Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maksim Gorki - Yol Arkadaşım

Maksim Gorki - Yol Arkadaşım

Ratings: (0)|Views: 182 |Likes:
Published by floody
Maksim Gorki - Yol Arkadaşım
Maksim Gorki - Yol Arkadaşım

More info:

Published by: floody on Jun 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
http://genclikcephesi.blogspot.com
 
DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 83YOL ARKADAŞIMÖyküler YOL ARKADAŞIM Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Sn. Ataol Behramoğlu'nun izniyle basılmıştır.Yayına hazırlayan : Egemen BerközDizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.Baskı : Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.Ocak 2000MAKSİM GORKİYOL ARKADAŞIMÖyküler Rusçadan çeviren:Ataol Behramoğlu75. yıl coşkusuyla...Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatıolan sanatyapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır.Bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesindeyinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdemektir. İşte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız.Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracıolan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisivardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip aşacakbir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasındadaha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimdeyönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türkaydınlarına şükran duyuyorum. Onların çabalarıyla beş yıl içinde, hiç değilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özelgirişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört beş katı büyük olmak üzere zengin bir çevirikitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdidençeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde değildir. 23 Haziran 1941.Milli Eğitim BakanıHasan Âli YücelSUNUŞCumhuriyet'le başlayan Türk Aydınlanma Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülüğündedilimize çevrilmesinin, kuşkusuz önemli payı vardır.Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinliği yineleyerek, Türk okuruna bir "Aydınlanma Kitaplığı'' kazandırmak istedik.Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan dünya klasikleriniokurlarımıza sunmaya başladık.Büyük ilgi gören bu etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanmamış -ancak Aydınlanma Devrimi yarıdakalmasaydı yayınlanacağına kesinlikle inandığımız- dünya klasiklerini de katarak sürdürüyoruz.CumhuriyetMAKSİM GORKİÇocukluk ve ilk gençlik, Narodniklerle ilişkiler Asıl adı Aleksey Maksimoviç Peşkov'dur. "Acı" anlamına gelen Gorki adını sonradan aldı. 1868 yılında NijniNovgorod (bugünkü Gorki) kentinde doğdu. Babası M.S. Peşkov, marangozdu. Annesi V. V. Kaşirina, bir boya atölyesi sahibinin kızıydı. Babasını çocuk yaşlarda yitiren Gorki, bir süre dedesi V. Kaşirin'in evindeyaşadı. Fakat günün birinde V. Kaşirin şöyle dedi torununa: "Aleksey, sen bir madalyon değilsin. Seniömrümün sonuna kadar boynumda taşıyamam. Haydi git, ekmeğini kazan." Gorki "ekmeğini kazanmaya"gitti bunun üzerine. O sırada on bir yaşındaydı. Bir sürü işe girip çıktı. Dükkânlarda çıraklık, bir gemide ahçıyamaklığı yaptı. Ahçıbaşı, o dönemin Rusyasında çok raslanan okumuş emekçilerdendi. Gorki'nin kitaplara
http://genclikcephesi.blogspot.com
 
