Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
titularizare istorie

titularizare istorie

Ratings:
(0)
|Views: 700|Likes:
Published by Turianu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Turianu on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2010

pdf

text

original

 
MINISTERULEDUCA
Ţ
IEI
Ş
ICERCET
Ă
RII
CONCURSULNA
Ţ
IONALUNICPENTRUOCUPAREAPOSTURILORDIDACTICEDECLARATEVACANTEÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTULPREUNIVERSITARPROGRAMA
PENTRU
 ISTORIE 
Aprobat
ă
prinO.M.Ed.C.nr.5287/15.11.2004-Bucure
ş
ti-
2004
NOT
Ă
DEPREZENTARE
Prezentaprogram
ă
seadreseaz
ă
cadrelordidacticecareseprezint
ă
laconcursulna
ţ
ionaldeocupareaposturilordidacticevacantedinînv
ăţă
mântulpreuniversitar,ladisciplinaISTORIE
ş
icareau
 
absolvitfacult
ăţ
ideacestpro
fil.
Con
ţ
inutul
ş
istructuraprogrameisuntelaborateîna
ş
afelîncâts
ă
ă
spund
ă
schimb
ă
rilor impusedenouaabordarecurricula
ă
aproiect
ă
rii
ş
irealiz
ă
riiactivit
ăţ
ilordidactice.Astfel,plecânddelaoconcep
ţ
iecareopera
ţ
ionalizeaz
ă
definireasievaluareacompeten
ţ
elorspecificecadruluididactic,programaaredreptscop:
Evaluareacompeten
ţ
elorprofesoruluideistorieîndou
ă
domenii:a.cuno
ş
tin
ţ
edebaz
ă
relativeladomeniulistoriei;b.cuno
ş
tin
ţ
e
ş
icompeten
ţ
eprivinddidacticageneral
ă
ş
imetodicaistoriei;a.Astfelîndomeniulcuno
ş
tin
ţ
elordebaz
ă
vorfievaluateurm
ă
toareledomeniidecompeten
ţă
:1.Documentareaîndomeniulistoriei
ş
ial
ş
tiin
ţ
elorsocialeîngeneral;2.Utilizareametodologieicercet
ă
riiistorice;3.Redactarealuc
ă
rilor
ş
tiin
ţ
ifice;b.Încelde-aldoileadomeniudecompeten
ţă
,privinddidacticaistoriei,vorfievaluateurm
ă
toareleaspecte:1.Comunicare2.Curriculum3.documentelecarealc
ă
tuiesccurriculum4.proiectaredidactic
ă
5.proiectaredecurriculumladecizia
ş
colii6.activit
ăţ
iextracurriculare7.Evaluare8.Dezvoltareprofesional
ă
Not
ă
:Subiectelesevorrealizapebazaactualeiprograme
ş
iabibliografieirecomandate
PROGRAMAPENTRUOCUPAREAPOSTURILORDIDACTICEVACANTE ÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTULPREUNIVERSITAR
METODICAPRED
Ă
RIIDISCIPLINEIISTORIE
TEME:
1.Istoriacaobiectdestudiu2.
Raportulîntrelogica
ş
tiin
ţ
eiistorice
ş
ilogicadisciplineideînv
ăţă
mântistorie;
3.
Curriculumpentruistorie:planuldeînv
ăţă
nt,programedeistorie,manuale,auxiliaredidactice;
2.Obiective
ş
icompeten
ţ
eînpredarea–înv
ăţ
areaistoriei3.Con
ţ
inutul
ş
tiin
ţ
ific4.Valori
ş
iatitudini
 
