Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JAMES CLAVELL -SHOGUN vol 2

JAMES CLAVELL -SHOGUN vol 2

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,345|Likes:
Published by dundela

More info:

Published by: dundela on Jun 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 37Ingrijitorul de la hulubărie ţinea pasărea grijuliu, dar ferm, ca Toranaga să-şi poatăscoate hainele ude. Galopase pînă aici prin ploaie. Naga şi ceilalţi samurai seadunaseră neliniştiţi în uşa scundă, nepăsători la ploaia caldă care încă se revărsa întorente, bătînd darabana pe acoperişul de ţiglă.Grijuliu, Toranaga îşi usca mîinile. Omul îi întinse porumbelul. Doi cilindri subţiri,din argint bătut, erau agăţaţi de fiecare dintre picioarele păsării. De obicei ar fi fostdoar unul. Toranaga trebui se străduiască mult ca să-şi stăpîneastremurulnervos al degetelor. Dezlecilindrii şi se duse cu ei în lumina ferestrei ca lecerceteze minusculele sigilii. Recunoscu semnul secret al lui Kiri. Naga şi ceilalţi îl priveau încordaţi. Faţa lui nu trăda nimic.Toranaga nu rupse sigiliile deîndată, oricît de mult ar fi dorit-o. Răbdător, aşteptă pînă cînd fu adus un chimono uscat. Un servitor îi ţinea o umbrelă mare, din hîrtieunsă cu ulei şi el se îndreptă către propriile sale încăperi din fortăreaţă. îl aşteptausupa şi ceaiul. Le sorbi şi ascultă ploaia. Cînd se simţi liniştit, aşeză străji şi merseîntr-o încăpere interioară. Rămăsese doar el singur şi atunci rupse sigiliul. Hîrtiacelor patru suluri era foarte subţire, caracterele mărunte, mesajul lung şi cifrat.Descifrarea dură mult. Cînd luă sfîrşit, citi mesajul şi apoi îl reciti a doua oară.Apoi îşi lăsă mintea să cutreiere.Veni noaptea. Ploaia se opri. O, Buddha, fă ca recolta să fie îmbelşugată, se rugă.Acesta era anotimpul cînd cîmpurile de orez erau inundate şi în toată ţara răsadurilede orez, de un verde crud, erau plantate în parcelele aproape lichide, fără urmă de buruiană, ca să fie culese în patru sau cinci luni, după cum avea să fie vremea. Şi înîntreaga ţară, sărman şi bogat,
eta
şi împărat, servitor şi samurai, toţi se rugau pentrudoar atîta ploaie cîtă trebuia şi soare şi umiditate doar după trebuinţă în acel anotimp.Şi fiecare bărbat, femeie şi copil număra zilele pînă la recoltă.Vom avea nevoie de multe grîne anul acesta, gîndi Toranaga:
-
 Naga! Naga-san!Fiul său sosi alergînd.-Da, tată.
-
La prima oră după răsăritul soarelui adu-l pe
Yabu-san
şi pesfetnicii lui pe platou.De asemeni, pe Buntaro şi cei trei căpitani ainoştri. Şi pe
Mariko-san.
Adu-i pe toţi pe platou în zori.
Mariko-san
 poate servească
cha.
Da. Şi vreau ca Anjin-san să fie gata în tabără.Străjile să ne înconjoare la două sute de paşi.
-
Da, tată. Naga se întoarse să urmeze porunca. Fără a se putea stăpîni, izbucni:- E război? Este?Pentru că Toranaga avea nevoie de o undă de optimism prin cetate, nu îşi mustră fiul
1
 
