Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Goienkaria424

Goienkaria424

Ratings:
(0)
|Views: 120|Likes:
2010eko ekainaren 4a
2010eko ekainaren 4a

More info:

Published by: Goiena Komunikazio Taldea on Jun 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2010

pdf

text

original

 
Herri txiroakardatzElkartasunEgunean
Arrasaten egingodute bihar, GKEekantolatuta; egunosoko egitarauaprestatu dute
>13
JENDARTEA
>ELKARTASUNA
AURKIBIDEA
Debagoiena
>02-03
Gutunak
>06-07
Iritzia
>08
Elkarrizketa
>09
Herriak
>11-27
Kirola
>28-29
Kultura
>33
Gazteak
>34
Sailktuak
>35
Telebista-Irratia
>36
Berri-zakua
>37
Eskelak
>37
Non-zer
>38-39
XABIER URTZELAI
SANTAANAN
Kepa Aranburu eta Aitor Perosterena, atzo, patroiaren kasko eta DVDarekin.
Mintza Egunaospatuko dutedomekanArrasaten
BAZKARIA
Ekitaldinagusia herribazkaria izango da,eta horretarako 500txartel atera dituzteantolatzaileek
GONBIDAPENA
Euskal Herrikomintzalagunez gain,debagoiendarrei eredei egin diete partehar dezaten
>05
EUSKARA
>JAIA
Hiru autobusPalentziara,Elkororenalde
Hiru autobus abiatuko diradomekan Dueñasko (Palen-tzia) kartzelara
Jose Luis Elko-ro libre
plataformako kideekantolatutako martxarenbarruan.
 Autobus martxan goaz ikurrina ekarri ziguna-ri elkartasuna eramatera
lelo-pean abiatuko dira. Besteakbeste, herria oinez zeharka-tuko dute espetxeraino, etahara heltzean ekitaldia egin-go dute.
>05
JENDARTEA
>ELKARTASUNA
EuskalHerrikoatleta onenakbihar Oñatin
Euskal Selekzioaren aldeko jaiaren barruan, punta-punta-ko10.000 metroko lasterketaegingo dute Oñatin bihar(17:45). Corpus bezperako las-terketa beste formatu batekindator, eta Euskal Herriko atle-ta onenekin batera herri mai-lako atletek ere esku hartuahal izango dute. Jaiarenbarruan Debarro pilota txapel-ketako finalak ere jokatukodira, 16:30ean, Zubikoan.
>30
KIROLA
>JAIA
Labetik irten berria da
 Patroia-rekin dantzan,
Kepa Aranburueta Aitor Perosterena oñatiarrekbeste herrikide askoren parte-hartzearekin batera egin dutendokumentala. 2008ko Corpus jaie-tan hartutako irudiekin eta elka-rrizketekin osatu dute salgaidagoen DVDa.
>31
'Patroiarekin dantzan'DVDa kalean da
G2a
"ETAkerantzuten ezbadu, ustelduegingo daBruselakoadierazpena"
Paul Rios
Lokarrikokoordinatzailea > 09
ARETXABALETAAP-1ek egindako kalteak Udalakkonpon ditzan nahi dute
>24
BERGARASeminarioko elizan bi bisita gidatuegingo dituzte ekainean
>16
ANTZUOLAEskriturak sinatzea baino ez dafalta osasun etxea atontzeko
>27
KIROLARuiz de Azua pertika jauzilariakmarka ezarri du: 3,50 metro
>14
2010eko ekainaren 4a > Egubakoitza > X. urtea >424. zenbakia > Doan banatzekoa
www.goiena.net
 
