Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neoiagones 10.06.2010

Neoiagones 10.06.2010

Ratings:
(0)
|Views: 40|Likes:
Published by AlexThemelis

More info:

Published by: AlexThemelis on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

ÇÐÅÉÑÏÕ
Έκθεσηζωγρα
φικής:
Κρήτηέναάλλ
οταξίδι
Óåëßäá17
Αναταράξεις στο τοπικό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
από την παραίτηση του Χρ. Βούζα
ΣΕΛ. 4
Απολογισμός και διακήρυξη αρχών
για τις εκλογές από τον πρώην Γραμματέα
ΣΕΛ. 5
Αφαιρεί εκτάσεις απο ιδιώτες, υπέρ της λίμνης

Η«κόκκινη γραμμή»
της οριοθέτησης προκαλεί
αντιδράσεις στους Λογγάδες

ΣΕΛ. 7
Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr
Πού πήγαν τα λεφτά
της Α.Δ.Ε.Ι.;

Στη δικαιοσύνη και
στην περιφέρεια
προσφεύγει η ενιαία
αντιπολίτευση

ΣΕΛ. 12
Εγκαινιάστηκε
το Μητροπολιτικό
Δίκτυο Οπτικών Ινών
Τα Γιάννινα μπήκαν
δυνατά στην Κοινω-
νία της Πληροφορίας
ΣΕΛ. 13
Ανακοίνωση της
διοίκησης της«Δωδώνης»
Αναγκαία
η μείωση τιμών
στο αγελαδινό
ΣΕΛ. 11

Σοβαρές εκκρεμότητες
με το καταφύγιο
αδέσποτων

ΣΕΛ. 11

Διακοπές κυκλοφορίας
στην Εγνατία και
τροχαίο με τραυματίες
στη Θεσπρωτία

ΣΕΛ. 7
Αναζητείται ο επικεφαλής για την ενιαία παράταξη στο δήμο Ιωαννιτών
ÍÝïé
áãù íåò
ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Áñ. Öýëëïõ 4166
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ
ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
Άδεια η δεξαμενή
από υποψήφιους
Επιφυλακτικός ο Μπάτσης, προβληματισμένος ο Ελισάφ,
«αναχώρησε» ο Σιάκαρης και στο βάθος... Φίλιος
«Ζητείται γαμπρός», ήταν ο τίτλος μιας από
τις πολλές καλές παλιές ελληνικές ταινίες.

Ζητείται ή αναζητείται υποψήφιος δήμαρ- χος με τη δημοκρατική παράταξη θα μπορού- σε να είναι ο τίτλος μικρής αγγελίας. Γιατί όλα δείχνουν ότι η λεγόμενη μεγάλη δημο- κρατική παράταξη έχει ξεμείνει από υποψη- φίους. Και γιατί, αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα, ο τίτλος, που σήμερα ταιριάζει γάντι για το θέμα αυτό είναι: «Και στο βάθος… Φίλιος». Να πάρουμε όμως τα πράγ- ματα με τη σειρά και να προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε όσο πιο ρεαλιστικά και αντικειμενικά μπορούμε.

ΣΕΛ. 3
Θα βαθμολογήσουν οι καθηγητές τις πανελλαδικές
Δεν θα βαθμολογήσουν οι μαθητές τις πανελλαδικές
ΣΕΛ. 2
ã
í
þ
ì
ç
ãíþìç

Θέλει
Νικολόπουλο,
στο
στόχαστρο
ο Πάγκαλος.

ΣΕΛ. 22
2ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
ÍÝïé Áãþ íåò,ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë. 2651080111
ÍÝïé áãþíåòÇÐÅÉÑÏÕ
Éäéï êôÞ ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäü ôçò:ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ,Äéåõ èõ íôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ,Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, Ρεðïñ ôÜæ - Ýñåõ íá: Αλέξανδρος Θεμελής, Ðïëé ôé óôé êÜ êáé Ýíèå ôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôé êό ρεπορτάζ: ÃéÜí íçò Ãéáí íÜ êçò, Áíôá ðï êñé ôÞò Èåóðñù -

ôßáò:Παναγιώτης Ρίζος, Óåëé äï ðïß çóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜâ âá, Ãéþñ ãïò
Óïå ëå ìÝ æï ãëïõ, Íïìéêüò Óýì âïõ ëïò: ÌÜñéïò Ãéáí íÝ ôáò

Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþ íï íôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåé ñù ôé êþí åêäüóå ùí»
Ãñá öåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444

ÅôÞ óéá óõí äñï ìÞ: 150 åõñþ
Ôñá ðå æþí, ïñãá íé óìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñï óþ ðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñá ðÜ íù ôéìÞ äåí óõìðå ñé ëáì âÜ íåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
ÔçëÝ öù íá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880

Web page: www.neoi a go nes.gr
e-mail: nago nes@ioa.forthnet.gr, info@ne oi a go nes.gr
ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010
Αλεξάνδρου και Αντωνίνης μαρτύρων
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
Ï ÊÁÉÑÏÓóÞìå ñá
Í. ÁÑÔÁÓ
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
ÙòäéáöõãÞ..
.ùòáíôßäïôï
Hεπιιλεκτικ
ήαποκαθήλωσ
ητηςΓκερέ-
κουαπεκάλυψ
ελίγοτηνκρυ
μμένηεικό-
να:αυτοίπου
μαςκυβερνού
νείναισυνή-
θωςπάμπλουτ
οι.Δεκαεπτά
σπίτιαείχετ
ο
ζεύγος,τρελ
όρευστόκαιτ
αλοιπά.Δικα
ί-
ωςαποκτηθεί
ςήόχι,τόσος
πλούτος
σκανδαλίζει
.Αναυτάφαίν
ονται,σκέψο
υ
τικρύβεται.
ÁÍÍÁÄÅÑÅÊÁ

Το πλήθος έχει εξακολουθητικά εξαπατηθεί. Δικαίως είναι καχύποπτο με όλους και όλα. Πόσο μάλλον όταν ο περισσότερος πλούτος, γύρω μας, δεν έχει αποκτηθεί όπως, ας πούμε, του Τόλη (διπλοπενιά κι ακίνητο), αλλά με ακροβατικά στου κακού τη σκάλα. Οι αδίκως πλουτίσαντες, όσο κι αν καλύπτοται κάτω από σεμνοπρεπείς φερετζέδες, είναι διαβόητοι και γνωστοί. Σιωπά κανείς μέχρι κάποια φιλόστοργος χειρ του εγχειρίσει τον φάκελο. Αν και οι φρονιμότεροι (δηλαδή οι δολιότεροι) φρόντισαν όλα να τα φορτώσουν στον κόκορα - σε τυχάρπαστους fontmen που ψωνίζονται όπως οι κασκαντέρ, όπως οι αυτοφωράκηδες: αίροντες τις αμαρτίες των άλλων.

Ο ευθύς και αδίστακτος τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο Παπανδρέου ήταν για μένα η πιο ευχάριστη έκπληξη της μέχρι τώρα υπερκινητικής πλην άκαρπης διακυβέρνησής του. Δεδομέ- νου ότι είχε αδυναμία στην άχρηστη Γκερέκου, αλλιώς δεν θα της έδινε τέτοιο αποφασιστικό σκήπτρο. Αφού λοιπόν ενδέχεται να το εννοεί, ας ολοκληρώσει τη χειρονομία του. Είναι απλούστατο. Να ερευνηθεί το πόθεν έσχες όλων των πολιτικών (και των συγγενών του) και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα. Επίσης όλες οι φορολογικές του εκκρεμότητες.

ΑΝ.ΔΕ.

Σε αναμονή βρίσκονται ενενήντα χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν τα αποτελέσματα από τις Πανελλαδι- κές.

Την ίδια ώρα το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών καλεί τους βαθμολογητές να μην παραδώσουν τις βαθμολογίες και να απέχουν από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 8 Ιουνίου, γιατί το υπουργείο δεν έχει δεσμευτεί για την αμοιβή που θα πάρουν και δεν έχει υπογραφεί η απαραίτητη (ΚΥΑ) κοινή υπουργι- κή απόφαση.

Επίσης υπάρχει φήμη ότι προωθείται νομοθετική πρω- τοβουλία, με την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να πάρουν επιπλέον αμοιβή που υπερ- βαίνει το 25% των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Προφανώς οι καθηγητές πιστεύουν ότι δεν τους συμφέ- ρει η αμοιβή που θα πάρουν. Τώρα, εάν και πόσοι θα ακολουθήσουν την εντολή της ΟΛΜΕ είναι ένα θέμα.