 pentru obrăznicie şi lipsa lui de disciplină.-Da, spuse. Da. Dar după voia mea. Naga trase panoul după el şi o rupse la fugă. Toranaga ştia că, deşi faţa şi purtărilelui Naga aveau să fie cu grijă cumpănite, nimic n-ar fi putut ascunde înfierbînlareamersului său, sau flacăra din adîncul privirii. Aşa că zvonuri peste zvonuri aveau săizbucneasprin Anjiro ca se răspîndească iute prin Izu şi mai departe, dacăaveau să fie aţîţate cum trebuie.S-a hotărît acum, spuse tare către florile care se ridicau senine în
takonnama,
cuumbrele unduind în lumina plăcută a luminării. Kiri îi scrisese:"Altă, rog lui Buddha fii bine şi în siguraă. Acesta este ultimul nostru porumbel călător şi, de asemenea, mă rog lui Buddha ca să-l călăuzească către tine.Trădătorii i-au ucis pe toţi ceilalţi noaptea trecută, dînd foc hulubăriei. Doar acestaa scăpat numai pentru că era bolnav şi îl îngrijeam eu însămi. Ieri seară seniorulSugiyama a demisionat dintr-o dată, cum a fost plănuit. Dar înainte de a putea scăpacu fuga, a fost încolţit la marginea Osakăi de
roninii
lui Ishido. Din nefericire, o partedin familia lui Sugiyama a fost prinsă odată cu el. Am mai auzit că a fost trădat deunul dintre oamenii lui. Sînd zvonuri că Ishido a propus un compromis. Că dacăseniorul Sugiyama îşi amînă demisia duîntîlnirea de ine a ConsiliuluiRegenţilor, aşa ca să poţi fi acuzat legal, îi va garanta în schimb că Consiliul îi va daoficial lui Sugiyama întreg Kwanto şi, ca o dovadă a bunei credinţe, Ishido îl vaelibera pe el şi familia lui de îndată. Sugiyama a refuzat să te trădeze. Imediat Ishidoa poruncit unor 
eta
să-l convingă. I-au torturat copiii, apoi concubina, în faţa lui, dar el nu te-a părăsit. Au pierit toţi de o moarte urită. A lui, cea din urmă, a fost cea mairea.Desigur, n-au fost martori la această trădare şi totul e doar din vorbe. Dar eu cred.Desigur, Ishido a negat orice amestec sau participare la omor, spunînd că îi va căuta pe ucigaşi. La început, Ishido a susţinut că Sugiyama nu a demisionat niciodată, defapt, şi deci, după părerea lui, Consiliul poate încă să se întrunească. Am trimis copiidupă demisia lui Sugiyama celorlalţi regenţi, Kiyama, Ito şi Onoshi, o alta, pe faţă, luiIshido şi am trimis alte patru copii să treacă pe la toţi
daimyo.
Cît de înţelept din partea ta, Tora-chan, să ştii că va fi nevoie de copii în plus. Aşa că de ieri, exact cumai plănuit cu Sugiyama, Consiliul nu mai există legal. Şi în asta ai reuşit pe deplin.Veşti bune: Seniorul Mogami a reuşit să iasă din oraş cu toată familia şi samuraii săi.Acum este pe faţă aliatul tău, aşa că flancul cel mai îndepărtat din nord este asigurat.Seniorii Maeda, Kukushima, Asano, Ikeda şi Okudiara s-au strecurat cu toţii întăcere afară din Osaka, noaptea trecută şi, de asemenea, seniorul creştin Oda.Vestea proastă este că familiile Maeda, Ikeda şi Oda, şi o duzină de alţi
daimyo
deseamă, nu au scăpat şi nt acum ostateci aici, împreucu alţi cincizeci sauşaizeci seniori mai mărunţi şi nehotărîţi.Veste proastă este că, ieri, fratele tău vitreg, Zataki, seniorul de Shinano, a declarat public e alături de moştenitorul Yaemon, acuzîndu-te ai complotat cu
2
 
