Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pekeliling KWAMP

pekeliling KWAMP

Ratings:

4.63

(8)
|Views: 6,752 |Likes:
Published by roszelan

More info:

Published by: roszelan on Jun 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ruj. Kami:KP(BB)900-0 Jld.6(1)Tarikh:13 Februari 2006Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri,Semua Pegawai Pelajaran Gabungan,Semua Pegawai Pelajaran Daerah / Daerah KecilSemua Pengetua Sekolah Menengah / Model Khas,Semua Guru Besar,Y.Bhg. Datuk/ Dato’/Tuan/Puan,
PEKELILING BIASISWA BIL. 1 TAHUN 2006 - PEMBERIAN BANTUANMURID/PELAJAR DI BAWAH KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN(KWAPM)1.TUJUAN
1.1.Pekeliling ini bertujuan menggariskan peraturan dan tatacarapemberian bantuan di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM).
2. LATAR BELAKANG
2.1.
Tabung KWAPM telah ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta TatacaraKewangan 1957. Satu Surat Ikatan Amanah telah diluluskan pada10 April 2003 dengan tujuan memberi bantuan kepada murid/pelajar miskin untuk mendapat dan meneruskan pendidikan di sekolah, disamping meningkatkan kecemerlangan pencapaian pendidikanmereka. Penubuhan KWAPM adalah selaras dengan pelaksanaanDasar Pendidikan Wajib yang mula berkuatkuasa pada Januari 2003.
2.2.
Mengikut tatacara sedia ada, semua borang permohonan bantuanKWAPM dikemukakan terus oleh sekolah kepada Bahagian Biasiswatanpa melalui mana-mana pihak. Setelah diproses, cek bayaran akandikeluarkan terus oleh Bahagian Biasiswa kepada sekolah yangmempunyai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) manakalasekolah yang tidak mempunyai Akaun KWK, cek bayaran akandikredit ke dalam Akaun Khas di JPN/ PPG/PPB sebelum wang tunaidikeluarkan atas nama jawatan Guru Besar sekolah-sekolahberkenaan.
2.3.
Berdasarkan perkembangan dan keperluan masa kini, beberapaperubahan ke atas tatacara permohonan dan bayaran bantuan perludilakukan bagi memastikan sistem penyampaian bantuan kepadakumpulan sasaran menjadi lebih cekap dan berkesan. Perubahantatacara ini akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti kepadaPengetua/Guru Besar dalam menguruskan bantuan KWAPM.
 
3.KATEGORI MURID/PELAJAR YANG LAYAK
3.1Murid/Pelajar yang layak menerima bantuan KWAPM ditetapkanmengikut kategori seperti berikut:Kategori 1:Murid miskin tahun 1 yang
tercicir 
daripada sistempersekolahan di bawah Dasar Pendidikan Wajib 2003.Kategori 2:A) Murid miskin tahun 2-6
yang pernah bersekolahtetapi tercicir pada tahun seterusnya / di tengah-tengah persekolahan atau kanak-kanak yangberumur 8-12 tahun yang tidak pernah bersekolahlangsung.
B)
Pelajar sekolah menengah yang tercicir ditengah-tengah persekolahan akibat kemiskinan.
Kategori 3:Murid miskin
 
tahun 1-6
yang masih bersekolah(bukan tercicir) tapi memerlukan bantuan dansekiranya tidak diberi bantuan akan menyebabkantidak dapat meneruskan persekolahan. Initermasuk murid tahun 6 yang akan memasukiTingkatan 1 pada tahun berikutnya.
Kategori 4:Murid miskin sekolah rendah/pelajar sekolahmenengah yang terlibat dalam kes-kes kecemasanseperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain yangmenyebabkan punca pencarian keluarga terjejas.3.2Bagi murid di bawah
Kategori 3
, selain daripada memenuhi kriteriakelayakan, penyemakan yang lebih terperinci hendaklah dibuat.
(Rujuk Lampiran A untuk panduan perincian kategori 3)
.
4.KRITERIA KELAYAKAN
4.1 Murid/pelajar miskin
(warganegara Malaysia)
di semua
sekolahrendah/menengah
Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.
(RujukLampiran B untuk penentuan status warganegara murid/pelajar)*
Sekiranya murid/pelajar tidak mempunyai sijil lahir, pengesahan dariJabatan Pendaftaran Negara adalah perlu. Bagi murid/pelajar orangasli, pengesahan dari Jabatan Hal Ehwal Orang Asli adalah perlu. Bagiyang tidak dinyatakan di atas, akan dilihat secara
case by case
.4.2Murid/pelajar miskin yang pendapatan keluarganya tidak dapatmenampung keperluan pendidikan dan berada di bawah paraskemiskinan, di mana pendapatan keluarga
 
tidak melebihi kadar yangditetapkan seperti berikut:-2
 
Semenanjung Malaysia:Pendapatan keluarga RM530.00 atauperkapita RM106.00Sarawak:Pendapatan keluarga RM585.00 atauperkapita RM117.00Sabah dan WilayahPersekutuan Labuan:Pendapatan keluarga RM685.00 atauperkapita RM137.004.3Pendapatan keluarga bermaksud semua bentuk pendapatan terkiniyang diperolehi oleh ibu dan bapa/penjaga murid/pelajar miskin yangmemohon bantuan. Ini adalah termasuk gaji pokok, elaun-elaun tetap(Contoh Imbuhan Tetap: Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan),di samping sumbangan tetap dari Agensi Kerajaan atau pihak swastaseperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat Zakat, sumbangandari anak-anak yang telah bekerja, hasil jualan pertanian dan lain-lainpendapatan tetap.4.4 Perkiraan perkapita hanya akan diambilkira apabila pendapatankeluarga melebihi paras yang ditetapkan, iaitu dengan mengambilkirabilangan tanggungan.
(Rujuk Lampiran C untuk contoh perkiraanperkapita)
4.5Maksud tanggungan adalah ibu dan bapa pemohon (murid/pelajar)serta anak-anak di bawah tanggungan
, tidak termasuk yang bekerja,yang telah berkahwin dan anak-anak yang berumur 21 tahun keatas
(kecuali anak-anak yang kurang upaya atau yang masih menuntutdi Institut Pengajian Tinggi). Nenek, datuk, ibu saudara, ayah saudara,sepupu dan lain-lain yang bukan merupakan keluarga ‘asas’ kepadapemohon (murid/pelajar)
TIDAK DIKIRA SEBAGAI TANGGUNGAN.
4.6Murid/pelajar yang tidak mendapat
bantuan persekolahan yangsama
dari mana-mana pihak samada bantuan-bantuan lain kerajaanmahupun bantuan dari pihak luar. Ianya untuk memastikan tidakberlakunya pertindihan pemberian bantuan.
Ini termasukmurid/pelajar istimewa atau murid/pelajar orang asli yang tidakmenerima jenis bantuan yang sama.5.PENGESAHAN PENDAPATAN IBU BAPA / PENJAGA
5.1Pendapatan ibu bapa/penjaga murid/pelajar hendaklah disahkanseperti berikut:-
(i)
Bagi ibubapa/penjaga yang mempunyai majikan, salinanpenyata gaji ibu bapa/penjaga hendaklah disahkan olehmajikan; atau(ii)Bagi ibubapa/penjaga yang tidak mempunyai majikan, penyatapendapatan ibu bapa/penjaga hendaklah disahkan samadaoleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan danProfesional (Kumpulan A), Penghulu, Temenggung, Ketua3

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Radiah Jailani liked this
rajesthana liked this
Wak Galok liked this
Wak Galok liked this
sairehnuma liked this
Tykah Rohadi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->