Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pemikiran Dan Gaya Pembelajaran

Pemikiran Dan Gaya Pembelajaran

Ratings:
(0)
|Views: 250|Likes:
Published by Eddlie D Cni

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Eddlie D Cni on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
Bab 2:Pemikiran Dan Gaya Pembelajaran
2.1Konsep Pemikiran
2.1.1Pengertian
Pemikiran adalah satu proses mental bagi memperolehpengetahuan dan pemahaman dengan tujuan menyelesaikan masalah.
Ia melibatkan penerimaan dan pemahaman rangsangandalaman dan luaran, pembentukan konsep, pentafsiran, dan penghasilan gerakbalas yang sesuai.
Menurut V.R. Ruggiero, 1984, pemikiran ialah satuproses mental yang digunakan untuk membentuk/menyelesaikan masalah dankemudiannya membuat keputusan demi memenuhi keinginan mendapatkan jawapan.
Menurut Beyer, 1981, pemikiran pula ialah satu operasimental terhadap input deria, dan menggunakan maklumat dalam ingatan untukmembuat penyesuaian dan asimilasi yang bertujuan untukmembentuk/memahami sesuatu konsep.
Ia juga boleh ditakrifkan sebagai satukebolehan/keupayaan otak dalam pelbagai kemahiran berfikir.
Pemikiran juga merupakan satu proses bagaimana otakkanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian otak kiri berfikir secara kritis.
Sebagai rumusan, pemikiran ialah satu usaha oleh otakmanusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar.
 
Apakah perkara- Bagaimana Jawapan-perkara yang kita kita memikirkannya ? jawapan yangdifikirkan? (Operasi)diperoleh.(Kandungan) (Hasil)
Rajah 1:
Konsep pemikiran
2.1.1Jenis-jenis Pemikiran
 Terdapat beberapa teknik yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikirseseorang pelajar, antaranya ialah:
Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam suatu kumpulanyang kecil dengan mempertimbangkan sesuatu idea/isu semasa darisegi kebaikan dan kelemahannya.
Menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai untuk mencarisesuatu yang alternatif, kemungkinan/pilihan untuk membuktikanhipotesis/mendapat suatu rumusan.
1
InputMemprosesOutput
 
Membimbing pelajar supaya mempertimbangkan semua faktor dalamproses pilihan/semasa membuat suatu keputusan.
Membimbing pelajar meneliti segala akibat (apabila melakukansesuatu tindakan) yang mungkin berlaku dalam jangka masa pendekserta jangka masa panjang.
Membimbing pelajar supaya memahami dan menentukan tujuan danobjektif tentang sesuatu perkara dalam kajian dengan cara yang tepat.
Rajah 2:
Jenis-jenis pemikiran
2.1.2Jenis –Jenis Konsep Kendiri2.1.2.1Pemikiran Mendatar/ Pemikiran Lateral
Pemikiran Mendatar ialah keupayaan untuk menjana idea-idea bercapahdaripada pelbagai penyelesaian bagi sesuatu masalah
Pemikiran ini melibatkan proses pemikiran ‘luar kotak’ (
out of a box 
) di manapenyelesaian kepada masalah diperoleh daripada sumber-sumber yang tidaksama dan tidak berkaitan.
Kepentingan pemikiran mendatar ialah sesuatu masalah perlu dilihat daripadaperspektif- perspektif yang berlainan supaya ia mudah diselesaikan.
Oleh itu, dalam pemikiran ini seseorang guru harus menggalakkan muriduntuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan mencari jalan penyelesaianberdasarkan perspektif yang berlainan.
Penggunaan pemikiran lateral di dalam bilik darjah akan menggalakkanproses pemikiran kreatif di kalangan murid apabila idea baru dijanakan.
Guru mesti mengajar murid-murid untuk melihat alternatif-alternatif yangberbeza dan bukan alternatif tradisional sahaja dalam penyelesaian sesuatumasalah.
De Bono mengatakan bahawa terdapat 4 langkah penting dalam pemikiranlateral, iaitu:i.Mengenal pasti idea-idea dominan utama dalam masalah yangdihadapi.ii.Melihat sesuatu masalah daripada sudut-sudut yang berlainan.
2Jenis-jenis pemikiran
Pemikiran MendatarPemikiran MenegaPemikiran KritisPemikiran KonvergenPemikiran DivergenPemikiran Kreatif 
 
iii.Melonggarkan cara pemikiran yang terkawal.iv.Menggunakan idea-idea yang diberikan oleh orang lain.
2.1.2.2Pemikiran Menegak/ Pemikiran Vertical
Pemikiran Menengak merujuk kepada keupayaan menjana satuidea/penyelesaian kepada suatu masalah serta membuat penerokaan keatasnya secara lebih mendalam dan terperinci.
Menurut Dr. Edward De Bono, pemikiran ini menggunakan proses-proses akalyang tradisional untuk mengatasi sesuatu masalah.
Pemikiran ini membolehkan kita mempertimbangkan hubungan antarasesuatu situasi/idea yang membantu kita untuk memahaminya dengan lebihbaik dan menggunakan idea itu dalam situasi tertentu secara berkesan.
Pemikiran ini juga dikenali sebagai pemikiran logik kerana ia menggunakansatu urutan langkah-langkah yang sistematik untuk menyelesaikan sesuatumasalah.
Guru harus menggalakkan para murid menyelesaikan sebarang masalah yangdihadapi dengan pemikiran menegak melalui satu set soalan seperti berikut:i.Apakah masalah yang dihadapi?ii.Apakah alternatif-alternatif yang terdapat?iii.Apakah kebaikan dan keburukan setiap alternatif tersebut?iv.Apakah pilihan-pilihan jalan penyelesaiannya?v.Adakah jalan penyelesaian yang dipilih itu efektif atau tudak?
 Jadual 1:
Perbezaan di antara Pemikiran Menegak dengan Pemikiran MendatarPemikiran MenegakPemikiran LateralMencari pendekatan yang betulMencari pendekatan sebanyakyang mungkinMenekankan kebenaran ideaMenekankan kekayaanSedia ada tuju halaMembentuk tuju halaMengikut kronologiTidak tersusunSetiap langkah mesti betulTidak tersusunMenggunakan unsur negatif untuk menghalangidea-idea tertentu Tidak ada unsur negatif Menolak semua yang tidak relevenMenerima sebarang pendapatMembuat analisis terhadap sesuatu ideaTidak banyak penerokaan
2.1.2.3Pemikiran Kritis/ Pemikiran Kritikal/Pemikiran Reflekti
Pemikiran Kritis didefinisikan sebagai satu penerokaan yang bertujuanmengkaji situasi, fenomena, persoalan/masalah untuk menghasilkan rumusanyang merangkumi semua maklumat yang ada.
Secara ringkasnya, ada mungkin juga berpendapat bahawa pemikiran kritisadalah penggunaan kemahiran intelektual untuk menilai danmempertimbangkan sesuatu situasi.
Pemikiran ini melibatkan penyusunan kembali konsep-konsep dengan tujuanmenilai sesuatu objek/situasi.
Beberapa aktiviti boleh dijalankan untuk membina dalam diri murid supayaberfikiran kritis:
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nurlailaa liked this
FouziSingon liked this
Khairil Adzfar Ya liked this
Sooting Lim liked this
mokule liked this
jegan2505 liked this
swandasukni liked this
swandasukni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->