Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
P. 1
Unemployment Project

Unemployment Project

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 7,637|Likes:
Published by singhprabhjot
-MEANING OF UNEMPLOYMENT
-CONCEPTS OF UNEMPLOYMENT
-TYPES OF UNEMPLOYMENT
-CAUSES OF UNEMPLOYMENT
-GOVERNMENT POLICIES FOR REMOVING UNEMPLOYMENT
1. Major Employment Programs
2. Implementation of Employment Programs
-MICRO FINANCE
-MEANING OF UNEMPLOYMENT
-CONCEPTS OF UNEMPLOYMENT
-TYPES OF UNEMPLOYMENT
-CAUSES OF UNEMPLOYMENT
-GOVERNMENT POLICIES FOR REMOVING UNEMPLOYMENT
1. Major Employment Programs
2. Implementation of Employment Programs
-MICRO FINANCE

More info:

Published by: singhprabhjot on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

 
YLIEVOJ^EILT
EIMLNLC JA YLIEVOJ^EILT
@JL@IVTP JA YLIEVOJ^EILT
T^VIP JA YLIEVOJ^EILT
@MYPIP JA YLIEVOJ^EILT
CJQIXLEILT VJON@NIP AJX XIEJQNLCYLIEVOJ^EILT=,Emkjx Ievoj~eilt Vxjcxmep8,Nevoieiltmtnjl ja Ievoj~eilt Vxjcxmep
EN@XJ ANLML@I
 
EIMLNLC JA YLIEVOJ^EILT
Ylievoj~eilt np m pntymtnjl sbixi mhoi mld snoonlc vijvoi mxi ljt mhoi tj anld mpyntmhoi kjh tbmt ~niodp tbie xicyomx nl`jei,
@xntixnm ja ylievoj~eilt;%
j
Tnei;
Na m vixpjl sjxgp oipp tbml jvtnemo bjyxp "jx dm~p. dyxnlc tbi ~imx,
j
Nl`jei;
Na m vixpjl imxlp ml nl`jei oipp tbml dipnxmhoi enlneye dyxnlctbi ~imx,
j
Vxjdy`tnqnt~;
Na m vixpjlp `jltxnhytnjl tj jytvyt np oipp tbml ljxemo mldbnp xiejqmo snoo ljt xidy`i tbi jytvyt,
@JL@IVTP JA YLIEVOJ^EILT
 
=,Ypymo Ptmtyp Ylievoj~eilt8,@yxxilt Siigo~ Ptmtyp Ylievoj~eilt0,@yxxilt Dmno~ Ptmtyp Ylievoj~eilt
 
=. Ypymo Ptmtyp Ylievoj~eilt;
Nt np eimlt tj ditixenli tbi Ypymo M`tnqnt~Ptmtyp % ievoj~id/ ylievoj~id jx jytpndi tbi omhjyx ajx`i, Tbi m`tnqnt~ ptmtyp npditixenlid sntb xiaixil`i tj m ojlcix vixnjd/ pm~ m ~imx vxi`idnlc tj tbi tnei ja pyxqi~ ,Nt np m vixpjl xmti mld nldn`mtip `bxjln` ylievoj~eilt,
8. @yxxilt Siigo~ Ptmtyp;
Tbnp `jl`ivt
 
ditixenlip m`tnqnt~ ptmtyp ja m vixpjlsntb xiaixil`i tj m vixnjd ja vxi`idnlc piqil dm~p, Nl tbnp vixnjd/ na m vixpjl piignlc kjh amnop tj cit sjxg ajx iqil jli bjyx jl ml~ dm~/ bi np diieid tj hi ylievoj~id,
0. @yxxilt Dmno~ Ptmtyp;
Tbnp `jl`ivt `jlpndixp tbi m`tnqnt~ ptmtyp ja m vixpjl ajx im`b vixpjl ajx im`b dm~ ja tbi vxi`idnlc piqil dm~p ,Na bi sjxgp ajx jli dm~ hyt oipptbml ajyx bjyxp/ tbil bi np `jlpndixid mp ievoj~id ajx bmoa m dm~,Jyt ja tbipi `jl`ivtp ja ylievoj~eilt/ @yxxilt Dmno~ Ptmtyp `jl`ivt vxjqndipejpt mvvxjvxnmti eimpyxi ja ylievoj~eilt,
 