Όμως παραμένει μέγιστη πρόκληση να χρησιμοποιείται η αγωνία των μαθητών και των γονέων για οικονομι- κές απαιτήσεις.

Εάν στην ΟΛΜΕ πιστεύουν ότι οι οικογένειες θα χρεώ- σουν την πιθανή καθυστέρηση στο υπουργείο, κάνουν μέγα λάθος.

Οι οικογένειες που πέρασαν την χρονιά των πανελλή- νιων εξετάσεων ξέρουν πολύ καλά πόσες χιλιάδες ευρώ έχουν δώσει και πού, λόγω ενός σαθρού συστή- ματος που υπηρετείται από τους καθηγητές εδώ και χρόνια χωρίς αντίρρηση.

Αυτές οι οικογένειες δεν θα συγχωρήσουν καμία καθυ- στέρηση και καμία ανησυχία για την βαθμολόγηση των γραπτών των παιδιών τους.

Από την άλλη πλευράτο υπουργείο Παιδείας υπέγραψε την απόφαση για τα Κολέγια, τα οποία τα ονομάζει Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

Στα κέντρα αυτά αναγνωρίζονται στους απόφοιτους τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά δεν υπάρχει ακαδη- μαϊκή αναγνώριση των πτυχίων .

Στα «Κολέγια» το υπουργείο ζητά μια σειρά από προϋ- ποθέσεις πολύ αυστηρές και εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ.

Αυτά για να προστατευθούν οι μαθητές που θα επιλέ- ξουν να φοιτήσουν σε μεταλυκειακά κέντρα εκπαί- δευσης. Τις μισές, από τις προϋποθέσεις που θέτει, να ζητούσε το υπουργείο και από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, θα είχαμε πολύ καλύτερη ανώτατη εκπαίδευση.

Η παιδεία στη χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ας φροντίσουν όλοι τους να μην προσθέτουν περισ- σότερα.

Δεν αντέχουν οι οικογένειες να έχουν πρόσθετες αγω-
νίες για το μέλλον των παιδιών τους.
Βαγγέλης Αθανασίου
Θα βαθμολογήσουν οι καθηγητές τις πανελλαδικές
Δεν θα βαθμολογήσουν οι μαθητές τις πανελλαδικές
ã
í
þ
ì
ç
ãíþìç

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: στα δυτικά βορειο-
δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε μικρή
άνοδο
¢ñôá: Αίθριος. ÂñÜäõ:
Αίθριος.
Çãïõìåíßôóá:
Αίθριος.
ÂñÜäõ: Αίθριος.
Éù Üííéíá: Αίθριος. ÂñÜäõ:
Αίθριος.
ÐñÝâåæá: Αίθριος ÂñÜäõ:
Αίθριος.
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ
170Ýùò 290C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ180 Ýùò 290 C
ÉÙÁÍÍÉÍA
150 Ýùò 280 C
ÐÑÅÂÅÆÁ
200 Ýùò 280C

«Ζητείται γαμπρός» ήταν ο τίτλος μιας από τις πολλές καλές παλιές ελλη- νικές ταινίες.

Ζητείται ή αναζητείται υποψήφιος δήμαρχος με τη δημοκρατική παράτα- ξη θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μικρής αγγελίας.

Γιατί όλα δείχνουν ότι η λεγόμενη μεγάλη δημοκρατική παράταξη έχει ξεμείνει από υποψηφίους. Και γιατί, αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα, ο τίτλος, που σήμερα ταιριάζει γάντι για το θέμα αυτό είναι: «Και στο βάθος… Φίλιος».

Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και να προ- σπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε όσο πιο ρεαλιστι- κά και αντικειμε-

νικά μπορούμε.

Το ένα ζητούμενο για τον δήμο Ιωαν- νιτών ήταν η συνένωση των δημοκρατι- κών – προοδευτικών δυνάμεων. Μια προσπάθεια είχε ξεκινήσει από τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο Ιωαννί- νων και η οποία είχε θετική κατάληξη.

Για πρώτη φορά μετά το 1990 οι λεγόμενες προοδευτικές παρατάξεις τα βρήκαν και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια θα συμμετείχαν ενιαία στις δημοτικές εκλογές προκειμένου να διεκδικήσουν το δήμο Ιωαννιτών.

