Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alocarea distribuita a sarcinilor intr-o retea sociala

Alocarea distribuita a sarcinilor intr-o retea sociala

Ratings:

4.75

(8)
|Views: 1,020|Likes:
Published by Rudi
Abstract: In this work is given an option of allocating resources where agents are connected in a social network and their tasks arrive at the agents distribute over the network. It should be noted, in this case were not presented all factors affecting the distribution of tasks. However, to understand all this, initially, I presented what is a knowledge-based system, which is a multi-agent system and the virtual organization.
Abstract: In this work is given an option of allocating resources where agents are connected in a social network and their tasks arrive at the agents distribute over the network. It should be noted, in this case were not presented all factors affecting the distribution of tasks. However, to understand all this, initially, I presented what is a knowledge-based system, which is a multi-agent system and the virtual organization.

More info:

Published by: Rudi on Jun 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
ALOCAREA DISTRIBUITĂ A SARCINILOR ÎNTR-O REŢEA SOCIALĂ
Ovidiu RUDICoordonator: Conf. dr. ing. mat. Vasile MAZILESCU
Universitatea „Dunărea de Jos” Facultatea de „Ştiinţe Economice”Specializarea „Informatică Economică”, anul IV 
ovidiurudi@yahoo.com
Abstract:
In this work is given an option of allocating resources where agents are connected in asocial network and their tasks arrive at the agents distribute over the network. It should be noted,in this case were not presented all factors affecting the distribution of tasks. However, tounderstand all this, initially, I presented what is a knowledge-based system, which is a multi-agentsystem and the virtual organization.
Keywords
:
 
Multiagent Systems,Virtual Organization, Social Network, Task Alocation.
1.Prezentarea sistemelor bazate pe cunoştinţe
Sistemele bazate pe cunoştinţe
se concentrează pe sistemele care folosesc tehnici bazate pecunoaşterea umană cu scopul de a sprijini procesul de luare a deciziilor, de învăţare şi deacţiune. Aceste sisteme sunt capabile să coopereze cu utilizatorii umani şi astfel calitatea desprijin dat şi de modul său de prezentare sunt probleme importante.Punerea în aplicare a sistemelor bazate pe cunoştinţe se realizează prin potrivirea cerinţelor şinecesităţilor pentru a realiza sisteme de organizaţionale şi evidenţierea implicaţiilointroducerii a unor astfel de tehnologii în muncă şi în viaţa de zi cu zi. Metodele bazate pecunoştinţe au ca scop integrarea cu tehnologiile convenţionale, instrumente de software bazate pe cunoştinţe, de mecanisme de sprijin a deciziilor, a interacţiunilor cu utilizatorii, probleme organizatorice, de achiziţie a cunoştinţelor, reprezentarea cunoştinţelor, limbaje de programare şi medii bazate pe cunoştinţe.Un sistem distribuit bazat pe cunoştinţe (DKBS) este o colectie de siteme bazate pecuntie autonome numite şi sisteme de agei. Acesti agenţi au capacitatea de ainteracţiona între ei. Ei lucrează împreună pentru a rezolva cereri trimise acestui grup deagenţi în conformitate cu abilităţile lor. Fiecare agent este reprezentat de un sistem deinformaţii numit şi set de date şi de o bază de reguli.Paradigma multiagent şi utilizarea ontologiilor sunt considerate a fi instrumente potrivite pentru a face faţă problemelor de proiectare şi dezvoltare a sistemelor bazate pe cunoştinţe.Pe de altă parte, utilizând o astfel de reţea de sisteme bazate pe cunoştinţe se măreşteeficienţa de exploatare şi interactiunea cu sistemul.
2.Sistemele multiagent
 
