Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Changing Lanes – India’s renewed Interest in Renewable Energy

Changing Lanes – India’s renewed Interest in Renewable Energy

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 190 |Likes:
Published by Yasir Altaf
The article discusses market transformation of renewable industry in India from existing state level RPS scheme to national Renewable Energy Certificate (REC) trading scheme. The article provides insights on the trend of renewable capacity addition that will take place in response to REC scheme from 2010-2020. It illustrates the impact on average electricity prices and estimates the market potential of REC. The article describes how the REC scheme facilitates a favorable playing field for renewable project developers through a comparison of the salient features of REC with the older RPS scheme. It also highlights other schemes and policies that will support REC scheme and stresses on the need of proactive role by regulators in faster realization of objectives.
The article discusses market transformation of renewable industry in India from existing state level RPS scheme to national Renewable Energy Certificate (REC) trading scheme. The article provides insights on the trend of renewable capacity addition that will take place in response to REC scheme from 2010-2020. It illustrates the impact on average electricity prices and estimates the market potential of REC. The article describes how the REC scheme facilitates a favorable playing field for renewable project developers through a comparison of the salient features of REC with the older RPS scheme. It also highlights other schemes and policies that will support REC scheme and stresses on the need of proactive role by regulators in faster realization of objectives.

More info:

Published by: Yasir Altaf on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
Amjndknd Ijnfq ‑ Knbkj‛q xfnftfb Knrfxfqr kn Xfnftjhif Fnfxd{
Pxjegb Cvejx Qkndm , [jqkx Jirjl 
’J rmknd ignd f}pfarfb rjcfq rmf lgxe gl rmf vnf}pfarfb tmfn jr ijqr kr agefq―
‑ Ejxc Rtjkn.Tmfn jii rmf bf|figpknd agvnrxkfq tfxf qzvjhhiknd lgx fzvkrjhif bkqrxkhvrkgn gl fekqqkgnxkdmrq) Knbkj‛q xf|fijrkgn gl |givnrjx{ avr gl 80%86 pfxafnr kn fekqqkgn knrfnqkr{ h{ 8080agepjxfb rg 8006 if|fiq ajef jq j qvxpxkqf. Knbkj mjq jitj{q hffn pfxqkqrfnr kn ngrjaafprknd jn{ fekqqkgn xfbvarkgn rjxdfrq jr rmf hjacbxgp gl ngr agepxgekqknd tkrm krqfagngeka bf|figpefnr. F|fn kl rmf bfaijxjrkgn kq ngr hknbknd) jbbkrkgnji agqr kepjarq rgjamkf|f rmkq ajnngr hf qkbfiknfb. Jnngvnafefnr gl Njrkgnji Jarkgn Pijn gn AikejrfAmjndf -NJPAA+) mj|knd fkdmr agepxfmfnqk|f ekqqkgnq) lgxeq rmf hjqkq gl bgefqrkajarkgnq rg bfji tkrm rmf aikejrf amjndf. Bf|figpefnr gl Xfnftjhif Fnfxd{ -XF+ kq jr rmflgxflxgnr gl rmkq pijn jq kr jbbxfqqfq rmf rtkn ghofark|fq gl xfbvaknd fekqqkgnq jnbfnqvxknd fnfxd{ qfavxkr{.
XF dxgtrm qrfjb{ {fr knjbfzvjrf agepjxfb rg |jqr pgrfnrkji j|jkijhif
Knbkj‛q xfnftjhif knbvqrx{ mjq hffn kn rmf ejcknd qknaf pjqr 6 rg < {fjxq -Lkdvxf :+.Dxgtrm tjq knkrkjii{ lvfifb h{ qrjrf if|fi Xfnftjhif Pgxrlgikg Qrjnbjxbq -XPQ+ jnb ijrfxgn pxgiklfxjrfb bvf rg ajqm knligt rmxgvdm ABE ejxcfr. Vnbfx XPQ) qrjrfq lk}fb jpfxafnrjdf gl fifarxkakr{ rmjr rmfkx pgtfx bkqrxkhvrkgn agepjn{ -BKQAGE+ tgvib nffb rghv{ lxge xfnftjhif qgvxafq. Rmf eknkeve XPQ if|fi |jxkfb jaxgqq rmf qrjrfq cffpknd kn|kft rmf j|jkijhkikr{ gl XF pgrfnrkji. Qgef qrjrfq bflknfb xfqgvxaf%tkqf rjxdfr ageegnlgx jii BKQAGEQ tmfxfjq qgef qrjrfq mjb bkllfxfnr rjxdfrq lgx bkllfxfnr BKQAGEQ.Mgtf|fx) XPQ mjq ngr hffn jhif rg jamkf|f rmf if|fi gl ajpjakr{ jbbkrkgn tmfn agepjxfbrg rmf |jqr rfamnkaji pgrfnrkji j|jkijhif kn rmf agvnrx{.
Lkdvxf :? Knbkj‛q xfnftjhif ajpjakr{ jbbkrkgn |kq%à%|kq rfamnkaji xfnftjhif pgrfnrkji
 
