Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
107Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lecţia de educaţie fizică şi sport

Lecţia de educaţie fizică şi sport

Ratings: (0)|Views: 9,325 |Likes:
Published by vasileih

More info:

Published by: vasileih on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

 
Lecţia de educaţie fizică şi sport
Tipuri:
1. După componenta tematică abordată:- cu teme din deprinderi şi / sau priceperi motrice- cu teme din calităţi motrice- mixte2. După felul deprinderilor şi / sau priceperilor motrice:- monosport - bisport - polisport3. După etapele învăţării deprinderilor şi / sau priceperilor motrice:- de învăţare- de consolidare- de perfecţionare- mixte4. După plasamentul în structura anului şcolar:- de organizare (la început de an şi semestre se susţin unele probe decontrol)- curente- bilanţ (ultimele din semestru, exemplu "demonstrativă")5. După locul şi condiţiile de desfăşurare:- în aer liber, condiţii atmosferice şi climaterice normale- în aer liber pe timp friguros- în interior, condiţii normale- în interior pe spaţii improvizate (culoar, sală de clasă cu bănci) şi petimp friguros6. După numărul de teme abordate:- cu o temă - cu doua teme - cu trei teme - cu patru sau maimulte teme (demonstrative) 
Structura
În evoluţia sa, lecţia a avut mai multe structuri: pe patru, trei părţi, iar acum lecţia pe verigi.Verigile sunt următoarele:1. Organizarea colectivului de elevi: salutul, anunţarea temelor, observareaechipamentului şi aflarea unor abateri de la starea normală de sănătate
 
2. Pregătirea organismului pentru efort3. Prelucrarea analitică a aparatului locomotor sau influenţarea selectivă aaparatului locomotor 4. Dezvoltarea sau verificarea calităţilor motrice, viteză sau îndemânare5. Învăţarea, consolidarea, perfecţionarea sau verificarea deprinderilor şi /sau priceperilor motrice6. Dezvoltarea sau verificarea calităţilor motrice, forţă sau rezistenţă7. Revenirea organismului după efort8. Aprecieri şi recomandări: aprecieri privind comportamentul elevilor şirecomandări pentru activitatea viitoare independentă şi salutul.Verigile 4, 5, 6 sunt tematice în structura actuală.Lecţia de E.F.S. ar trebui să cuprindă obligatoriu verigile 1, 2, 5, 7, 8.Verigile destinate calităţilor motrice pot lipsi din structură, dacănivelul de dezvoltare al calităţilor motrice este optim (ex. La verificărileiniţiale se constată un nivel corespunzător notei 10 la o calitate motrică; deregulă nu se întâlnesc asemenea situaţii concrete).
Dinamica şi dirijarea efortului
Orice act sau acţiune motrică se efectuează cu consum de energienervoasă şi musculară. Când acest consum este mai mare apare fenomenulspecific de oboseală care poate fi diminuat sau înlăturat prin odihnă sau altemăsuri adiacente.Relaţia efort-odihnă este fundamentală în E.F.S., iar reglarea ei senumeşte dozarea efortului.
Dinamica efortului
reprezintă curba efortului în reprezentare graficăconform succesiunii secvenţelor structurale.Cercetările efectuate au relevat:a) în primele trei verigi, dinamica efortului înregistrează o curbăcontinuu ascendentă; se pleacă în efort, de la valori F.C. de 70-80 pulsaţii /minut şi F.R. de 16-18 respiraţii / minut, ajungându-se la 120-130 pulsaţii /minut şi 20-22 respiraţii / minut. b) în verigile tematice, curba efortului înregistrează un platou cuoscilaţii în funcţie de numărul de teme şi specificul obiectivelor operaţionale(creşteri atunci când se dezvoltă calităţile motrice sau se consolidează
 
deprinderile şi / sau priceperile motrice, mai ales când se folosesc jocuridinamice, ştafete, parcursuri aplicative, jocuri sportive bilaterale.c) în ultimele două verigi, se înregistrează o scădere a curbei efortului;de regulă nu se revine niciodată la valorile F.C. şi F.R. de la începutullecţiei.
Dirijarea efortului
determină dinamica efortului şi este dependentăde profesor.Modalităţi de dirijare:a) dirijarea anticipată realizată prin documente de planificare; estemult mai exactă pentru planurile activităţilor curente şi concrete. b) dirijarea concretă realizată în activităţi curente (lecţia) în funcţie dereacţia elevilor la efortul specific. Reacţia este apreciată de profesor după:coloritul pielii, transpiraţia şi respiraţia elevilor, gradul de coordonare, precizia în actele şi acţiunile motrice, atenţia. Dacă reacţia la efort o impune,se fac modificări faţă de dirijarea anticipată (durata pauzelor între repetări şia naturii lor). 
Densitatea lecţiei
Este indicatorul nr. 1 în stabilirea calităţii lecţiei şi se referă lacantitatea şi calitatea efortului fizic în funcţie de componenta temporală.
Tipuri de densitate:
1. Volumul efortului fizic determină 2 tipuri:a)
densitatea motrică
, reprezentată de cât lucrează efectiv elevul întimpul alocat lecţiei (inclusiv pauzele active între repetări).Formula de calcul este: timpul efectiv de lucru al subiectuluiDm = ----------------------------------------------x 100durata lecţieiÎn lecţia de E.F.S. predomină densitatea motrică care are valori maimari în lecţii de consolidare, perfecţionare; o densitate motrică bună este în jur de 60%. b)
densitatea pedagogică
, reprezentată de timpul cât este angrenatactiv elevul înregistrat la acţiunile didactice, metodice sau organizatorice dinlecţie (explicaţii, demonstraţii, corectări ale greşelilor de exersare, marcareaunor trasee).În această densitate intră şi pauzele pasive între repetări

Activity (107)

You've already reviewed this. Edit your review.
Anka Ankutza liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Alina Ivascu liked this
Cioranu Lavinia liked this
Mariana Calin liked this
Danut Lipan liked this
Daniel Popa liked this
rxina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->