Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SubiecteRaspunsuriStagiari_Ziua2_G2

SubiecteRaspunsuriStagiari_Ziua2_G2

Ratings: (0)|Views: 86 |Likes:
Published by costinela_mea7053

More info:

Published by: costinela_mea7053 on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
Examen de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)
24 - 25 februarie 2010
Grila nr.2
ZIUA2
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Grila nr.2
1Calitatea de avocat definitiv:
presupune dobandirea dreptului de a pune concluzii in fata oricarei instante, fara alte conditii;se dobandeste numai prin promovarea examenului de definitivare;presupune dreptul de a deveni titularul unei forme de exercitare a profesiei de avocat.A.B.C.
C
Răspuns:
2Consiliul U.N.B.R.:
este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România;
este organ executiv al UNBR;
aprobă bugetul anual al UNBR şi execuţia anuală a acestuia.
A.B.C.
A
Răspuns:
3Avocatul:
este obligat sa restituie actele ce i-au fost incredintate persoanei de la care le-a primit;daca a fost ascultat ca martor, nu mai poate desfasura nicio activitate profesionala in acea cauza;isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia.A.B.C.
AB
Răspuns:
4
 În cazul cabinetelor asociate de avocaţi:
cabinetele asociate nu pot angaja clienţi cu interese contrare;avocaţii din cabinetele asociate intră în relaţie cu clienţii în numele asocierii din care fac parte;un cabinet asociat poate accepta o cauză chiar dacă unul dintre cabinetele asociate se opune în mod justificat, deoarece asocierea nu poate restrânge drepturile avocaţilor asociaţi.
A.B.C.
AB
Răspuns:
5Decanul baroului:
convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului;hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină.
A.B.C.
AC
Răspuns:
6
Constituie atingere a independenţei avocatului:
prestarea activităţii avocaţiale din simplă complezenţă;existenţa unui interes propriu al avocatului sau persoanelor apropiate lui în cauza ce i-a fost încredinţată;exercitarea unei funcţii precum cea de consilier în consiliile locale sau judeţene.
A.B.C.
AB
Răspuns:
7In exercitarea profesiei, avocatul:
este ocrotit de lege, fiind asimilat functionarului public;este dator sa respecte solemnitatea sedintei de judecata;este obligat sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzeicere aceasta ori instanta de judecata dispune in acest sens.A.B.C.
BC
Răspuns:
Pagina 1 of 15
Timp de lucru: 4 ore
 
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Grila nr.2
8Pentru asigurarea secretului profesional:
actele si lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile;percheziţionarea avocatului nu este posibilă în niciun caz;avocatul nu poate folosi informaţiile confidenţiale primite de la clientul său dar numai pe durata derulariicontractului de asistenţă juridică încheiat cu acesta.
A.B.C.
A
Răspuns:
9Avocatul stagiar:
poate dobandi calitatea de avocat asociat intr-o societate civila profesionala;poate avea calitatea de colaborator la una din formele de exercitare a profesiei recunoscuta de lege;poate pune concluzii numai la judecatorie.A.B.C.
BC
Răspuns:
10
Participarea la şedinţele convocate de consiliul baroului:
este obligatorie pentru avocat;
reprezintă o simplă facultate pentru avocat;este obligatorie dar absentarea nejustificată nu poate fi sancţionată disciplinar.
A.B.C.
A
Răspuns:
11Onorariile avocatului:
pot fi fixe;pot fi orare;
pot fi stabilite în forma unor aporturi din activitatea juridică realizată de avocat.
A.B.C.
AB
Răspuns:
12
Casa de Asigurări a Avocaţilor:
este organizată şi funcţionează în scopul stabilirii şi acordării pensiilor şi ajutoarelor sociale cuveniteavocaţilor şi urmaşilor acestora cu drepturi proprii la pensie;are ca membri toţi avocaţii in activitate, avocatii pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie
si la ajutoare sociale
impune ca avocaţii să nu mai facă parte şi din alte forme de asigurări sociale.
A.B.C.
AB
Răspuns:
13
Sunt sancţiuni disciplinare:
avertismentul;
interdicţia de a exercita profesia pe durată nedeterminată;
excluderea din profesie.A.B.C.
AC
Răspuns:
14
Potrivit dispoziţiilor legii, activitatea avocatului se realizează prin:
activităţi de activităţi fiduciare;asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor administraţiei publice;calitatea de administrator al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată.
A.B.C.
AB
Răspuns:
15
 În cazul societăţii civile profesionale:
raportul civil se naşte între client şi societate; în cadrul acesteia îşi pot desfăşura activitatea numai avocaţi salarizaţi în cadrul profesiei;serviciile profesionale urmează să fie îndeplinite de oricare dintre avocaţii desemnaţi de avocatulcoordonator fără a se cere opţiunea clientului.
A.B.C.
AC
Răspuns:
Pagina 2 of 15
Timp de lucru: 4 ore
 
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Grila nr.2
16
 În ce priveşte publicitatea formelor de exercitare a profesiei Statul profesiei de avocat prevede că:
mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopuldobândirii clientelei;este permisă acordarea de consultaţii realizate prin mijloace de comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni
radiofonice sau televizate;
este permisă realizarea de invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii profesionale şi de
specialitate.A.B.C.
AC
Răspuns:
17Onorariul de succes:
constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat;se poate solicita cu titlu complementar faţă de onorariul fixat;se poate solicita şi în legătură cu cauzele penale, atât în ce priveşte latura penală cât şi cea civilă a
acestora.A.B.C.
AB
Răspuns:
18Exercitiul profesiei de avocat se poate suspenda:
prin decizia decanului baroului;in cazul in care impotriva avocatului s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune de natura aaduce atingere prestigiului profesiei, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive;dobandirea calitatii de mediator.A.B.C.
B
Răspuns:
19Decanul baroului:
stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului; întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul
baroului;
ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului
baroului.A.B.C.
C
Răspuns:
20Calitatea de avocat inceteaza:
prin aparitia unui caz de incompatibilitate;prin renuntarea scrisa la exercitiul profesiei;pentru neplata totala a taxelor si contributiilor catre barou si catre sistemul propriu de asigurari sociale.A.B.C.
B
Răspuns:
Pagina 3 of 15
Timp de lucru: 4 ore

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->