Un sistem multiagent este un sistem care const
ă
din cel putin doi agen
ţ
i inteligen
ţ
i capabili s
ă
 inter
ţ
ctioneze
 î 
ntre ei
 î 
n vederea realiz
ă
rii unor scopuri individuale sau comune (scopuriglobale)
ş
i care partajeaz
ă
acela
ş
i mediu de lucru.Sistemele multiagent (Multiagent Systems - MAS) constitue un subc
â
mp al Inteligen
ţ
eiArtificiale a c
ă
rui scop este de a furniza principiile pentru constructia de sisteme complexeincluz
â
nd agen
ţ
i multipli si mecanisme de control a comport
ă
rii agentilor independen
ţ
i.De
ş
icapacitatea de a controla comportarea agen
ţ
ilor autonomi este una nou
ă
, acest domeniu(alsistemelor multiagent) avanseaz
ă
rapid datorit
ă
faptului c
ă
este construit pe baza unorinforma
ţ
ii deja existente
ş
i anume acelea din domeniul Inteligen
ţ
ei ArtificialeDistribuite(DAI).DAI a existat ca un subdomeniu al Inteligentei Artificiale de mai putin de 2 decade. DAI este
 î 
mp
ă
r
ţ
it
 î 
n dou
ă
subdiscipline: DSP(Distributed Problem Solving)
ş
i MAS(MultiagentSystems). Principalele teme considerate
 î 
n DSP sunt problemele legate de managementulinforma
ţ
iilor cum ar fi descompunerea task-urilor
ş
i sinteza solu
ţ
iilor.De exemplu, oproblem
ă
poate fi descompus
ă
 
 î 
n mai multe subprobleme, nu total independente, care pot firezolvate de diferite procesoare. Apoi, solu
ţ
iile rezultate pot fi sintetizate
 î 
n solu
ţ
ia problemeioriginale.MAS permite ca aceste subprobleme s
ă
fie distribuite agen
ţ
ilor - fiecare av
â
nd interesele
ş
iscopurile lui.
Ş
i mai mult, au
 î 
nceput s
ă
fie studiate domenii cu multiagen
ţ
i de orice tip,incluzand vehicule autonome
ş
i chiar o serie de agen
ţ
i umani.De
ş
i exist
ă
multe moduri de a diviza MAS, acest studiu este organizat tin
â
nd cont de dou
ă
 dimensiuni principale: heterogentitatea agen
ţ
ilor
ş
i cantitatea de comunica
ţ
ii dintre agen
ţ
i.
Î
ncep
â
nd cu cel mai simplu scenariu de multiagent, agen
ţ
i omogeni
ş
i necomunicativi
ş
i p
â
n
ă
 la cele mai complexe sisteme multiagent heterogene, o
 î 
ntreag
ă
gam
ă
de posibile sistememultiagent este considerat
ă
.Motive pentru a utiliza sistemele multiagent: paralelism, robustete, scalabilitate, programaresimpl
ă
, pentru a studia inteligen
ţ
a, rezolvare eficient
ă
a problemelor.
 
Ar fi ridicol s
ă
 pretindem ca MAS s
ă
fie utilizate
 î 
n proiectarea tuturor sistemelor complexe dar suntdomenii care cer aceast
ă
solu
ţ
ie.
Î
n particular, un exemplu de domeniu care are nevoie deMAS, este cel medical. Conform unui studiu, este nevoie de agen
ţ
i care s
ă
reprezinteinteresele celor din personalul spitalului. Datorit
ă
diferitelor criterii de evaluare aprogramului fiec
ă
rei persoane, acestea trebuie s
ă
fie reprezentate de agen
ţ
i separa
ţ
i
 î 
nainte dea fi luate
 î 
n calcul interesele fiec
ă
reia.Chiar
ş
i
 î 
n domenii
 î 
n care se pot folosi sisteme ce nu sunt distribuite, exist
ă
posibilitatea de autiliza MAS. Av
â
nd agen
ţ
i multipli, se poate m
ă
ri viteza de operare a sistemului prinutilizarea unei metode de calcul paralel. De exemplu, un domeniu care poate fi rapid divizat
 î 
n componente, un sistem care prezint
ă
task-uri independente poate beneficia de agen
ţ
ispeciali. Si mai mult, paralelismul sistemelor multiagent poate ajuta atunci c
â
nd avem de-aface cu limit
ă
rile impuse de insuficien
ţ
a timpului pe care
 î 
l avem la dispozi
ţ
ie.
 
