Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong2 DenHinh

Chuong2 DenHinh

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 384|Likes:
Published by tranhunghuy

More info:

Published by: tranhunghuy on Jun 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2010

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng II -
Đ
èn hình m
u
1. C
u t
o và nguyên lý ho
t
độ
ng c
a
đ
èn hình m
u Monitor .
 
 Đ
èn hình m
u Monitor 
 
C
ự 
c Anôt :
 
Đượ 
c cung c
 p kho
ng 15KV l
y t
dây HV cu
ncao áp, m
t
đ
i
n áp này => màn hình m
t ánh sáng .
L
ướ 
i G1
 
đượ 
c cung c
 p kho
ng -30V, khi ta ch
nh
độ
sáng
đ
i
n áp này thay
đổ
i t
-20V
đế
n -40V,
đ
i
n áp G1 càng âm thìmàn
nh càng t
i , khi t
t máy G1
đượ 
c m
ch d
 p
đ
i
m sáng
đư
a vào
đ
i
n áp -150V
để
d
 p
đ
i
m sáng trên màn hình .
L
ướ 
i G2
 
đượ 
c cung c
 p
đ
i
n áp kho
ng 400V l
y t
tri
ế
t ápScreen trên thân cu
n cao áp, ch
nh th
a
đ
i
n áp G2 thì màn
nh s
quá sáng và có tia quét ng
ượ 
c, ch
nh thi
ế
u G2 thì màn
nh t
i ho
c m
t ánh sáng .
L
ướ 
i G3
 
đượ 
c cung c
 p kho
ng 5KV l
y t
tri
ế
t áp Pocus trênthân cu
n cao áp, ch
nh sai
đ
i
n áp Pocus thì hình
nh s
b
 nhoè, khi h
ng
đế
 
đ
èn hình s
làm
đ
i
n áp Pocus b
đ
i
n d
n
đế
n nhoè hìnhWWW.HOCNGHE.COM.VNXUANVINH
 
 
Tri
ế 
t áp Pocus ch
ỉ 
nh
đ 
i
n áp cung c
ấ 
 p cho l 
ướ 
i G3Tri
ế 
t áp Screen ch
ỉ 
nh
đ 
i
n áp cung c
ấ 
 p cho l 
ướ 
i G2
 
3 Katôt
:
Đượ 
c phân c
c b
ng
đ
i
n áp DC kho
ng 40
đế
n50V , ban
đầ
u
đ
i
n áp 3 Katot b
ng nhau
để
t
o ra
độ
phát x
 cân b
ng trên 3 tia, khi tín hi
u R, G, B
đượ 
c
đư
a vào 3 Katot,dòng phát x
trên 3 tia có c
ườ 
ng
độ
thay
đổ
i theo biên
độ
tínhi
u => t
o thành các
đ
i
m
nh có m
u s
c khác nhau trên mànhình .+ N
ế
u m
t Katot nào
đ
ó m
t kh
n
ă
ng phát x
thì màn hình s
 m
t m
t m
u và các m
u khác s
b
sai .+
Đ
i
n áp trên Katot t
ă
ng thì
độ
phát x
gi
m, ng
ượ 
c l
i
đ
i
n áptrên Katot gi
m thì
độ
phát x
t
ă
ng, n
ế
u m
t
đ
i
n áp phân c
ccho 3 Katot thì
độ
phát x
t
ă
ng c
c
đạ
i => d
n
đế
n màn
nhsáng tr 
ng và có tia quét ng
ượ 
c .
S
ợ 
i
đố
t
:
đượ 
c cung c
 p 6,3V DC , s
ợ 
i
đố
t có nhi
m v
nungnóng 3 Katot
để
cho các tia
đ
i
n t
phát x
kh
i b
m
t Katot ,m
t
đ
i
n áp s
ợ 
i
đố
t hay s
ợ 
i
đố
t b
 
đứ
t thì màn hình s
m
t ánhsáng .
Nam châm Purity
: Có 3 c
 p nam châm purity
đị
nh h
ướ 
ng cho3 tia
đ
i
n t
 
đậ
 p
đ
úng vào các
đ
i
m m
u t
ươ 
ng
ng, các namchâm này do nhà s
n xu
t ch
nh ( Th
ợ 
không ch
nh) n
ế
u b
nch
nh sai
nh s
có vi
n m
u .
Cu
n lái tia
: Bao g
m m
t cu
n lái ngang và m
t cu
n láid
c, n
ế
u ta rút r 
c cu
n lái tia ra thì màn hình ch
còn m
t
đố
msáng
ở 
gi
a màn hình ,
đố
m sáng này có th
 
đố
t cháy l
ớ 
 pPhospho .
B
m
t
đ
èn hình
: B
m
t
đ
èn hình
đượ 
c c
u t
o b
ở 
i các
đ
i
mPhosspho có kh
n
ă
ng phát ra các m
u
Đỏ
(Red), Xanh lá cây(Green) và Xanh da tr 
ờ 
i (Blue), dòng tia
đ
i
n t
phát x
t
cácKatot s
 
đậ
 p vào các
đ
i
m m
u t
ươ 
ng
ng, phía sau màn hìn( bên trong) cách màn hình kho
ng 1cm là màn ch
n
đụ
c l
, c
 3
đ
i
m m
u cho ta m
t
đ
i
m
nh và m
i
đ
i
m
nh có m
t l
 nh
trên màn ch
n , m
c
đ
ích c
a màn ch
n
để
ng
ă
n các tia
đ
i
n t
không b
n vào các
đ
i
m m
u sai v
trí .WWW.HOCNGHE.COM.VNXUANVINH
 
 
2.
Đ
i
u ki
n
để
màn hình phát sáng
Cao áp ho
t
độ
ng bình th
ườ 
ng+ Có
đ
i
n áp HV+ Có
đ
i
n áp G2+ Có
đ
i
n áp G3
đ
i
n áp s
ợ 
i
đố
t
Chênh l
ch gi
a Kat
t và G1 không quá 100V
Đ
èn hinh t
t .=> Vì v
y khi Monitor không có màn sáng là do m
t trong cácnguyên nhân trên .
3. Nguyên lý tr
n m
u .
 
Trong t
nhiên có ba m
u s
c có tính ch
t .+ B
t k 
m
u s
c nào c
ũ
ng có th
phân tích thành ba m
u s
c
đ
ó+ T
ba m
u s
c
đ
ó có th
t
ng h
ợ 
 p thành m
t m
u b
t k 
 => Ba m
u
đ
ó là
Đỏ
(Red)
,
Xanh lá (Green)
,
Xanh l
ơ 
(Blue) 
Trong truy
n hình m
u, máy vi tính và
đ
i
n tho
i di
độ
ng ng
ườ 
ita
đ
ã s
d
ng 3 m
u s
c trên
để
truy
n
đ
i ho
c l
ư
u tr 
các hình
nh m
u
Đ
èn hình m
u th
c ch
t là ba chi
ế
c
đ
èn hình
đơ 
n s
c có chungmàn hình và các l
ướ 
i G1, G2, G3, c
c Anôt, 3 hình
nh phát rat
3 Katôt ch
ng khít lên nhau và cho ta c
m nh
n
đượ 
c m
tWWW.HOCNGHE.COM.VNXUANVINH

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
206276 liked this
206276 liked this
ngocphu2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->