Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sistemul Contabil Din Marea Britanie

Sistemul Contabil Din Marea Britanie

Ratings: (0)|Views: 3,436 |Likes:
Published by ralus21

More info:

Published by: ralus21 on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
Universitatea “Vasile Alecsandri” BacăuFacultate Ştiinţe EconomiceSpecializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 
-2010-
 
1. Evoluţia reglementărilor contabile în Marea Britanie
Marea Britanie este o ţade drept cutumiar, spre deosebire de ţările Europeicontinentale, bazate pe dreptul scris. Această caracteristică se traduce prin faptul că, în timp ce pe continent normalizarea a fost asigurată de organisme mai mult sau mai puţin independente de puterea publică, în insulele britanice actul de normalizare a fost rodul experienţei profesieicontabile liberale.Contabilitatea este deconectată de fiscalitate, iar influenţa profesiei contabile în procesulde normalizare este foarte importantă. Sursa standardelor contabile este organismul privat dereglementare contabilă
Accounting Standards Board
(
ASB
), dar legea societăţilor comerciale (
Companies Act
) cuprinde o serie de reglementări izvorâte din directivele contabile europenePrimele reglementări contabile au apărut în Marea Britanie după revoluţia industrială şiaveau ca obiect doar societăţile pe acţiuni. Pentru a constitui o societate pe acţiuni era necesar unmandat regal (
Royal Charte
) sau o lege specia. Odată cu dezvoltarea lucrărilor deinfrastructură, cererile de autorizare pentru crearea societăţilor pe acţiuni au devenit mainumeroase, astfel încât în anul 1844 s-a promulgat
 Joint Stock Companies Act 
care permiteaconstituirea de societăţi pe acţiuni fără aprobarea Parlamentului. Însă această lege a fost anulată,iar la începutul secolului al XX- lea o noua lege a fost iniţiată prin care întreprinderile erauobligate întocmească bilanţul si să-l auditeze.Perioada interbelică a fost martora unor scandaluri financiare, printre care şi falimentulsocietăţii de transport maritime
 Royal Mail Steam Packet,
al cărei profit din 1926 era de fapt o pierdere disimulată printr-un transfer din rezervele oculte create anterior.Practica formării de rezerve oculte de la începutul secolului al XX-lea era con siderată cafiind acceptabilă în scopul îmbunătăţirii rentabilităţii financiare pe termen lung .Profiturile erau puse deoparte în anii buni pentru a finanţa anii nefavorabili. În afară de transferul disimulat alunor sume într-un cont care nu apărea ca post separat în bilanţ, se subevaluau activele fixe prinînregistrarea de amortizări excesive sau se diminuau mult sub cost stocurile.Cea mai importantă reformă s-a produs odată cu adoptarea
Companies Act
în anul
1947,
înlocuită un an mai târziu printr-o lege consolidată, adică un act normativ care anulează toatedispoziţiile precedente pentru a le grupa într-o lege nouă. Istoricii apreciază aportul deosebit alasociaţiei profesionale ICAEW în realizarea acestei reforme.Conform
Companies Act 1947,
deveneau obligatorii publicarea contului de profit şi pierdere, se clarificau noţiunile de provizion şi rezervă iar crearea de rezerve oculte era interzisă.Legea prevedea că persoanele care efectuau auditul trebuie să facă parte dintr-o asociaţie profesională.Legea companiilor a fost din nou modificată în 1981, urmare a implementării cerinţelor Directivei a 4-a europene.Aspectele contabile ale Companies Act 1981 cuprind: modelele de prezentare ale situaţiilor financiare, regulile detaliate de evaluare şi informaţiile care trebuie prezentate în notele la2
 
situaţiile financiare.Legea a fost din nou amendată în anul 1989 odată cu adoptarea celei de 7-aDirective europene.În Regatul Unit, obligaţia situaţiilor financiare de a prezenta “a true and fair view” (TFV) („oimagine adevarătă şi onestă”) prevalează asupra respectării oricărei alte reglementări. Sensulcerinţei TFV este de competenţa curţilor de justiţie care vor ţine seama de opinia experţilor îndomeniu, iar viziunea organismului de normalizare
Accounting Standards Board
va avea oimportanţă deosebită.Sistemul contabil britanic are 2 mari trăsături esenţiale şi anume
 simplitatea
şi
libertatea judecăţii profesionale
Trăsăturile esenţiale ale contabilităţii britanice
 participarea nesemnificativă a statului la reglementarea contabilă;
orientarea informaţiilor financiare către nevoile marilor societăţi comerciale;
reglementarea şi evoluţia principiilor contabile prin efortul unei profesii liberale puternice;
necesitatea realizării misiunii de control al conturilor, prin serviciile puse ladispoziţie de cabinetele de audit.
 2
.
Instituţiile normalizării şi reglementării contabile în Marea Britanie
Comitetul de normalizare contabilă britanică a propus în anii ’80, crearea unei entităţiindependente de profesie, dotată cu puterea de a emite norme, inspirată după modelul american.Prin Legea companiilor din 1989, guvernul şi-a arogat dreptul de a numi un consiliu responsabilcu reglementarea contabi, numit
“Financial Reporting Council(FRC) (ConsiliulRaportării Financiare),
care va fi instalat în anul 1990.
FRC
a fost numit drept unic organismnormalizator independent în sfera contabilităţii şi auditului, responsabil cu elaborarea şiimplementarea de standarde. Are în subordine cinci consilii:
ASB
-
Accounting Standards Board
APB -Auditing Practices Board
POB -Profesional Oversight Board for Accountancy
FRRP- Financial Reporting Reveiw Panel
AIDB- Accountancy Investigation and Discipline BoardICAEW
– a organizat în 1942 un comitet pentru normalizare responsabil a 12 principiicontabile într-o perioada de 25 de ani.
ASC-
în 1970 cele şase organisme ale profesiei au decis sa înfiinţeze „
Comitetul pentrustandarde de contabilitate
(
 Accounting Standards Commitee
:
ASC
), sub egida
CCAB
(Consultative Committee of Accounting Bodies). Acest organism al normalizării contabile britanice a emis între 1971 şi 1990, 25 de recomandări (norme, standarde ) numite „ Enunţuri alPracticii Contabile Normalizatoare” dintre care 22 sunt în vigoare şi acum.Pentru a-şi realiza obiectivele,
FRC
dispune de 2 comitete importante:
Consiliul  standardelor de contabilitate
– 
ASB
şi
Grupul de revizuire a raportării financiare
– 
FRRP.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->