LEIRE KORTABARRIA
>BERGARA
Euskalgintzari ere gerrikoa estu-tzea tokatzen zaio, eta egoerahorretara egokitzen diharduteDebagoieneko eragileek.Gipuzkoako Foru Aldundia-ren dirulaguntzak iazkoak baino%18-20 txikiagoak dira aurten:hiru milioitik bira pasa da kopu-rua. Hala, Topaguneko zuzenda-ri Jasone Mendizabalen esane-tan, "iaz Foru Aldunditik Deba-goieneko euskara elkarteenartean 50.000 euroren bueltan jaso ziren euren urteko jardue-ra aurrera eramateko. Laguntzahori orain kolokan dago. Murriz-keta esanguratsuena udaletatikaurreikusten da: Debagoienekoeuskara elkarteek iaz %10eko jaitsiera jasan zuten, eta horriaurten %20 eta %30 bitarteko jai-tsiera gehituko zaio". Eusko Jaur-laritzak oraindik ez du bere deial-
Txatxilipurdik antolatutako jolasak.
mikari eutsi diogu, oro har. Era-baki batzuk hartu behar izan ditu-gu administrazioaren erantzuna jakin gabe, ez baitakigu euskarasustatzeko dirulaguntzekin zergertatuko den. Izan ere, diruaegon badago, baina badirudi bes-te gai batzuei ematen zaiela lehen-tasuna, euskararen sustapenariez, behintzat. Nolanahi ere gurelana ezinbestekoa da euskararennormalizaziorako eta ohikoeskaintzari eusten ahalegintzenari gara, eta aldi berean jardueraeta bide berriak bilatzen. Jende-ak euskaraz bizitzeko nahia era-kusten duen bitartean eta horrenalde egiteko prest dagoen bitarte-an aurrerapausoak ematen segi-tzeko aukerak sortuko zaizkigu".Jardun elkarteko Nerea Men-dizabalek antzeko iritzia ager-tzen du: "Egoera hau aurreikusi-ta, gastuak ahalik eta gehien zain-tzen gabiltza. Langile batgutxiagorekin gabiltza. Baina jen-deak ondo erantzuten du, eta ustedugu gure eskaintzan ere ez dute-la aldaketarik igarri".Loramendi elkarteak aurtenaurkeztu ditu bere irudi eta estra-tegia berriak. Gakoa, sustraieta-ra bueltatzea, Beñat Zamalloaarduradunak dioskun moduan:"Momentu hauetan, inoiz bainogehiago, bazkideen elkartea gara;gure helburua da herrian eragin-kortasuna lortzea, elkartea indar-tzeko". Krisi ekonomikoak "aroberri baten harrapatu" arrenelkartea, "moldatu beharra lehen-dik zetorren" eurendako.
JARRERA "ERALDATZAILEA"
Euskal komunikabideak dira kri-siak bereziki kaltetutako bestebatzuk. Goienako zuzendarinagusi Inazio Arregik dioenez,"halakoetan etxeko lanak ondoegitea, sakon egitea da garrantzi-dia egin. Hala ere, Lourdes Auz-mendi Hizkuntza Politikarakosailburuordeak esan du euskaraz-ko hedabideen dirulaguntzak ezdituela txikituko.Jasone Mendizabalek honakoirakurketa egiten du: "Orain arte-aneuskara elkarteen urteko jar-dun osoa baloratzen eta laguntzenzuen Foru Aldundiak, baina2010etik aurrera oso proiektuzehatzak bakarrik lagundukodira. Deialdiaren izaera murri-tzaileak kezkatzen gaitu, euska-ra elkarteen kultura jardueragehiena kanpo gelditzen baita,sentsibilizazio lana, bazkideeneta herritarren dinamizazioa,entitateak euskalduntzeko pro-gramak, auzoetako proiek-tuak…". Horrek guztiak, harenesanetan, "elkarteen egonkorta-suna ere arriskuan jartzen du".Horri aurre egiteko, elkarte bakoi-tzak bere estrategia dauka: "Elkar-te batzuetan pertsonalean izatenari da eragin zuzena, eta bestebatzuetan, proiektu zehatzakerortzen ari dira. Autofinantza-ketarako bide berriak jorratzendaukagu erronka, baina irtenbi-de argi eta orokorrik ez dauka-gu. Irudimenari eragin beharkodiogu eta bide berriak topatu".
"AUKERAK SORTUKO ZAIZKIGU"
AEDk, Ekinek eta Txatxilipurdikhonako hausnarketa egiten dute:"Aurreikusten genuen egoera batda eta jarduera batzuen aurre-kontuak egokitu ditugu aurtengo.Hala eta guztiz ere, betiko dina-
EUSKALGINTZA
>KRISI EKONOMIKOAREN ERAGINA
Diru gutxiago,baina animoberberarekin
EGOKITU
Euskara elkarteak,komunikabideak, udaletako euskarazerbitzuak… aurrekontu nabarmentxikiagoekin dabiltza lanean
AURRERA
Irudimena erabiltzen,ordezko diru-iturriak bilatzen etabide berriak jorratzen diharduteeuskalgintzako arduradunek
Erakundeek iaz baino%20 diru gutxiagodute, eta hori islatuda euskararendirulaguntzetanJaurlaritzak lasteregingo du beredeialdia; Iparraldekoeuskarari 1,6 milioiemango dizkio
ASTEKO GAIA
02
GOIENKARIA
2010eko ekainaren 4a
TXANTXIKU IKASTOLA Kooperatiba ElkartearenOHIKO BATZAR NAGUSIAEGUNA:
Ekainaren 22a, martitzena
ORDUA:
18:00etan lehen deialdian eta 18:30eanbigarrenean.
LEKUA:
Ikastolako Aretoa (San Juan kalea, 1)
EGITARAUA
1. Akta onartzeko bi kide izendatzea.2. Aurreko aktaren txostena irakurri eta, hala badagokio,onestea.3. Kudeaketa txostena.4. 2009 urteko kontuak eta 2010 urteko aurrekontuaaztertzea eta onartzea.5. 2009 urteko gaindikinen banaketa onartzea.6. Gurasoen Kontseiluaren txostena.7. Zaintza Batzordeko kide berria aukeratzea.8. Eskariak eta galderak.Oñatin, 2010eko ekainaren 4an
IBERDROLA
-rengas eta elektrizitatearenalta berriendako,arreta-gunea honakohelbidean izango da:
MILAR-ELKORO :
Olarte kalea 1.
Tel.: 943 79 18 86
 ASTELEHENETIK OSTIRALERA09:30 - 12:30 eta 16:30 - 19:30
 