Sugiyama ca să răstorni Consiliul Regenţilor, creînd haos, aşa că hotarul tău dinnord-est este descoperit şi Zataki şi cei cincizeci de mii de fanatici ai săi sînt împotrivata.Vestea proastă este că aproape toţi
daimyo
au acceptat invitaţia împăratului.Vestea proastă este că nu puţini dintre prietenii şi aliaţii tăi de aici sînt nemulţumiţică nu le-ai dat de ştire dinainte despre strategia ta, aşa încît să-şi poată pregăti o calede retragere. Vechiul tău prieten, marele senior Shimazu, e unul dintre ei. Am auzit înduamiaza aceasta a cerut în public ca îmratul poruncească tuturoseniorilor să îngenuncheze în faţa băiatului Yaemon acum.Vestea proastă este că doamna Ochiba îşi ţese cu iscusinţă plasa, promiţînd feude şititluri şi ranguri celor nehotărîţi.
Tora-chan,
e mare păcat că nu e de partea ta. E unduşman demn de luat în seamă. Doamna Yodoko, singură, sfătuieşte pe toţi să seroage şi să fie liniştiţi, dar nimeni n-o ascultă, iar doamna Ochiba vrea să grăbeascărăzboiul acum, cît timp ea simte că eşti slab şi izolat. îmi pare rău, stăpîne, dar eştiizolat şi, cred eu, trădat,Cel mai rău dintre toate este că acum regenţii creştini Kiyama şi Onoshi s-au unit pefaţă şi ţi se opun cu înverşunare. în dimineaţa asta au dat împreună o declaraţie princare deplîng "dezertarea" lui Sugiyama, spunînd că gestul său a adus dezordine înîmpărăţie şi că "trebuie toţi să fim puternici pentru binele împărăţiei. Regenţii au ceamai mare responsabilitate. Trebuie ne pregătim strivim împreună oricesenior sau grup care doreşte stoarne testamentul lui Taiko sau moştenitorullegal!" înseamnă asta că plănuiesc să se întrunească sub forma unui Consiliu de patru regenţi? Unul dintre spionii noştri creştini de la casa Sutanelor Negre de aici mi-a şoptit că preotul
Tsukku-san
a părăsit în taină Osaka acum cinci zile, dar nu ştiudacă s-a îndreptat către Yedo sau Nagasaki, unde e aşteptată Corabia Neagră. Ştiaică va sosi foarte devreme în acest an? Poate peste douăzeci sau treizeci de zile?Alteţă, m-am ferit întotdeauna să-ţi dau sfaturi pripite spijinindu-mă pe vorbe,zvonuri, iscoade sau intuiţia feminină. (Iată, vezi
Tota-chan,
am învăţat de la tine.)Dar timpul e scurt şi s-ar putea să nu-ţi mai pot vorbi vreodată. Mai întîi, prea multefamilii prinse aici, Ishido nu le va lăsa niciodată să plece (aşa cum nu ne va lăsa nici pe noi). Aceşti ostateci sînt un pericol nemăsurat pentru tine. Puţini seniori au tăriasau simţul datoriei pe care l-a avut Sugiyama. Foarte mulţi, cred eu, vor trece acumde pfortea lui Ishido, deşi fără tragere de inimă, din cauza acestor ostateci. Apoi, credcă Maeda te va trăda. Şi, de asemenea, probabil şi Asano. Am ţinut socoteala tuturor celor două sute şi şaizeci şi patru de
daimyo
din ţinuturile noastre dintre care numaidouăzeci şi patru te vor urma cu siguranţă şi poate încă alţi cincizeci. Asta nu-i deajuns. Kiyama şi Onoshi vor stnge toţi, sau cea mai mare parte dintre
daimyo
creştini şi eu cred că nu ţi se vor alătura acum. Seniorul Mori, cel mai bogat şi maimare dintre toţi, este împotriva ta personal, ca întotdeauna, şi îl va atrage pe Asano,Kobayakawa şi, poate, pe Oda, în plasa sa. Cu fratele tău vitreg, seniorul Zataki, potrivnic, poziţia ta este foarte nesigură. Te sfătuiesc declari "Cer de Purpură"
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ana Maria Jaraba liked this
ziadaazam liked this
lela liked this
lela liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->