Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
65Activity
P. 1
MS office Excel 2007,2003,2002,1997

MS office Excel 2007,2003,2002,1997

Ratings: (0)|Views: 300 |Likes:

More info:

Published by: Raghavendra yadav KM on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/01/2013

 
 
N`mqb}bhu Lwmlf 1;;: U|ubq`df
Udafl bh Mbiuliu}Fl}}bi 43 Liulq`ij Ulwu die I|nalq}N`mqb}bhu Lwmlf `} di lflmuqbi`m }{qlde}gllu ugdu q|i} bi d {lq}bidf mbn{|ulq) Pb| mdi |}l `u ub bqjdi`sl pb|q edud `iubqbz} die mbf|ni}) Pb| mdi df}b |}l `u ub {lqhbqn nduglndu`mdf mdfm|fdu`bi} t|`mofp) Ug`} u|ubq`df uldmgl} N`mqb}bhuLwmlf ad}`m}) Dfugb|jg oibzflejl bh gbz ub idx`jdul `i d Z`iebz} lix`qbinliu `} glf{h|f& ug`} u|ubq`df zd} mqldule hbq ugl mbn{|ulq ibx`ml) Ug`} fl}}bi z`ff `iuqbe|ml pb| ub ugl Lwmlf z`iebz) Pb| |}l ugl z`iebz ub `iulqdmu z`ug Lwmlf)
Ugl N`mqb}bhu Lwmlf Z`iebz
Ugl N`mqb}bhu Bhh`ml A|uubi
Ugl T|`mo Dmml}} Ubbfadq 
Ugl U`ufl Adq 
Ugl Q`aabi
Zbqo}gllu}
Ugl Hbqn|fd Adq 
Ugl ]udu|} Adq 
Nbxl Dqb|ie d Zbqo}gllu
Jb Ub Mlff} T|`mofp
]lflmu Mlff}
Liulq Edud
Le`u d Mlff
Zqd{ Ulwu
Elflul d Mlff Liuqp
]dxl d H`fl
Mfb}l Lwmlf
Fl}}bi 4 hdn`f`dq`sle pb| z`ug ugl Lwmlf 1;;: z`iebz& ud|jgu pb| gbz ub nbxl dqb|ie ugl z`iebz& die gbz ub liulq edud) D ndcbq }uqlijug bh Lwmlf `} ugdu pb| mdi {lqhbqn nduglndu`mdf mdfm|fdu`bi} die hbqndu pb|q edud) @i ug`} fl}}bi&pb| fldqi gbz ub {lqhbqn ad}`m nduglndu`mdf mdfm|fdu`bi} die gbz ub hbqndu ulwu die i|nlq`mdf edud)
 
Hbqndu I|nalq}Fl}}bi =3 Mqldu`ij Lwmlf H|imu`bi}& H`ff`ij Mlff}& die [q`iu`ijAp |}`ij h|imu`bi}& pb| mdi t|`mofp die ld}`fp ndol ndip |}lh|f mdfm|fdu`bi}& }|mg d} h`ie`ij di dxlqdjl& ugl g`jgl}ui|nalq& ugl fbzl}u i|nalq& die d mb|iu bh ugl i|nalq bh `uln} `i d f`}u) N`mqb}bhu Lwmlf gd} ndip h|imu`bi} pb| mdi |}l)Pb| mdi df}b |}l N`mqb}bhu Lwmlf ub h`ff mlff} d|ubndu`mdffp z`ug d }lq`l}) Hbq lwdn{fl& pb| mdi gdxl Lwmlf d|ubndu`mdffph`ff pb|q zbqo}gllu z`ug edp} bh ugl zllo& nbiug} bh ugl pldq& pldq}& bq buglq up{l} bh }lq`l})D gldelq `} ulwu ugdu d{{ldq} du ugl ub{ bh lxlqp {djl bh pb|q {q`iule zbqo}gllu) D hbbulq `} ulwu ugdu d{{ldq} du ugl abuubnbh lxlqp {djl bh pb|q {q`iule zbqo}gllu) Pb| mdi |}l d gldelq bq hbbulq ub e`}{fdp dnbij buglq ug`ij} u`ufl}& {djli|nalq}& bq fbjb}) Biml pb| gdxl mbn{flule pb|q Lwmlf zbqo}gllu& pb| ndp zdiu ub {q`iu `u) Ug`} fl}}bi uldmgl} pb|gbz ub |}l h|imu`bi}& gbz ub mqldul d }lq`l}& gbz ub mqldul gldelq} die hbbulq}& die gbz ub {q`iu)
[q`iuFl}}bi 53 Mqldu`ij Mgdqu}@i N`mqb}bhu Lwmlf& pb| mdi ql{ql}liu i|nalq} `i d mgdqu) Bi ugl @i}lqu uda& pb| mdi mgbb}l hqbn d xdq`lup bh mgdqu up{l}&`imf|e`ij mbf|ni& f`il& {`l& adq& dqld& die }mduulq) Ugl ad}`m {qbmle|ql hbq mqldu`ij d mgdqu `} ugl }dnl ib nduulq zgdu up{lbh mgdqu pb| mgbb}l) D} pb| mgdijl pb|q edud& pb|q mgdqu z`ff d|ubndu`mdffp |{edul) Ug`} fl}}bi uldmgl} pb| gbz ub mqlduld mgdqu `i Lwmlf)
 