At
â
t timp c
â
t paralelismul este ob
ţ
inut prin asignarea diferitelor task-uri unor agen
ţ
i diferi
ţ
i,robuste
ţ
ea
 
este un beneficiu al sistemelor multiagent care posed
ă
agen
ţ
i redundan
ţ
i. Dac
ă
 controlul
ş
i responsabilit
ăţ
ile sunt
 î 
mp
ă
r
ţ
ite suficient
 î 
ntre diferi
ţ
i agen
ţ
i, sistemul poatetolera rat
ă
ri din partea unuia sau mai multor agen
ţ
i. Dar
 î 
n cazul
 î 
n care exist
ă
un singurprocesor sau agent care controleaz
ă
toat
ă
activitatea, o singur
ă
gre
ş
eal
ă
poate duce la cadereaintregului sistem. De
ş
i un sistem multiagent nu are nevoie neaparat sa fie implementat pemultiple procesoare, pentru a furniza o bun
ă
robuste
ţ
e
 î 
mpotriva gre
ş
elilor ce pot apare,agen
ţ
i ar trebui s
ă
fie distribui
ţ
i pe mai multe ma
ş
ini.Un alt avantaj este acela c
ă
noii agen
ţ
i pot fi ad
ă
uga
ţ
i sistemului cu mai mult
ă
usurin
ţă
dec
â
tpoate fi adaugat
ă
o nou
ă
capacitate unui sistem monolitic. Sisteme a c
ă
ror capacit
ăţ
i
ş
iparametric este posibil s
ă
aib
ă
nevoie s
ă
fie schimba
ţ
i
 î 
n timp sau
 î 
ntre agen
ţ
i, potdeasemenea s
ă
beneficieze de acest avantaj al sistemelor multiagent. Din perspectivaprogramatorului, modularitatea
 
sistemelor multiagent poate conduce la o mai simpl
ă
 programare. Dec
â
t s
ă
asignezi
 î 
ntregul task unui agent centralizat, programatorii potidentifica subtask-uri
ş
i asigna controlul acestor subtask-uri unor agen
ţ
i diferi
ţ
i.
Î
n acest modse poate rezolva problema diviz
ă
rii timpului unui singur agent
 î 
n mai multe p
ă
r
ţ
i diferite.Tehnologia sistemelor multiagent reprezint
ă
abordarea modern
ă
ce permite rezolvareaproblemelor actuale
 î 
nt
â
lnite
 î 
n lumea real
ă
, probleme caracaterizate de o mare dinamicitate
ş
i interactivitate. Din cauza autonomiei agen
ţ
ilor, a rationalit
ăţ
ii limitate
ş
i a naturiidistribuite a majorit
ăţ
ii problemelor din lumea real
ă
, problema cheie care se ridic
ă
 
 î 
nproiectarea sistemelor multiagent este identificarea unei modalit
ăţ
i de reprezentare ainterac
ţ
iunilor dintre componentele acestora. Astfel au fost create protocoale de negociere cuscopul de a rezolva problemele de interac
ţ
iune dintre agen
ţ
i, probleme care au un anumit gradde descentralizare,
ş
i s
ă
ofere modalit
ăţ
i de alegere comun
ă
a unor ac
ţ
iuni.
3.Organiza
ţ
iile virtuale
Organizaţiile virtuale necesită un mod diferit de percepere a lumii de către cei care doresc să participle la ea. Există patru caracteristici cheie ale proceselor organizaţiilor virtuale. În primul rând, organizaţiile virtuale presupun dezvoltarea de relaţii cu o gamă largă de potenţiali parteneri, fiecare având o anumită competenţă care le completează celelalte. În aldoilea rând, organizaţiile virtuale pun accent pe mobilitate şi pe telecomunicaţii pentru adepăşi problemele de distanţă. În al treilea rând, timpul este un aspect cheie al relaţiilor, cuactorii care utilizează responsabilitatea şi disponibilitatea de a decide între alternative.Ultima, trebuie să existe încredere între actorii separaţi în spaţiu pentru ca organizaţiilevirtuale să fie eficiente. Structura actorilor individuali, percepţiile, aşteptările şi proceselesociale care înglobează experienţa lor socială trebuie să se adreseze doar dacă organizaţiilevirtuale şi avantajele lor sunt inteligibile.Organizaţiile virtuale sunt văzute ca fiind în curs de apariţie în standardul de afaceri, rezultatedin avansurile tehnologice şi schimbarea teptărilor din partea consumatorilor şi

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mircea Ioan liked this
esttelas liked this
Iulia Catalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->