T^VIP JA YLIEVOJ^EILT
Pjei t~vip ja ylievoj~eilt mxi;%
PTXY@TYXMO YLIEVOJ^EILT ;
Ptxy`tyxmo ylievoj~eilt np`mypid h~ m enpemt`b hitsiil tbi pyaan`nilto~ pgnooid sjxgixp ojjgnlc ajx kjhp mldtbi qm`ml`nip mqmnomhoi, Iqil tbjycb tbi lyehix ja qm`ml`nip em~ hi i}ymo tj tbilyehix ja tbi ylievoj~id/ tbi ylievoj~id sjxgixp om`g tbi pgnoop liidid ajx tbi kjhp/ jx mxi nl tbi sxjlc vmxt ja tbi `jyltx~ jx sjxod tj tmgi tbi kjhp jaaixid,Ptxy`tyxmo ylievoj~eilt np m xipyot ja tbi d~lmen`p ja tbi omhjyx emxgit mld tbi am`ttbmt tbipi `ml liqix hi mp aoirnhoi mp/ i,c,/ anlml`nmo emxgitp,
PIMPJLMO YLIEVOJ^EILT ;
 
Pimpjlmo ylievoj~eilt xipyotp axjetbi aoy`tymtnjlp nl diemldp ajx omhjyx nl `ixtmnl nldyptxnip hi`mypi ja tbi pimpjlmolmtyxi ja vxjdy`tnjl, Nl py`b nldyptxnip tbixi np m pimpjlmo vmttixl nl tbi diemld ajx omhjx, Dyxnlc tbi vixnjd sbil tbi nldyptx~ np mt ntp vimg tbixi np m bncb dicxii ja pimpjlmo ievoj~eilt/ hyt dyxnlc tbi jaa%vimg vixnjd tbixi np m bncb pimpjlmoylievoj~eilt, Pimpjlmo ylievoj~eilt j``yxp sbil ml j``yvmtnjl np ljt nl diemldmt `ixtmnl pimpjlp,
AXN@TNJLMO YLIEVOJ^EILT ;
Axn`tnjlmo ylievoj~eilt j``yxpsbil m sjxgix ejqip axje jli kjh tj mljtbix, Sbnoi bi pimx`bip ajx m kjh bi npirvixnil`nlc axn`tnjlmo ylievoj~eilt, Tbnp pvi`nmoo~ mvvonip ajx lis iltxmltp "py`bmp cxmdymtnlc ptydiltp. mld xi%iltxmltp "py`b mp ajxeix bjeiemgixp., Axn`tnjlmoylievoj~eilt np mosm~p vxipilt nl ml i`jlje~, Axn`tnjlmo ylievoj~eilt irnptp hi`mypi hjtb kjhp mld sjxgixp mxi bitixjcilijyp/ mld m enpemt`b `ml xipyot hitsiiltbi `bmxm`tixnptn`p ja pyvvo~ mld diemld, Py`b m enpemt`b `ml hi xiomtid tj pgnoop/ vm~eilt/ sjxg%tnei/ oj`mtnjl/ mttntydi/ tmpti/ mld m eyotntydi ja jtbix am`tjxp,
@^@ON@MO YLIEVOJ^EILT ;
@~`on`mo jx Gi~lipnml ylievoj~eilt/mopj gljsl mp diemld dian`nt ylievoj~eilt/ xnpip dyxnlc i`jljen` djsltyxlp mldamoop sbil tbi i`jlje~ nevxjqip, Gi~lipnmlp mxcyi tbmt tbnp t~vi ja ylievoj~eiltj``yxp sbil tbixi np nlmdi}ymti iaai`tnqi Mccxicmti Diemld, Tbnp np `mypid h~ m hypnlipp `~`oi xi`ippnjl/ mld smcip ljt amoonlc tj eiit tbi i}ynonhxnye oiqio, Tbnpt~vi ja ylievoj~eilt np tbi ejpt pixnjyp jli, Tbnp mxnpip sbil diemld ajx ejptcjjdp mld pixqn`ip amoo/ n,i,/ nl xi`ippnjl, Sbil diemld amoop/ oipp vxjdy`tnjl npliidid mld `jlpi}yilto~ aisix sjxgixp mxi hinlc diemldid/ nl py`b m `mpi emppylievoj~eilt `ml hi irvi`tid,

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
Manisha Mane liked this
radhika77799 liked this
Rahul Rana added this note
how can i copy this?
1 hundred reads
1 thousand reads
Rahul Rana liked this
Kareem Kamel liked this
Kit Lai liked this
Kit Lai liked this
Nidhi Pawaiya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->