă
 pastia dintre abordarea „popular 
ă
” a icoanei – caelement al cultului ortodox – 
ş
i transformarea ei într-un obiect al cunoa
ş
terii a continuat s
ă
seadânceasc
ă
. Pe de o parte, oamenii neinstrui
ţ
i sunt convin
ş
i (asemenea multor bizantini din
 
vremea iconoclasmului) c
ă
icoana este un fel de l
ă
ca
ş
„obiectiv” al divinit
ăţ
ii: cine nu a asistatla persisten
ţ
a unor atitudini cvasi-magice fa
ţă
de icoane, la prelungirea unor efuziuni carealimenteaz
ă
deopotriv
ă
concluziile superficiale
ş
i prozelitismul sectar? Pe de alt
ă
parte, ceidoc
ţ
i au certitudinea c
ă
icoana r 
ă
mâne cazul ideal în jurul c
ă
ruia poate articula o estetic
ă
 transcendental
ă
: în preajma ei, se crede, po
ţ
i jongla impenitent dac
ă
nu cu sofismele, cel pu
ţ
incu formul
ă
rile memorabile.
Ş
i unii
ş
i al
ţ
ii se în
ş
eal
ă
uitând sau ignorând faptul c
ă
esen
ţ
aicoanei este una de ordin dogmatic. Iconicitatea unei „reprezent
ă
ri religioase” nu esterezultatul unui bricolaj conceptual
ş
i nici acela al unui raport empatic, ira
ţ
ional. Altfel spus,
 
icoana – eveniment eclesial prin excelen
ţă
– este darul Bisericii c
ă
tre ochiul uman.
 
Întruchiparea figurativ
ă
atinge altitudinea iconic
ă
numai în m
ă
sura în care Biserica îirecunoa
ş
te adecvarea doctrinar 
ă
. Oficiul sfin
ţ
irii – efectuat de obicei în cursul Liturghiei
 
euharistice – confirm
ă
 
ş
i consfin
ţ
e
ş
te calitatea iconic
ă
deja existent
ă
în artefactul pios al
 
iconarului. În virtutea rela
ţ
iei cu arhetipul, icoana este singura crea
ţ
ie omeneasc
ă
a c
ă
rei
 
cinstire nu implic
ă
idolatria.
Ş
tim c
ă
antropologia biblic
ă
(
ş
i mai apoi, umanismul patristic) pleac
ă
– dincolo demultitudinea viziunilor individuale – de la textul care pecetluie
ş
te referatul cosmogonic dincartea Genezei: „
Ş
i a zis Dumnezeu: S
ă
facem om dup
ă
chipul
ş
i asem
ă
narea Noastr 
ă
(...).
Ş
ia f 
ă
cut Dumnezeu pe om dup
ă
chipul S
ă
u” (Gen. 1, 26-27). Omul este deci, înainte de orice, o
imago Dei,
un
eikon tou Theou
.
 
Or, dac
ă
la zenitul crea
ţ
iei, Dumnezeu Se reveleaz
ă
ca Iconar,omul însu
ş
i mo
ş
tene
ş
te aceast
ă
voca
ţ
ie iconic
ă
, instalându-se în cosmos ca iconograf. Departe
 
de a se mai limita la jocurile schimbului socio-cultural, departe de a mai fi un simplu act de

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
waltdisne liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
alexios_s liked this
alexios_s liked this
Burcan Adrian liked this
niela_ela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->