Lwmlf ]{qlde}gllu
N`mqb}bhu Lwmlf `} di lflmuqbi`m }{qlde}gllu) D} z`ug d {d{lq }{qlde}gllu& pb| mdi |}l Lwmlf ub bqjdi`sl pb|q edud `iubqbz} die mbf|ni} die ub {lqhbqn nduglndu`mdf mdfm|fdu`bi}) Ugl u|ubq`df uldmgl} pb| gbz ub mqldul di Lwmlf }{qlde}gllu)
Fl}}bi 43 Liulq`ij Ulwu die I|nalq}
N`mqb}bhu Lwmlf `} di lflmuqbi`m }{qlde}gllu) Pb| mdi |}l `u ub bqjdi`sl pb|q edud `iub qbz} die mbf|ni}) Pb| mdi df}b|}l `u ub {lqhbqn nduglndu`mdf mdfm|fdu`bi} t|`mofp) Ug`} u|ubq`df uldmgl} N`mqb}bhu Lwmlf ad}`m}) Dfugb|jg oibzflejl bh gbz ub idx`jdul `i d Z`iebz} lix`qbinliu `} glf{h|f& ug`} u|ubq`df zd} mqldule hbq ugl mbn{|ulq ibx`ml)Ug`} fl}}bi z`ff `iuqbe|ml pb| ub ugl Lwmlf z`iebz) Pb| |}l ugl z`iebz ub `iulqdmu z`ug Lwmlf) Ub alj`i ug`} fl}}bi& }udquN`mqb}bhu Lwmlf 1;;:) Ugl N`mqb}bhu Lwmlf z`iebz d{{ldq} die pb|q }mqlli fbbo} }`n`fdq ub ugl bil }gbzi glql)
Ibul3
Pb|q }mqlli z`ff {qbadafp ibu fbbo lwdmufp f`ol ugl }mqlli }gbzi) @i Lwmlf 1;;:& gbz d z`iebz e`}{fdp} el{lie}bi ugl }`sl bh pb|q z`iebz& ugl }`sl bh pb|q nbi`ubq& die ugl ql}bf|u`bi ub zg`mg pb|q nbi`ubq `} }lu) Ql}bf|u`bielulqn`il} gbz n|mg `ihbqndu`bi pb|q mbn{|ulq nbi`ubq mdi e`}{fdp) @h pb| |}l d fbz ql}bf|u`bi& fl}} `ihbqndu`bi h`u}bi pb|q }mqlli& a|u ugl }`sl bh pb|q ulwu die `ndjl} dql fdqjlq) @h pb| |}l d g`jg ql}bf|u`bi& nbql `ihbqndu`bi h`u} bi pb|q 

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Merin Meirindra liked this
Honey Sweet liked this
Nida Hameed liked this
Jojo Cansino liked this
thanvi.anish liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->