Rmf ejkn qmgxragekndq kn rmf qrjrf if|fi XPQ qamfef tfxf?
 
Ng knafnrk|fq lgx qrjrfq mj|knd mkdmfx XF pgrfnrkji) qvam jq Xjojqrmjn) Cjxnjrjcj)Rjeki Njbv) rg iggc hf{gnb rmfkx XPQ rjxdfrq
 
 
Qgef qrjrfq) qvam jq Bfimk) Pvnojh) Mjx{jnj fra.) agvibn‛r jppi{ XPQ bvf rg ngn%j|jkijhkikr{ gl XF qgvxafq)
 
Ikekrfb lif}khkikr{ rg ejxcfr pjxrkakpjnrq rg hv{ jnb qfii xfnftjhif pgtfx
 
Ng lknjnakji ikjhkikr{ gx pfnjir{ lgx ngn%lvilkiiefnr gl rmf XPQ ghikdjrkgn.
 Igt agnrxkhvrkgn kn dfnfxjrkgn ek} xfqvirfb kn ifqq fn|kxgnefnrji bk|kbfnbq
Rmf xfnftjhif ajpjakr{ mjq knaxfjqfb lxge 2 DT kn 8008%01 rg :6 DT avxxfnri{3 {fr)rmf lkdvxfq gl xfnftjhif fnfxd{ knofarkgn kn cTm mj|f hffn digge{ jr ifqq rmjn 2& gl rmf rgrji dfnfxjrkgn -Lkdvxf8+. Rj} mgikbj{q) jaafifxjrfbbfpxfakjrkgn) jnb avqrgeqf}feprkgn dk|fn rg rmfbf|figpfxq xfqvirfb knajpjakr{ knqrjiijrkgn hvr rmfxftjq ng jbbkrkgnji egnfrjx{knafnrk|f rg dfnfxjrf lxgermfqf pijnrq. Rmkq mjq ifb rgikrrif agnrxkhvrkgn gl xfnftjhif qgvxafq rg rmf rgrjififarxkakr{ ek}. Mgtf|fx)hxkndknd%vp XF jr j ijxdfqajif tkii pxg|f rg hf rmf xfjiikrevq rfqr lgx pgika{ ejcfxq.
Lkdvxf 8? Ajpjakr{ ek} jnb Fnfxd{ ek} gl Knbkj jq gl Ejxam‛:0
Qgvxaf? AFJ ENXF
XFA efamjnkqe tkii bxk|f xfnftjhif knbvqrx{ rg j ljqrfx ijnf
Rmkndq qrjxrfb djknknd xfnftfb knrfxfqr tmfn rmf knrfnr gl Xfnftjhif Fnfxd{ Afxrklkajrf-XFA+ rxjbknd qamfef tjq vn|fkifb h{ AFXA. Bxjlr xfdvijrkgn rg ljakikrjrf XFA ejxcfrmjq hffn ngrklkfb tmkam ejnbjrfq BKQAGEQ) ajprk|f vqfxq jnb gpfn jaafqq avqrgefxq-ghikdjrfb fnrkrkfq+ jaxgqq qrjrfq rg hv{ :6& pgtfx lxge xfnftjhif dfnfxjrkgn qgvxafq-qfiiknd fnrkrkfq+ h{ rmf {fjx 8080. Gvr gl :6 pfxafnr xfnftjhif dfnfxjrkgn) 8 pfxafnr dfnfxjrkgn tkii mj|f rg agef lxge qgijx pgtfx jnb kr tkii hf jaagvnrfb qfpjxjrfi{
:
 -Lkdvxf 1+. XFA qamfef tkii axfjrf j njrkgnji if|fi ejxcfr jnb fnqvxf rmjr f|fx{ qrjrfagnrxkhvrfq rg xfnftjhif bf|figpefnr kxxfqpfark|f gl xfnftjhif pgrfnrkji kn rmf qrjrf. Krtkii fnagvxjdf XF ajpjakr{ jbbkrkgn kn qrjrfq tmfxf rmfxf kq mkdm pgrfnrkji jq rmflxjeftgxc jiigtq agqr xfag|fx{ jr njrkgnji if|fi. Egxfg|fx) qrjrfq tkrm igtfx xfnftjhifpgrfnrkji ajnngr fqajpf gn rmf pxfrf}r gl xfqgvxaf vnj|jkijhkikr{. Pfnjir{ kn ajqf gl ngn%agepikjnaf kq qfr fzvji rg rmf lgxhfjxjnaf pxkaf k.f. mkdmfqr pxkaf jr tmkam XFA ajn hfrxjbfb. Rmkq tgvib fnqvxf rmjr xfnftjhif ajpjakr{ jbbkrkgnq rjcf pijaf f|fn kl egxff}pfnqk|f gl rmfqf qgvxafq mj|f rg agef gniknf.
:
ONNQE jkeq rg jamkf|f 1& dfnfxjrkgn lxge qgijx h{ 8088
 
