Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recurs in interesul legii_ICCJ_Investire Cu Formula Executorie Bilet La Ordin

Recurs in interesul legii_ICCJ_Investire Cu Formula Executorie Bilet La Ordin

Ratings:
(0)
|Views: 251|Likes:
Published by Filip Paunovici

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Filip Paunovici on Jun 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2010

pdf

text

original

 
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Decizia 4 din 19 ianuarie 2009 (Decizia 4/2009)
privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general alParchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea siaplicarea dispozitiilor art. 374
1
din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduseprin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupracambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 dinLegea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor lainvestirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si ceculuiPublicat inMonitorul Oficial 381 din 4 iunie 2009 (M. Of. 381/2009)
 
LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.Pentru
versiunea consolidata
a actului va recomandam sa consultati
.  Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeazaobiectul
dreptului de autor
al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicareaacestora este ilegala. Pentru detalii consultati
asite-ului.INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE- SECTIILE UNITE -DECIZIA Nr. 4din 19 ianuarie 2009Dosar nr. 24/2008Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti deCasatie si Justitie,Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conformitate cu dispozitiile art.25 lit. a) din Legeanr. 304/2004privind organizarea judiciara, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare, s-au intrunit la data de 13 octombrie 2008 pentrua examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pelanga Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicareadispozitiilorart. 374
1
din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prinLegeanr. 459/2006,raportate la prevederile art. 61 din Legeanr. 58/1934asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 dinLegeanr. 59/1934asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor lainvestirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legeanr.304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind prezenti 88 de judecatori din totalul de 117 aflati in functie.
 
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fostreprezentat de procurorul Antoaneta Florea.Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatiesi Justitie, procurorul Antoaneta Florea, a sustinut recursul in interesul legii, punandconcluzii pentru admiterea acestuia, in sensul ca, avand caracter de titluri executoriipotrivit legii, cambia, biletul la ordin si cecul nu trebuie investite cu formula executoriepentru a fi puse in executare.In vederea deliberarii, a fost amanata pronuntarea la 10 noiembrie 2008 si apoi la 19ianuarie 2009.SECTIILE UNITE,deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:In practica instantelor judecatoresti s-a constatat ca nu exista un punct de vedereunitar in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 374
1
din Codul deprocedura civila, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambieisi biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr.59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investireacu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului.Astfel, unele instante au considerat ca nu este necesara investirea cu formulaexecutorie a cambiei, biletului la ordin si cecului, cu motivarea ca art. 374
1
din Codul deprocedura civila prevede, in mod expres, ca "inscrisurile carora legea le recunoastecaracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formulaexecutorie".Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca, pentru a fi puse in executare,aceste instrumente de plata, chiar daca legea le recunoaste caracterul de titluriexecutorii, trebuie investite cu formula executorie prevazuta deart. 269alin. 1 dinCodul de procedura civila.In motivarea acestei solutii s-a retinut ca punerea in executare a titlurilor comercialede valoare din categoria carora fac parte cambia, biletul la ordin si cecul estereglementata de norme speciale care, prin derogare de la prevederile art. 374
1
dinCodul de procedura civila, impun investirea acestora cu formula executorie.Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.Problema de drept care se cere a fi solutionata prin recursul in interesul legii vizeazainterpretarea dispozitiilor sus-mentionate, in sensul aplicabilitatii sau neaplicabilitatiidispozitiilor art. 374
1
din Codul de procedura civila, cambiei, biletului la ordin si cecului,care au valoare de titlu executoriu pentru capital si accesorii, conform art. 61 alin. 1 dinLegea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 53 alin. 1 dinLegea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si pune in discutie raportuldintre norma generala si norma speciala in domeniul executarii cambiale.
 
In conformitate cu prevederile art. 374
1
din Codul de procedura civila, "inscrisurilecarora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare farainvestirea cu formula executorie".Potrivit art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare,"cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii stabilite conform art.53, 54 si 57", iar prin alin. 3 al aceluiasi articol se atribuie judecatoriei competentapentru a investi cambia cu formula executorie.Prin art. 106 alin. 1 din aceeasi lege se stipuleaza ca "sunt aplicabile biletului la ordin,in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu dispozitiunile relative lacambie".In ceea ce priveste cecul, in art. 53 alin. 1 din Legea nr. 59/1934, cu modificarile sicompletarile ulterioare, se arata ca acesta "are valoare de titlu executor pentru capitalsi accesorii stabilite potrivit art. 48 si 49", iar potrivit alin. 3 al aceluiasi articol"competenta pentru a investi cecul cu formula executorie este judecatoria".Dreptul cambial a constituit un sistem propriu, solemn si formal, atat pentru formareacambiei, biletului la ordin sau cecului, cat si in ceea ce priveste realizarea creanteicambiale, iar autonomia sa este manifesta atat in sfera lui de aplicare, cat si inprioritatea si exclusivitatea incidentei sale fata de dreptul comun, in speta Codul deprocedura civila.Normele legale relative la realizarea drepturilor cambiale constituie un regim de origoare desavarsita.Regimul special, derogatoriu de reglementare a procedurii executionale cambiale este justificat si de calitatea cambiei, biletului la ordin si cecului de a fi instrumente de platacu moneda scripturala, calificare ce impune un regim juridic de mare rigurozitate.Masurile procedurale de judecata si de executare luate de legiuitor pentru asigurareaindeplinirii obligatiilor comerciale sunt mult mai stricte in dreptul cambial, pentru a ducemai rapid si mai sigur la realizarea drepturilor izvorand din titlu.Titlurile de credit la ordin (cambia, biletul la ordin si cecul), prin specificitatea lor, auamplificat caracteristica de incorporare a dreptului in titlu, astfel incat titlul formeaza ounitate cu insusi dreptul incorporat, fiind supuse, ca atare, unor forme si reguli speciale,simple si operative, de constituire, circulatie si valorificare, iar forta lor executorie esteun element substantial, nu procesual, fiind de esenta acestor titluri, cum sunt sicelelalte elemente necesare constituirii lor.Procedura de executare cambiala, instituita prin legilenr. 58/1934, cu modificarile sicompletarile ulterioare, sinr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare,impunea conditia prealabila a investirii cu formula executorie a cambiei, biletului laordin sau cecului, pastrata si de reglementarile actualmente aplicabile.Legiuitorul a considerat utila investirea cambiei, biletului la ordin sau cecului cuformula executorie, desi aceste inscrisuri cambiale au valoare de titluri executorii,pentru a se da posibilitatea judecatorului sa examineze indeplinirea conditiilor formalede validitate a acestora.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
krys_tyna20028745 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->