Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cine Este Dumnezeu Cine Este Lucifer Ce Este Omul Explicate de Insusi Dumnezeu Prin Bertha Dudde

Cine Este Dumnezeu Cine Este Lucifer Ce Este Omul Explicate de Insusi Dumnezeu Prin Bertha Dudde

Ratings: (0)|Views: 97 |Likes:
Published by dragos_123xyz
Bertha Dudde - continuatoarea operei de transmitere a cuvantului divin inceputa de Jakob Lorber
Bertha Dudde - continuatoarea operei de transmitere a cuvantului divin inceputa de Jakob Lorber

More info:

Published by: dragos_123xyz on Jun 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2012

pdf

text

original

 
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul?
 1
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul, Explicate de însu
ş
i Dumnezeu prin Bertha Dudde
 
Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile,dacă s
unt de 
la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
 
Duhul lui Dumnezeu să
L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, caremărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;
“ (1Ioan
4/1,2.)
„Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi proorociile ci cercetaţi toate lucrurile,şi păstraţi ce este bun.“ 
(1Tes.5/19-21.)
„... voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor.“ 
(Evr.8/10;10/16.)
“Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Măiubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.“ 
(Ioan 14/21.) 
CARE ESTE SCOPUL VIEŢII PĂMÂNTEŞTI?
 CREAREA OMULUI -
CĂDEREA ÎN PĂCATCREAŢIA SPIRITUALĂ ŞI MATERIALĂ
 SFÂNTA TREIME A LUI DUMNEZEU
VOINŢA LUI DUMNEZEU
 DE UNDE VINE LUCIFER, CINE L-A CREAT ?
CREAREA "PĂM
ÂNTULUI"CREAREA OMULUI -
CĂDEREA ÎN PĂCAT
DE CE ESTE IISUS HRISTOS MÂNTUITORUL NOSTRU ?
CE ROL ARE PĂMÂNTUL ŞI CARE E SCOPUL VIEŢII ?
 CARE
ESTE DE FAPT PĂCATUL NOSTRU ?
 
LUMEA SPIRITUALĂ ŞI CEA PĂMÂNTEASCĂ
 
 
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul?
 2
SFÂNTA TREIME A LUI DUMNEZEU
Şi multe altele:
 
DUMNEZEU VORBE
Ş
TE
Ş
l AST
Ă
ZI
Este BIBLIA încheiat
ă
?De ce exist
ă
mereu noi dezv
ă
luiri ?De ce li se adreseaz
ă
Dumnezeu oamenilor ? - Avertisment -Primite pe cale profetic
ă
 
ş
i a
ş
ternute pe hârtie conform f 
ă
g
ă
duin
ţ
ei Evanghelieilui Ioan 14,21 prin Bertha Dudde între 1937-1965Bertha Dudde a scris între anii 1937
ş
i 1965, aproape zilnic, peste 9000 derevela
ţ
ii date de DUMNEZEU prin Cuvântul l
ă
untric sfânt direct în inima ei.
 
Traducere: l. Andronic. Responsabil de edi
ţ
ie:
Ş
tefan Leitermann Aceste scrieri suntmai presus de confesiune!Aceste revela
ţ
ii nu au inten
ţ
ia de a converti la vreo confesiune sau la o comunitatereligioas
ă
, nici de a abate pe cineva de la apartenen
ţ
a sa religioas
ă
. Singura lor menire este dea face accesibil oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu pe care El ni-l transmite în zilele noastreconform promisiunii sale din Evanghelia lui Ioan 14,21.
Ş
tefan Leitermann: St.-Ludwig-Str. 31 41844 Wegberg-Dalheim / GermaniaCopierea
ş
i traducerea este permis
ă
numai pe capitole, f 
ă
r
ă
nici o modificare
ş
i numaicu indicarea sursei.Cite
ş
te-l
ş
i d
ă
-l mai departe! Oamenii au nevoie de el!Pân
ă
în prezent au ap
ă
rut în limba român
ă
urm
ă
toarele caiete, con
ţ
inând selec
ţ
iunitematice din Cuvântul Domnului primit de Bertha Dudde pentru întreaga omenire:1 Dumnezeu vorbe
ş
te
ş
i ast
ă
zi2 Cine este Dumnezeu3 Planul de mântuire al lui DumnezeuWebsite în limba german
ă
cu revela
ţ
iile date la Bertha Dudde în limbile englez
ă
,german
ă
, spaniol
ă
, sârba, franceza, rus
ă
, etc. : www.bertha-dudde.info  Revela
ţ
iile date lui Jakob Lorber în româ
nă:
 