ilgi duymasında büyük etkisi oldu bu adamın. Aleksey hiç durmadan okumaya başladı ondan sonra. Eline negeçtiyse, yutarcasına okudu. 1884 yılında Kazan Üniversitesi'ne girmek istediyse de, olumlu bir sonuç eldeedemedi. Binbir yoksulluk içinde hamallık, fırınlarda yamaklık yaptı. Rusya'da devrimci hareketin başındaNarodnikler vardı o sırada. Gorki de bu gruplara katıldı. İşçiler ve köylüler arasında devrimci propagandayagirişti. Sonra halkın hayatını yakından görmek isteyerek uzun yolculuklara girişti. 1888'de Hazar Denizibalıkçı takımlarında, sonra Gryaz-Tsar, İtsınskay istasyonlarında çalıştı. 1889'da Nijni Novgorod'da, yazar Korolenko'yla tanıştı. Korolenko sonradan Gorki'nin edebiyata girmesine yardım edecektir.Polis arşivlerine ve edebiyata ilk adım, yolculuklar Devrimci Narodniklerle ilişkisi nedeniyle 1889'da tutuklandı. 1891 ilkbaharında yeniden Rusya içiyolculuklara girişti. Volga, Don Bozkırlari, Ukrayna ve Tuna boylarını dolaştı. Oradan Kırım yoluyla KuzeyKafkasya'ya ve Tiflis'e gitti. Burada bir yıl kalarak çekici ameleliği ve yazmanlık yaptı. Devrimci işçilerle veaydınlarla ilişkiler kurdu. Yasadışı bir gruba katıldı. "Makar Çudra" bu sırada yazıldı ve gorki ilk kez buöyküyle ("Kafkas" Gazetesi, 1892) yayın yaşamına girdi. Çok sonra yayımlanan "Kız ve Ölüm" adlı şiirini debu sırada yazmıştı."Eskizler ve öyküler"1892 sonlarında Ninji Novgorod'a dönen Gorki, edebiyatla daha düzenli olarak uğraşmaya başladı. 1895yılında Samara'ya geçti. Burada yöresel gazetelere makaleler yazarak politik sorunlara değiniyor, patronlarıeleştiriyor, işçilerin, köylülerin ve öteki emekçilerin çıkarlarını savunuyordu. Yine bu sırada yazdığı "PaulVerlaine ve Dekandantlar" adlı bir makaleyle, edebiyatta dekandantlığı ve natüralizmi eleştiriyordu. Öyküleri1895'ten sonra başkent dergilerinde de yayımlanmaya başladı. Bunları 1898 yılında, iki ciltte topladı. Kitapilkin Rusya'da, sonra bütün dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Yazarına dünya ölçüsünde ün sağladı.İlk öykülerin özellikleri"Eskizler ve öyküler", Gorki'nin uzun yolculuklarında edindiği izlenimleri, yaşadığı olaylakonu alıgenellikle. Bu öyküler, halktan insanlara ilişkindir daha çok. Gorki, sosyalist-gerçekçi bir sanatçı olarakortaya çıkmamıştır henüz. Fakat XIX. yüzyıl gerçekçiliğinin en olumlu geleneklerini ileri bir romantizmlebirleştirerek, o dönemde de bir yenilikçi, yeni bir sanat yolunun öncüsü olarak belirmektedir. Serserilerin,toplumsal mekanizmanın dışına fırlatılmış insanların yaşamını konu alan "Konovalov", "Çelkaş", "Malva","Bozkırda", "Yemelyan Pilyay", "Yirmi altı adam ve bir kız" gibi öykülerde gerçekçiliğin ve insansı bir sıcaklığın çarpıcı bir biçimde kaynaşması, dünya edebiyatı için bir yeniliktir. Başta bunlar olmak üzere,"Eskizler ve Öyküler"i oluşturan bütün öyküler yeni bir çığır açmış, kuşaklar boyunca pek çok dünyaedebiyatçısını etkileyegelmiştir. Genç Gorki'nin gerçekçiliğinde, yeni sosyal-politik bilincin gelişmesi, halkyığınlarının gitgide kabaran öfkesi, daha iyi, daha insanca bir yaşama karşı ateşli tutku derinden derineyansımaktadır. Fakat Gorki'nin bu yıllardaki kahramanları daha çok bireysel başkaldırıya yaslanmaktadırlar.Yazgıları genellikle tirajiktir.Sosyalist gerçekçiliğe geçiş,"Üçler" ve "Foma Gordeyev"Gorki iki yüzyılın kesişme noktasında ilk romanları ve oyunlarıyla sosyalist gerçekliği biçimlendirmeyebaşlamaktadır. "Foma Gordeyev" (1899) ve "Üçler" (1900) adlı romanlarıyla tarihsel bir kesit içinde Ruskapitalizminin gelişme yollarını ve Rus burjuvazisinin tipik kişiliklerini ortaya koyduğunu görüyoruz. RakovMayakin tipi, kendi ekonomik gücünün bilincinde olan, politik iktidaelde etmek için yanıp tutuşanburjuvaziyi yansıtmaktadır. Gorki yine ilk kez "Foma Gordeyev"de proleteryayı ayrı bir güç olarak işlemekte,öteki emekçilerden ayrı bir yere koymaktadır. "Üçler"de ise temelde kent yoksulluğu alınarak, proletarya veküçük burjuva duyarlıklarının çatışması anlatılmakta, mülk sahibi Lunev'e karşı işçi Graçev konulmaktadır.Graçev, kurtuluşun sosyalizmde olduğunu sezinleyen bir işçidir.Çehov ve Tolstoy'la tanışma, ilk oyunlar:"Dipte" ve "Küçük Burjuvalar"Gorki, 1899-1900 yıllarında Çehov'la ve Tolstoy'la tanıştı. Bu dev yazarlar, başından beri Gorki'ninyeteneğiyle ilgilenmekte, halkın arasından çıkan bu genç yazara büyük değer vermekteydiler. 1902'deAkademi onur üyeliğine seçilen Gorki'nin üyeliği II. Nikolay'ın buyruğuyla geçersiz sayılmış, bunun üzerineKorolenko'nun yanı sıra Çehov da akademi üyeliğinden istifa etmişlerdi. Yine bu yıllarda Moskova Sanat

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
MefistoMM liked this
evalunass liked this
Puncover liked this
maxborn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->