Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
169Activity
P. 1
Tehnica si Arta Foto

Tehnica si Arta Foto

Ratings:

5.0

(5)
|Views: 9,713|Likes:
Published by ann_ormal

More info:

Published by: ann_ormal on Jun 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVE
CURSUL:TEHNIC 
 Ă 
 
 Ş 
 I ART 
 Ă 
FOTOGRAFIC 
 Ă 
 
Cadru didactic asociatLucian TUDOSE
 
 
TEHNIC
Ă
 
Ş
I ART
Ă
FOTO 
2
STRUCTURA CURSULUI
1. FOTOGRAFIA – limbaj pictural.Domeniul fotografiei
ş
i caracteristicile ei.2. APARATUL FOTOGRAFIC. CARACTERISTICI.3. MATERIALE FOTOGRAFICE. Formarea imaginii fotografice.4. TEHNICA FOTOGRAFIERII. Punctul de sta
ţ
ie
ş
i rolul lui în plasticaimaginii.5. LUMINA ÎN FOTOGRAFIERE. Propriet
ăţ
ile
ş
i func
ţ
iile luminii.6. GENURI DE FOTOGRAFII.7. ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE.8. FOTOGRAFIA DIGITAL
Ă
.
 
 
TEHNIC
Ă
 
Ş
I ART
Ă
FOTO 
3
În multe facult
ăţ
i din universit
ăţ
ile europene disciplina “FOTOGRAFIE”î
ş
i g
ă
se
ş
te un loc binemeritat. Apare ca fireasc
ă
o întrebare: La ce este bunstudiul fotografiei la nivel universitar? Întrebarea se pune cu atât mai mult cu câtîn România exist
ă
doar câteva forme de preg
ă
tire universitar 
ă
, prin studiul par 
ţ
ial al fotografiei în sec
ţ
iile de imagine de la unele institu
ţ
ii de înv
ăţă
mântsuperior.O prim
ă
încercare de r 
ă
spuns ar putea s
ă
ni se par 
ă
pueril
ă
:într-o anumit
ă
etap
ă
a vie
ţ
ii – în preajma vârstei de 18-23 ani – unul dintrelucrurile cele mai în
ţ
elepte pe care le putem face este înv
ăţă
tura, deoarece personalitatea este într-o continu
ă
 
ş
i intens
ă
transformare
ş
i este avid
ă
deinforma
ţ
ii noi. Se poate afirma cu certitudine c
ă
acumul
ă
rile din tinere
ţ
e ne vor hr 
ă
ni aproape toat
ă
via
ţ
a.O a doua încercare de r 
ă
spuns ar fi c
ă
no
ţ
iunile de tehnic
ă
, estetic
ă
 
ş
iistoria fotografiei, însu
ş
ite prin înv
ăţ
are, sunt extrem de folositoare în actulcrea
ţ
iei propriu-zise. Absen
ţ
a unui sistem universitar organizat, a împinsfotografia într-o zon
ă
periferic
ă
a ierarhiei artelor vizuale.Sub asaltul permanent al imaginilor, apare nevoia studiului teoretic elevat pentru a ridica fotografia peste
ş
tacheta din ce în ce mai sus ridicat
ă
. V
ă
propuns
ă
ne asum
ă
m împreun
ă
acest efort.Exist
ă
o multitudine de c
ă
i de abordare a fotografiei, cu op
ţ
iuni variate înceea ce prive
ş
te stilurile, genurile
ş
i tehnicile de la instantaneul cotidian lafotografia de la reportajul autonom la colajul regizat, de la fotografia publicitar 
ă
.Fotografia nu mai tr 
ă
ie
ş
te autonom, apelând tot mai des la extensia sau laconjugarea limbajului
ş
i expresiilor fotografice cu noile medii uzuale: TV,video, computer etc.Imaginile sunt compuse pe cale optic
ă
 
ş
i electronic
ă
din unit
ăţ
i spa
ţ
ialedelimitate.Singurul criteriu valabil r 
ă
mâne exigen
ţ
a abord
ă
rii, în cuno
ş
tin
ţă
decauz
ă
, a acestor variet
ăţ
i de imagini, prin descifrarea limbajului specific alfotografiei ca ramur 
ă
distinct
ă
a artelor plastice.Interpretarea oric
ă
rei imagini fotografice depinde atât de inten
ţ
ia celuicare o prive
ş
te, cât
ş
i de inten
ţ
ia realizatorului. Având în vedere nivelurilediferite de în
ţ
elegere, coinciden
ţ
a lor nu presupune îns
ă
anularea relativului pentru c
ă
subiectivitatea este prezent
ă
ă
ă
a avea preten
ţ
ia universal-valabilului.“FOTOGRAFIA este un puternic mijloc de expresie. Bine folosit
ă
, eadevine o mare for 
ţă
de binefacere
ş
i în
ţ
elegere; folosit
ă
gre
ş
it, ea poate stârnimulte incendii periculoase”.

Activity (169)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Carina Prelucan liked this
Andreea Simionas liked this
Eugen Oarga liked this
Mihaela Dragnoiu liked this
Radu Daniel liked this
Ciutac Victor liked this
Radu Daniel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->