Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Determ. Elem.ch. Solide Spectrosc

Determ. Elem.ch. Solide Spectrosc

Ratings: (0)|Views: 703 |Likes:
Published by Nicoleta Duka

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nicoleta Duka on Jun 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
DETERMINAREA UNUI ELEMENT CHIMIC DINSOLIDE PRIN SPECTROSCOPIE
1. PRINCIPII GENERALE ALE SPECTROSCOPIEI
Spetroscopia face parte dintre metodele optice de analiză, ce presupun studiulimpactului undelor electromagnetice cu substanţele.1.1.Originea liniilor spectraleSpectroscopia este una din metodele care furnizează informaţii detaliate asupraidentităţii structurii şi nivelelor de energie ale speciilor chimice: atomi, molecule, ioni.Originea liniilor spectrale din spectroscopia
atomică 
este aceea că energia unui atom poate varia ca urmare a tranziţiilor electronice când se absoarbe sau se emite un foton.Originea liniilor spectrale din spectroscopia
moleculară 
este emisia sau absorbţia unuifoton când variază energia unei molecule. Energia unei molecule poate varia nu numaica urmare a tranziţiilor electronice, ci şi pentru că molecula suferă schimbări în stareade rotaţie şi vibraţie. Prin urmare, spectrele moleculare sunt mai complexe decâtspectrele atomice.Emisia si absorbtia undelor electromagneticeSe ştie că radiaţia electromagnetică este o forma a materiei specifică, cu proprietăţi atât de undă cât şi de particulă (comportament dual). Componentele -electrică şi magnetică - oscilează perpendicular una pe alta dar şi pe direcţia de propagare.Caracteristicile cantitative ale luminii sunt: lungimea de undă a oscilaţiei (λ),frecvenţa (ν) legată de lungimea de undă prin: ν = c/λ unde c este viteza luminii,amplitudinea (A), unghiul de polarizare.Orice rază de lumină este asociată unui flux de fotoni, fiecare foton avândenergia E şi masa de mişcare (masa de mişcare este totdeauna mai mare decât masa derepaus, mult mai bine cunoscută din mecanica clasică)
m
:E = h·ν = h·c/ λ = h·c· ν = mcunitatea de suprafaţă transversală la undă şi este legată de amplitudinea, A, prinecuaţia:I = A2c/8πInteraiunea cu materia a diferitelor radiii, pe diversele sale domenii
 
spectrale, a constituit o sursă bogată de informaţii privind proprietăţile şi compoziţiachimică a materialelor dar şi ale mediului ambiant.O mare parte din informaţiile cantitative pe care le deţinem la ora actuală privind structura atomilor, moleculelor sau materialelor au fost obţinute prin excitareasubstanţei cu o anumită formă de energie electromagnetică - deci prin metodelespectrale (optice).Aceste metode au la baza utilizarea proprietăţilor optice ale substanţelor deanalizat si interacţiunea energiei radiante cu materia.În funcţie de natura interacţiunii radiaţiei cu substanţa, metodele optice deanaliză se pot clasifica în:
-
metode bazate pe absorbţie, colorimetria si spectrofotometria, (definite cametode bazate pe măsurarea cantităţii de lumina absorbita de către particuleleunei suspensii), nefelometria ( metoda bazata pe măsurarea cantităţii de luminădifuzata de către particulele unei suspensii-metode bazate pe emisia radiaţiei electromagnetice,-metode bazate pe absorbţia urmade emisie, dintre care: fluorescenţă,fosforescenţă şi luminescenţă;-metode bazate pe difracţie,-metode bazate pe refraie (refractometrie bazata pe măsurarea indicelui derefracţie al substanţei şi interferenţă (interferometrie),-metode bazate pe polarizare (polarimetria bazata pe studiul rotirii planului de polarizare ( numai pentru substanţe optic active),-metode bazate pe difuzie,-metode ce combină principiile de mai sus.Tabelul 1Domenii spectrale folosite în analizele instrumentaleFasciculele de electroni şi neutroni se supun aceloraşi legi ca şi fotonii, dar masele particulelor fiind mai mari, lungimile de undă sunt mult mai mici.
 
Un atom are un număr mare de nivele de energie posibile. Apariţia unei linii
 
spectrale ca urmare a tranziţiilor posibile între anumite nivele enrgetice este data de
 
normele de mecanicii cuantice.Emisia are la bază instabilitatea creata în atom, de tranzitiile electronilor; acesta tindesă se întoarcă, la configuraţia sa de bază de energie.
 
Fiecare tranziţie electronice este însoţită de emisie de energie sub formă de radiaţii delumină a căror frecvenţă este specifică elementul şi de tranziţie luate în considerare.O tranziţie de la o E1 de energie la nivelul iniţial E
0
este însoţită de emisie unui fotonE
1
–E
0=
h
 ν=
hc
/λ
Emisia depinde:
de configuratia e
-
a atomilor, de numarul si asezarea e
-
in invelisul e
-
;
nivelele energetice posibile intr-un atom si tranzitiile ce au loc in urma.Fenomenul de emisie se poate practic produce ca urmare a excitarii:
1.
Prin lumina, aceasta se numeşte fluorescenţă.
2.
Prin descărcare electrică într-un gaz la presiune scăzută (lămpi cu catodcavitar).
3.
Prin crestere exagerata a temperaturii (emisie în flacără).Emisia atomica in UV-Vis sta la baza spectrometriei de emisie in flacara, arc,scantei si plasma.Modelul cuantic:E este transportata de unda emisa sau de fotonul corespunzator:
 ΔE=hν.[eV] ΔE = qv = 1,6022∙10
-19
cx1V = 1,6022∙10
-19
 J 
1eV = E primita de 1 e
-
la diferenta de potential de 1V.La nivel de 1 mol – unitati practice: xy mol
-1
, energia particulei x constanta luiAvogadro: 1eV = 1,6022·10
-19
x 6,022·10
23
mol
-1
= 96,485 xy/mol.1.2. Starea electrica a atomilor si moleculelor Emisiaatomicain UV-Vis este legata de configuratia electronică a atomilor dininvelisul exterior, care determina si asezarea elementelor in sistemul periodic alelementelor.Conform configuratiei electronice electronii există în nivele (subnivele siorbitali) de energie într-un atom. Aceste nivele au definit bine energiile şi electronicare se deplasează între ele trebuie să absoarbă sau să emită o energie egală cu

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
alinutza10 liked this
suiramm liked this
Robumihail liked this
prodanmaria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->