Lkdvxf 1? Fnfxd{ xfzvkxfefnr bvxknd 80:0 ‑ 8080 kn XFA qamfef
0100<00;00:)800:)600:)=008):0080:080::80:880:180:280:680:<80:480:=80:;8080
    R    T    m
082<=:0:8:2:<
    P   f   x   a   f   n    r
Agn|fnrkgnji Fnfxd{ xfzvkxfefnrNgn%Qgijx Xfnftjhif Fnfxd{ ghikdjrkgnQgijx Fnfxd{ ghikdjrkgn Xfnftjhif ghikdjrkgn -&+Ngn%Qgijx Xfnftjhif ghikdjrkgn -&+Qgijx ghikdjrkgn -&+``
 
Ejxcfr pxkaf qkdnjiq tkii vnbfxpkn XF dxgtrm
Bvxknd XPQ xfdkef) rjxdfrq mj|f hffn qejii jnb BKQAGEQ mj|f mjb eknkeji pxghifeqkn hv{knd xfnftjhif pgtfx jnb hvnbiknd kr tkrm ifqq f}pfnqk|f pgtfx lxge agn|fnrkgnjiqgvxafq. Jarvjii{) XPQ mjq hffn mfipknd rmfe h{ fnqvxknd fifarxkakr{ jr igtfx agqr jq rmfqmgxr rfxe pgtfx pxkafq -f}amjndf'rxjbknd+ tfxf mkdmfx rmjn rmf lffb%kn rjxkll jqkiivqrxjrfb kn Lkdvxf 2. Lxge j bf|figpfx‛q pfxqpfark|f) rmkq tjq j igqq gl mvdfgppgxrvnkr{ tmkam agvib ngr hf if|fxjdfb hfajvqf gl kn|gi|fefnr kn Pgtfx PvxamjqfJdxffefnrq -PPJ+. Krtjq mkdmi{ xkqc igjbfblgx bf|figpfxq rg iggc hf{gnb PPJ jnblknbknd jngrmfx ejxcfrhfajvqf gl knrfxekrrfnrnjrvxf gl xfnftjhifdfnfxjrkgn. Mgtf|fx)rmkq qafnjxkg kq ikcfi{rg amjndf ngt kn rmftjcf gl bf|figpefnrgl XFA ejxcfr. XFbf|figpfxq jxf ikcfi{rg hf egxf jddxfqqk|fkn rmfkx pgtfx qjifqrxjrfd{ hfajvqf jn{ qmgxrljii kn rmfkx xfrvxn rmxgvdm pgtfx qjif tkii dfr agepfnqjrfb h{qfiiknd XFAq kn rmf ejxcfr.
Lkdvxf 2? Lffb%kn%Rjxkll |q. Ejxcfr Pgtfx Pxkaf lgx 800;%:0
Qgvxaf? ENXF) AFXA) QFXA
Ageefxakji jvrgnge{ rg bf|figpfxq tkii mfip kn ejnjdknd kn|fqrefnr xkqc
XF dfnfxjrgxq tmkam mj|f ngr fnrfxfb knrg PPJ jr lffb%kn%rjxkll jxf fikdkhif rg pjxrkakpjrfkn XFA qamfef. Rmf jbbkrkgnji xf|fnvfq lxge qfiiknd XFAq tkii pxg|kbf qgef avqmkgn rgbf|figpfxq rmfxfh{ knaxfjqknd rmfkx xkqc jppfrkrf. Rmf lxffbge rg amggqf hv{fxq jnb

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->