Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ruhul Kuds/ Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)/ http://jonasclean.blogspot.com

Ruhul Kuds/ Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)/ http://jonasclean.blogspot.com

Ratings:
(0)
|Views: 229|Likes:
Published by jonasclean
http://jonasclean.blogspot.com
http://jonasclean.blogspot.com

More info:

Published by: jonasclean on Jun 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
 R
İ
SALETURUH
İ
’L KUDSF
İ
MUHASABET
İ
’N NEFSNEF
İ
SMUHASEBES
İ
NDEKUTSAL RUHR
İ
SALES
İ
 
E
ş
-
Ş
eyhu’l Ekber MUHY
İ
DD
İ
N
İ
BN. ARABÎ K.S.
H.560-638 / M.1164-1240
TercümeVahdettin
İ
NCE
 
 
İ
THAF
Bu özel eserleri bizlere tan
ı 
tan, yay 
ı 
nlamam
ı 
zaVesile olan, himmetleriyle, yard 
ı 
mc 
ı 
olanBüyüklerimize ithaf ediyoruz.Ruhlar 
ı 
 
ş
ad, mertebeleri alî, mekanlar 
ı 
cennet olsun.Rabbim onlar 
ı 
bizlerden ho
ş
nud eylesin. Allah cümlesinden ho
ş
nud ve raz 
ı 
olsun.
 
 
 Yay
ı
nevinin Önsözü
De
ğ
erli Dostlar...Allah Rasûlü s.a.v. efendimize, âline, ashab
ı
na tüm Resullere, Nebilere, Ehlibeytine,Veliyullaha, onlar 
ı
n dostu olma
ş
erefine nali olanlara ve ümmet-i Muhammed'e selamolsun.Bu eser Allah'
ı
n Sevgilisi, Efendimiz Resul~i Ekrem (s.a.v.) in hususi velayetinemazhar olmu
ş
, tasavvuf erbab
ı
n
ı
n zirve isimlerinden, Üstadlar 
ı
n öncü üstad
ı
, Dost'unDostu olma
ş
erefine nail olmu
ş
 
Ş
eyhu'l Ekber 
Muhyiddin ibn. (k.s.)
hazretlerinin dostu
Ebu
 
Muhammed Abdulaziz'
(r.a.)m baz
ı
sorular 
ı
na cevap vermek üzere 1203-1204kaleme alm
ış
oldu
ğ
u
"Risaletu Ruhi'l Kuds fi Muhasebetin Nefs
/ Nefis MuhasebesindeKutsal Ruh Risalesi" adl
ı
k
ı
ymetli eserin kudretimizin derecesinde yapt
ı
rabildi
ğ
imizTürkçeye tercümesidir.Öncelikle "Allah erlerinden zuhura gelen eserler; müessir-i hakikî olan Hazreti AllahC.C. d
ı
r" inanc
ı
ve bu gibi eserlere hizmetin de Cenab-
ı
Hakk'm büyük bir lütfü oldu
ğ
ubilinciyle "Elhamdülillah" der ve Rabbimize hudutsuz
ş
ükürler ederiz. Acizli
ğ
imizi ikrar ederek her tür hata ve kusurlar 
ı
m
ı
z
ı
n aff 
ı
n
ı
öncelikle Cenab-
ı
 
Ş
eyh'(k.s.)dan,büyüklerimizden ve siz okurlar 
ı
m
ı
zdan dileriz.Bu k
ı
ymetli eserin sahibi olan
Ş
eyhu'l Ekber (r.a) hazretleri gerek eserinba
ş
lang
ı
c
ı
nda gerekse içersinde eserini ve eserini telif etmesinin sebebini o kadar güzeltan
ı
tm
ış
t
ı
r ki bu k
ı
ymetli eserin tan
ı
t
ı
m
ı
na bizlerin lisanlar 
ı
yetersiz kalmaktad
ı
r. Dolay
ı
s
ı
ylasözü eserin sahibi olan
Ş
eyhu'l Ekber hazretlerine b
ı
rak
ı
yoruz.Hakk
ı
n Rahmet ve ma
ğ
fireti ümmeti Muhammedin, Cenab-
ı
 
Ş
eyh'in yak
ı
nlar 
ı
n
ı
n,ailesinin, sevenlerinin ve okurlar 
ı
n
ı
n temiz ruhlar 
ı
na olsun. Ard
ı
ndan da Efendimizintavsiyesine uyarak, Onun bizlere ö
ğ
retti
ğ
i gibi
ş
öyle niyaz ederiz:- Allah'
ı
m! Bizlere hayr 
ı
i
ş
ittir ve hayra muttali k
ı
l. Bizi afiyetle r 
ı
z
ı
kland
ı
r ve afiyetimizidevaml
ı
eyle. Allah'
ı
m Kalplerimizi takva üzerinde birle
ş
tir. Bizi, senin sevdi
ğ
in ve raz
ı
 oldu
ğ
un
ş
eyleri daima i
ş
lemeye muvaffak eyle.Ve.. Allah'
ı
m okurlar 
ı
m
ı
za ve bizlere bu ve benzeri "ÖZEL" eserlerden, yay
ı
nlam
ış
 oldu
ğ
umuz ve sonsuz kereminle ba
ğışı
n
ı
n ölçüsünde yay
ı
nlayaca
ğı
m
ı
z di
ğ
er eserlerdenamac
ı
na uygun istifade etmemizi
ş
ükrüyle, hazm
ı
yla lütfen nasib eyle. Yaymevimize bugibi eserleri daim yay
ı
nlamay
ı
, nasiblilerine ula
ş
t
ı
rmay
ı
bah
ş
eyle. Sevdi
ğ
in ve raz
ı
 oldu
ğ
un Muhammedi "kul" olabilmeyi cümlemize ihsan eyle.Dostlar!.. Gönülleriniz Allah Celle Celalehû'nun, Allah Rasûlu'nün ve dostlar 
ı
n
ı
nmuhabbetiyle dolsun ve Allah Muîn'niniz olsun.Bu eserleri yay
ı
nlamam
ı
za vesile olanlara, hizmet edenlere huzurunuzda te
ş
ekkür ederiz.OKU'yanlara ve okurlar 
ı
m
ı
za selâm olsun.
K
İ
TSAN YAYINEV
İ
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sim_asi liked this
Gülşen Altay liked this
ozmeen liked this
kkoylu liked this
Hasan Karagözoğlu liked this
Hasan Karagözoğlu liked this
olur61 liked this
olur61 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->