Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria literaturii romane contemporane-E Lovinescu

Istoria literaturii romane contemporane-E Lovinescu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,737 |Likes:
Published by calina_petrutza

More info:

Published by: calina_petrutza on Jun 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
Eugen
LOVINESCU
ISTORIA LITERATURIIROM~NE CONTEMPORANE
 
NOT{ ASUPRA EDI|IEICZUCoperta:
 Isai C`rmu
ISBN© «LITERA», 1998Textele edi\iei de fa\[ se reproduc dup[:Eugen Lovinescu.
Scrieri, 6. Istoria literaturii rom`ne contemporane.1900—1937.
Edi\ie =i postfa\[ de Eugen Simion. Editura Minerva. Bucure=ti,1975.Eugen Lovinescu.
Critice.
Vol. 1–3
.
Edi\ie de Eugen Simion. Antolo-gie =i Repere istorico-literare de Mihai Dasc[l. Seria „Patrimoniu“. EdituraMinerva. Bucure=ti, 1982.Textele, cu unele excep\ii privind limba =i stilul autorului, respect[ normeleortografice ]n vigoare.
 
TABEL CRONOLOGIC
1881
31 octombrie
S-a n[scut, la F[lticeni, Eugen Lovinescu. P[rin\ii: Vasile,profesor, =i Profira. Numele de botez i-a displ[cut toat[ via\a, sem-n`ndu-=i c[r\ile =i articolele numai cu ini\iala
 E 
.1885Revista
Convorbiri literare
]=i ]ncepe apari\ia la Bucure=ti. Cu aceastase ]ncheie definitiv ciclul ie=ean al Junimii.1888–1892 Urmeaz[ =coala primar[ ]n ora=ul natal.1892–1896 Elev al gimnaziului „Al. Donici“ din F[lticeni. Timp de trei anieste coleg de clas[ cu Mihail Sadoveanu.1892Apare, la Editura Socec din Bucure=ti, edi\ia
Critice
(3 vol.) de T.Maiorescu.1896–1899 Urmeaz[ cursurile vestitului „Liceu Internat“ din Ia=i.1899–1905 Dup[ o frecventare de c`teva s[pt[m`ni a Universit[\ii din Ia=i,devine student al Facult[\ii de Litere — sec\ia limbi clasice — aUniversit[\ii din Bucure=ti. Audiaz[ cursurile lui T. Maiorescu, N. Ior-ga =i Dimitrie Evolceanu. Lucrarea de licen\[ trateaz[ despre sintaxalatin[.1901Apare revista
Sem[n[torul
(devenit[, de la nr. 26,
S[m[n[torul).
Din1903 directorul revistei este — p`n[ ]n 1906 — N. Iorga.1904–1906 Profesor la liceul din Ploie=ti. }n 1904 debuteaz[ ]n suplimentulliterar al ziarului
 Adev[rul.
}n acela=i an ]ncepe colaborarea, cu foile-toane, la junimista
 Epoca.
Colaborarea dureaz[ doi ani, Maiorescupromi\`ndu-i, vag, =i posibilitatea de a-i ]ncredin\a conducerea supli-mentului literar al revistei.1904Apare
 Istoria literaturii religioase
de N. Iorga. Debutul ca prozator, cupatru volume, al lui M. Sadoveanu.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
voiciu liked this
Apetrei Ioan liked this
miutescu liked this
kaizer06 liked this
kkkggg1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->