http://home.arcor.de/peace4you/lorber ro 
 
CUPRINSBERTHA DUDDE - AUTOBIOGRAFIEESTE BIBLIA ÎNCHEIAT
Ă
?
 
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul?
 3
VE
Ş
NIC R
Ă
SUN
Ă
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEUDUMNEZEU ÎNSU
Ş
I VORBE
Ş
TE OAMENILORIOAN 14,21: "CINE ARE PORUNCILE MELE
Ş
l LE P
Ă
ZE
Ş
TE..."NUMAI DUMNEZEU POATE S
Ă
LE DEZV
Ă
LUIE OAMENILOR ADEV
Ă
RUL DE CE LE VORBE
Ş
TE DUMNEZEU OAMENILOR?VORBINDU-LE OAMENILOR, DUMNEZEU DORE
Ş
TE S
Ă
LE C
ÂŞ
TIGEDRAGOSTEAPRIN DEZV
Ă
LUIRI, DUMNEZEU VA AJUTA S
Ă
V
Ă
RIDICA
Ţ
IDE CE EXISTA ÎN REPETATE RÂNDURI NOI DEZV
Ă
LUIRIOMUL ARE DATORIA S
Ă
VERIFICE BUNURILE SPIRITUALE!NU ÎNTREPRINDE
Ţ
I NIMIC F
Ă
R
Ă
IISUSCERCETA
Ţ
I TOT
Ş
l P
Ă
STRA
Ţ
I CE ESTE BUN!ÎNTÂIA EPISTOL
Ă
A LUI IOAN, CAPITOLUL 4, I-3: "CERCETA
Ţ
I DUHURILEDAC
Ă
SUNT DE LA DUMNEZEU!"DARUL ÎNDUR
Ă
RII ÎNAINTE DE SFÂR
Ş
ITCHEM OAMENII LA ÎNTOARCERECINE-MI PRIME
Ş
TE CUVINTELE, M
Ă
PRIME
Ş
TE PE MINEASTFEL VORBE
Ş
TE DOMNUL
BERTHA DUDDE -AUTOBIOGRAFIE
 Dând curs dorin
ţ
ei mai multor prieteni, Bertha Dudde a scris în 1953 urm
ă
toareaautobiografie:A
ş
tern pe hârtie dezv
ă
luirile primite prin "cuvânt l
ă
untric" începând cu data de 15iunie 1937. Dând curs unei dorin
ţ
e des exprimate de prietenii MEI, dau aici o scurt
ă
 descriere a recep
ţ
iei spirituale, a drumului vie
ţ
ii mele, precum
ş
i a propriilor mele vederi.M-am n
ă
scut la 1 aprilie 18 91, la Liegnitz, în Silezia, fiind a doua fiic
ă
a unuipictor. Am avut parte de o copil
ă
rie armonioas
ă
al
ături de cei şase fraţ
i ai mei. Am cunoscutde timpuriu grijile existen
ţ
ei. Din dorin
ţ
a de a-mi ajuta p
ă
rin
ţ
ii mi-am pus în practic
ă
  înclina
ţ
ia pentru croitorie, c
âş
tigând bani. Necazurile b
ă
ne
ş
ti ale p
ă
rin
ţ
ilor s-au men
ţ
inut
ş
iodat
ă
cu ele grijile. Astfel m-am f 
ă
cut util
ă
familiei pân
ă
nu de mult.P
ă
rin
ţ
ii au apar
ţ
inut unor confesiuni diferite. Tat
ă
l meu a fost Protestant, iar mama

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
crestin ion liked this
vasiletripon liked this
imihai_cosmin liked this
imihai_cosmin liked this
danut26 liked this
Andrei Nicusor liked this
Daniela Georgiou liked this
Adriana Munteanu liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->