Arritxu Barruso GOITBko aurkezlea.Nerea Mendizabal, Jardunen egoitzan.
LEIRE KORTABARRIA
GOIENKARIAk.
GOIENKARIA
tsuena. Egoera berriak ezartzendituen baldintzetara jarrera eral-datzailearekin hurbilduaz; alda-tuaz: egoera ekonomiko berriraegokituaz, baina baita ere gurebezero-irakurle-ikusleen beha-rretara egokituaz".Are okerrago daude Nafarro-an. Ttipi-Ttapa Fundazioko JoxeManuel Irigoienek euren egoeraazaldu digu: "Nafarroako Gober-nuak iaz ez zuen dirulaguntzarikeman. Aurtengo deialdia egin du:220.000 euro banatuko dira euska-razko komunikabideendako; osokopuru sinbolikoa". Egoerakbehartuta, "ordezko diru-iturriak"bilatu behar izan ditu Ttipi-Tta-pak, eta jendearen laguntza ezin-bestekoa izan du horretan: "Nafa-rroako Kutxak badu fondo sozialbat, eta horren bidez, irabazi-asmorik gabeko erakundeei diruabideratzeko aukera ematen du.Aukera hori egin duten bezeroeiesker, 45.000 euro lortu ditugu".
EZ DA EZER KENDU
Aurrekontuak %15-20 txikitu diraudaletan, eta Foru Aldundiakeskatu die beste %5 murrizteko.Oñatiko Udaleko Euskara ardu-radun Marian Lizarraldek hone-la azaltzen du egoera: "Hizkuntzanormalizazioa helburu dutendiru-atalak kontuan hartuta,%16,35 euroko murrizketa izandute, baina txikiagoa iazko liki-dazioa kontuan hartuta. Udalaurrekontuetan gertatu dena azal-tzeko termino egokiena murriz-keta da, euskararen normalizazio-ari dagokionez ez baita ezer ken-du aurtengo egitasmoetatik".Lizarralderen hitzek labur-tzen dute Debagoieneko udale-tako euskara zerbitzuek biziduten egoera. Bergaran, EstepanPlazaola arduradunak hau dios-ku: "Gure aurrekontua ere %20txikitu da. Dirulaguntzak ez diradenetara berdin ailegatu, bainaiazko kopuruari eustea izan zengure hasierako planteamendua".
ESANAK
"Egoera berriakezartzen dituenbaldintzetara jarreraeraldatzailearekinhurbildu behar gara"
Inazio Arregi
>Goienako zuzendaria
"Jendeak euskarazbizi izateko nahiaerakusten duenbitartean, aukeraksortuko zaizkigu"
Itxaro Artola
>AEDko kidea
"Gobernuak ezzuendirulaguntzarik emaniaz,eta aurten,220.000 euro ditu;kopuru sinbolikoa da"
JoxeManuel Irigoien
>Ttipi-Ttapako zuzendaria
"Aurten %20 txikituzaizkigu laguntzak,iaz %10, baina betikoeskaintzari eustekoapustua egin dugu"
Nerea Mendizabal
>Jarduneko kidea
"Udal aurrekontuetanmurrizketa gertatuda, baina euskararennormalizaziotik ez daezer kendu"
Marian Lizarralde
>Udal Euskarateknikaria
"Bazkideen elkarteagara; herrianeraginkortasuna lortunahi dugu, elkarteaindartzeko"
BeñatZamalloa
>Loramendiko kidea
ASTEKO GAIA
03
GOIENKARIA
2010eko ekainaren 4a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bergarazinekluba liked this
bergarazinekluba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->