Η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε και μετά την συνένωση των όμορων δήμων Περάματος, Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου και της κοινότητας Νήσου. Μάλιστα στη συνάντηση της περασμέ- νης Δευτέρας που είχαν τα αυτοδιοικη- τικά στελέχη του χώρου η διάθεση για συγκρότηση ενιαίας παράταξης επικυ- ρώθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Εκείνο που απομένει, πέρα από τη σύνταξη προγραμματικών θέσεων είναι το πλέον σοβαρό εμπόδιο.

Η αναζήτηση ενός κοινά αποδεκτού

προσώπου, με προοπτικές νίκης φυσι- κά, το οποίο θα οριζόταν επικεφαλής της παράταξης.

Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα.

Το πρόσωπα που συγκέντρωναν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, κοινή αποδοχή και προοπτική νίκης ήταν συγκεκριμένα.

Ο Χαράλαμπος Μπάτσης, ο Φίλιπ-
πας Φίλιος, ο Ντίνος Σιάκαρης και ο
Μωυσής Ελισάφ.

Σε ότι αφορά τον Φίλιππα Φίλιο διευκρίνισε από την αρχή ότι παραμέ- νει στην παράταξη μόνο ως εγγυητής της ενότητας. Κάτι στο οποίο επιμένει μέχρι σήμερα και ως πολιτική τακτική είναι άριστη θα έλεγε κανείς.

Από την άλλη ο Χαράλαμπος Μπά- τσης φαίνεται να είναι περισσότερο αρνητικός σε μια πρόταση να ηγηθεί του ψηφοδελτίου, πολύ δε περισσότε- ρο μετά την συνένωση του δήμου σύμ- φωνα με τον «Καλλικράτη».

Κύκλοι που ξέρουν τις σκέψεις του κ. Μπάτση, μια και συζητούν συχνά μαζί του, μεταφέρουν τις έντονες επιφυλά- ξεις του διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος θεωρεί ότι δεν θα ήταν ίσως ο ικανότε- ρος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που δημιουργεί ένας υπερχρεωμένος δήμος, ένας διευρυμέ- νος δήμος. Ένας δήμος ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να στηθεί από την αρχή.

Σε κάθε περίπτωση τονίζει ότι εφό- σον κληθεί θα βοηθήσει από την πλευ- ρά του από τη θέση του απλού δημοτι- κού συμβούλου, εφόσον βέβαια υπάρ- ξει ενιαία παράταξη και κοινά αποδε- κτό πρόσωπο που θα ηγείται.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο ο χρό- νος πιέζει και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν έγκαιρα. Που σημαίνει ότι αυτές οι συζητήσεις πρέπει να ολοκλη- ρωθούν και να σταματήσει αυτή η ατέρμονη φιλολογία η

οποία ξοδεύει χρόνο και μάλλον δείχνει ότι δεν οδηγεί σε λύση.

Η περίπτωση
του Μωυσή

Σε σχέση τώρα με την περίπτωση του Μωυσή Ελισάφ. Αρκετοί είναι αυτοί που την θεωρούν

ως την πλέον κατάλληλη. Την πλέον ενδεικτική μια και ο κ. Ελισάφ έχει καταξιωθεί στην τοπική κοινωνία και ως επιστήμονας και ως άνθρωπος, έχει αποκτήσει γνώση για τα δημοτικά πράγματα της πόλης. Παράλληλα είναι «χορτασμένος» από κάθε άποψη για να μπορέσει έτσι απερίσπαστος να ασχο- ληθεί με το δήμο και τη διοίκησή του.Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι έχει ένα αντικειμενικό μειονέκτημα. Προέρ- χεται από την Ισραηλιτική Κοινότητα της πόλης. Αυτό το γεγονός περιλαμβά- νει, είναι αλήθεια, έναν ρατσισμό, με τον οποίο όσο και να είναι κανείς αντί- θετος

δεν
μπορεί
να

τον αγνοήσει.Βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς αφήνουν πίσω το ρατσισμό τους όταν είναι να ζητήσουν την βοή- θειά του.

Ο ίδιος, ταπεινός βέβαια, αναγνωρί- ζει την ύπαρξη αυτών των αντιθέσεων και περιορίζεται να λέει ότι «δεν θέλει να πάρει στο λαιμό του την παράταξη μια και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατηγορηθεί για οποιοδήποτε θέμα, δίκαια ή άδικα». Έτσι περιορίζεται στο να την βοηθήσει από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.

