Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PMR BM SRW 2009 Serta Jawapan

PMR BM SRW 2009 Serta Jawapan

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by hilmi72

More info:

Published by: hilmi72 on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
SULIT02/1 Hak Cipta Terpelihara SULIT
JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 02/1
BAHASA MELAYUKertas 1Ogos
1 jam Satu
jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
 
1.
 
Kertas soalan ini mengandungi
 40 soalan
aneka pilihan.2.
 
 Jawab
 semua
soalan.3.
 
Semua jawapan anda hendaklah dihitamkan pada kertas jawapan yang disediakan
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.
papercollection 
 
SULIT 02/102/1 SULIT
2
Soalan 1 – 7
 Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
1.
 
Masalah itu mungkin tidak dapat diselesaikan kerana Encik Badrul masih__________ dengan pendiriannya.A kuatB tegarC tegapD cekal2.
 
Ketika berekspedisi, Malik terserembab kerana kakinya ______________ pada akarpokok getah.A tersangkutB tersandungC terperosok D terjerlus3.
 
Hazim harus berasa bertuah kerana masih mempunyai ibu bapa yang senantiasamengambil berat _________________ dirinya.A terhadapB tentangC kepadaD dengan4.
 
Pameran barangan antik akan diadakan di _____________ hotel ternama padaminggu hadapan.A ruang serambiB ruang lingkupC ruang tamuD ruang legar5.
 
Ekor arnab yang seekor ini amat istimewa kerana kelihatan seperti ______________kapas putih.A segugusB segemalC segumpalD segenggam
papercollection 
 
SULIT 02/102/1 SULIT
3 6.
 
Datuk Lee Chong Wei akhirnya berjaya _________________ musuh tradisinya itudalam pertandingan badminton bulan lepas.A menggagalkanB menewaskanC menumpaskanD menumbangkan7.
 
Tuanku Malim Deman telah menitahkan bidan ke istana pada malam itu keranapermaisurinya _____________ hendak bersalin.A santapB geringC murkaD kenan
Soalan 8 – 14
 Ayat-ayat di bawah
mungkin betul
dan
mungkin salah
. Jika
terdapat kesalahan
 ,kesalahan itu telah ditandakan dengan
A
 ,
B
atau
C
dan jika tiada kesalahan telahditandakan
D.
Pilih jawapan yang
 
paling
 
sesuai
.8.
 
Penyakit tangan, kaki, dan mulut (HMF) kerap mengenai kanak-kanak jikaA Bdibandingkan dengan orang dewasa. Tiada kesalahanC D9.
 
Bungkusan merah itu hendaklah kaumenyerahkan kepada Encik Rahmat pada petangA Bini juga di pejabatnya. Tiada kesalahanC D10.
 
Para pekerja duduk beristirahat di bawah pokok yang redup itu setelah letihA B Cmencangkul tanah. Tiada kesalahanD11.
 
Gugusan pulau-pulau di Indonesia terdedah kepada gempa bumi kerana terletak A B Cdalam kawasan Lingkaran Api Pasifik. Tiada kesalahanD
papercollection 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Isabella Cheah liked this
primogirl liked this
hadie06 liked this
bulwinder liked this
wansuu liked this
nurainbalqis87 liked this
Maizura Ashikin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->