Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matura Shteterore 2007 Profili Shoqeror

Matura Shteterore 2007 Profili Shoqeror

Ratings: (0)|Views: 1,151 |Likes:
Published by edipasha

More info:

Published by: edipasha on Jun 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
 Matura shtetërore 2007, Teste
PROFILI SHOQËROR 
 Për pyetjet 1 - 13 rrethoni vetëm shkronjën që i përgjigjet alternativës së saktë.
1.
Vlera e shprehjes
2624
është:A) 2 B) 4 C) 8 D) 16. (1 pikë)
2.
Prerja e bashkësisë A = [1, 3] dhe B = [2, 5] është:A) [1, 3] B) [1, 5] C) [2, 3] D) [3, 5]. (1 pikë)
3.
Jepet progresioni aritmetik me kufizë të parë 2 dhe me diferencë të progresionit 3. Kufiza e dhjetë e tij është:A) 10 B) 29 C) 30 D) 45. (1 pikë)
4.
Pika O(0, 0) është mesi i segmentit me skaje A(3, -1) dhe B(-3, y). Vlera e y është:A) 1 B) 2 C) 3 D) 4. (1 pikë)
5.
Shuma log2 + log3 - log6 është e barabartë me:A) -1 B) 0 C) 1 D) 2. (1 pikë)
6.
Zgjidhje e inekuacionit
x-52
> 3 është numri:A) 0 B) 5 C) 10 D) 15. (1 pikë)
7.
Drejtëza 2x - 3y + 6 = 0 e pret boshtin Ox në pikën me abshisë:A) -3 B) 0 C) 2 D) 3. (1 pikë)
8.
Derivati i funksionit y = x
3
në pikën x = 1 është:A) 0 B) 1 C) 2 D) 3. (1 pikë)
9.
Vlera e shprehjes 1 - sin
2
75
- cos
2
75
°
është e barabartë me:A) -2 B) -1 C) 0 D) 1. (1 pikë)
π
/2
10.
Vlera
cosx dx është:0A) 0 B) 0,5 C) 1 D) 2. (1 pikë)
11.
Numri i rrënjëve të ekuacionit x
2
- x = 0 është:A) 0 B) 1 C) 2 D) 3. (1 pikë)
12.
Hipotenuza e trekëndëshit kënddrejtë është 10 cm, kurse njëri katet është 6 cm.Sipërfaqja e trekëndëshit është:A) 24 cm
2
B) 36 cm
2
C) 48 cm
2
D) 60 cm
2
. (1 pikë) 
13.
Vlera e x për të cilën ka minimum funksioni y = x
2
- 10x + 7 është:A) 10 B) 5 C) 1 D) 0. (1 pikë)
 Matura shtetërore 2007, Teste Pyetjet 14 - 25 janë me zgjidhje dhe arsyetim

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edmir Asllani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->