Τέλος ο Ντίνος Σιάκαρης θα μπο- ρούσε να είναι μια λύση αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι αντιτίθεται με τον «Καλλι- κράτη» για τον οποίο συμφωνεί μόνο ως προς τις αιρετές περιφέρειες και ως εκ τούτου έθεσε εαυτόν εκτός.

Οι άλλες υποψηφιότητες

Βεβαίως και θα υπάρξουν άλλες υπο- ψηφιότητες. Για παράδειγμα ό δήμαρ- χος Περάματος Μιχάλης Κασσής, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται, όπως ενδια- φέρεται και ο δήμαρχος Παμβώτιδας, Ευάγγελος Πήχας.

Και οι δύο πάντως γνωρίζουν ότι η υποψηφιότητά τους δεν είναι εύκολο να αποκτήσει το χαρακτηριστικό «με προοπτική νίκης» γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι απο- δεκτή στην πόλη. Ρεαλιστικά προσεγγί- ζοντας το θέμα, αυτό έχει κάποια βάση. Εδώ λοιπόν δεν παίζει ρόλο τόσο το «ικανός» όσο το «αποδεκτός».

Οι περισσότεροι από την ενιαία παράταξη εκτιμούν ότι ο Αλέκος Φαρ- μάκης θα συνεχίσει την τακτική, αρχι- κά, του υποψήφιου δημάρχου την οποία θα ανακαλέσει την κατάλληλη για τον ίδιο στιγμή.Απομένει το όνομα του Θωμά Μπέγκα την υποψηφιότητα του οποίου θα ήθελαν,για να μην πούμε ότι την προωθούν, κάποια κομ- ματικά στελέχη. Δεν θα είναι έκπληξη δε αν ο κ. Μπέγκας αποτελέσει την πρόταση ή μια από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Τα εν ενεργεία όμως αυτοδιοικητικά στελέχη του χώρου του επισυνάπτουν αδικαιολόγητη απουσία από τα δημοτι- κά, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στις εκλογές του 1996.

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
ÍÝïé Áãþ íåò,ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Αναζητείται υποψήφιος για την ενιαία παράταξη στο δήμο Ιωαννιτών
Επιφυλακτικός ο Μπάτσης, προβληματισμένος ο Μωυσής, «αναχώρησε» ο Σιάκαρης και στο βάθος… Φίλιος
Ρεπορτάζ
Σπύρος Θεμελής

Όσο και αν κάποιοι μέσα από την ενιαία παράταξη πάλεψαν για να θέσουν τους Μελανίδη και Φίλιο εκτός διεκδίκησης υποψηφιότητας για λόγους που έχουν να κάνουν με την διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν, σήμερα «φοβούνται» ότι δεν αποκλείεται τελικά να οδηγη- θούν στην επιλογή Φίλιου.

Και αν συμβεί αυτό αυτή τη φορά θα γίνει όχι με δική του πρωτοβου- λία. Θα του το ζητήσουν, αν θέλουν να κερδίσουν το δήμο.

Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν ικανότητα, γνώση, καταλληλότητα. Ο ίδιος πρώτος και έγκαιρα διευκρίνι- σε ότι δεν θέλει να είναι επικεφαλής μηδενίζοντας έτσι τις όποιες αντι- δράσεις υπήρχαν στις προηγούμε- νες αναμετρήσεις από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγι- ση.

Βέβαια εφόσον το ΠΑΣΟΚ θεωρή- σει ότι η δήμος Ιωαννιτών είναι κομ- βικός τότε δεν αποκλείεται να επιλέ- ξει κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο για τη θέση του υποψηφίου δημάρχου το οποίο δεν είναι άλλο από τον Μιχάλη Παντούλα. Σενάριο όχι και τόσο ρεαλιστικό.

Επειδή όμως στη δημοκρατία και στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξο- δα είναι βέβαιο ότι λύση θα βρεθεί. Το ζητούμενο είναι ποια λύση θα βρεθεί;

Και στο βάθος… Φίλιος
Επειδή όμως στη δημοκρατία και στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα είναι βέβαιο ότι λύση θα βρεθεί. Το ζητούμενο είναι ποια
λύση θα βρεθεί;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->