5.Demersuldidacticlaistorie6.
Termeni,no
ţ
iuni,concepteistorice
ş
idedidacticaistoriei
7.
Surseleistorice
8.
Metode
ş
itehnicidepredare-înv
ăţ
areaistoriei
9.
Resursedidactice
6.Proiectareadidactic
ă
laistorie7.Evaluarea
8.
Activit
ăţ
iextracurriculareîndomeniulistoriei9.Dinamicarela
ţ
ieiprofesor-elevînprocesuldeînv
ăţă
mânt
a.Caracteristicile
ş
isemnifica
ţ
iileeduca
ţ
ionalealerela
ţ
ieiprofesor-elevb.Tipuriderela
ţ
ii
BIBLIOGRAFIE:
C
ă
pi
ţă
,L.,Ple
ş
ciuc,M.,
Preg 
ă
tireale
ţ 
ieideistorie
,S.A.I.,serienou
ă
,volumulLX/LXI,1993
Cerghit,I.(coord),
CursdePedagogie
,Bucure
ş
ti,T.U.B.,1988
Cerghit,I.,Neac
ş
u,I.,Negre
ţ
,I.,Pâni
ş
oar 
ă
,I.O.,Potolea,D.,
Prelegeripedagogice
,Ia
ş
i,Ed.Polirom,2001
Cuco
ş
,C.,
Pedagogiegeneral 
ă
,
Ia
ş
i,Ed.Polirom,2000
Felezeu,C.,
Metodicapre
ă
riiistoriei,
ClujNapoca,edi
ţ
iaI1999,edi
ţ
iaaII-a,2000
Ghiddeevaluarepentruistorie
,coordonatorRozaliaDoicescu,Bucure
ş
ti,2001
Ghidmetodologicpentruaplicareaprogramelordeistorie,claseleaIV-a–aVIII-a,
Bucure
ş
ti,2001
Ghidmetodologicpentruaplicareaprogramelordinariacurricular 
ă
Om
ş
isocietate”,înv 
ăţă
mântlicea
,Bucure
ş
ti,2001
Ionescu,M.,Radu,I.,
Didacticamodern
ă
,
Cluj-Napoca,Ed.Dacia,1995
Joi
ţ
a,E,
Eficien
ţ 
ainstruiri
,Bucure
ş
ti,EDP,1998
Landsheere,G.,
Evaluareacontinu 
ă
aelevilor
ş
iexamenele,
Bucure
ş
ti,E.D.P.,1975
Manuale
ş
colarepentrudisciplinaistorie(gimnaziu
ş
iliceu)
Nicola,I.,
Tratatdepedagogie
ş
colar 
ă
,
Bucure
ş
ti,Ed.Aramis,2000
Planurideînv 
ăţă
mânt 
,aflateînvigoare,Bucure
ş
ti2001
Programe
ş
colarepentruclaseleaV-aaVIII-a
,ariacurricular 
ă
Om
ş
isocietate”,seriagimanziu,vol.6,Bucure
ş
ti,1999,cumofic
ă
rileulterioare
Programe
ş
colare,ariacurricula
ă
Om
ş
isocietate
”,serialiceu,vol.5,Bucure
ş
ti,2001
Stamatescu,M.,
Evaluareavalorilor
ş
iatitudinilor 
,S.A.I.,serienou
ă
,volXLVI,2001
Stamatescu,M.,
Predareaîn
ăţ 
areaistoriei
ş
inoiletehnologiideinformare
ş
idocumentare,
S.A.I.,Bucure
ş
ti,2000
Stoica,A.(coord.),
Evaluareacurent 
ă
ş
iexamenele
.
Ghidpentruprofesori 
,Bucure
ş
ti,Ed.Prognosis,2001
Stoica,A.,
Evaluareaprogresului
ş
colar.Delateorielapracti
ă
,
Bucure
ş
ti,Ed.HumanitasEduca
ţ
ional,2003
T
ă
nas
ă
,Gh.,
Metodicapre
ă
rii-înv 
ăţă
riiistoriei 
,edi
ţ
iaaII-a,Ia
ş
i,1996

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rraduu liked this
lili_anghel20006004 liked this
MARIAN/ liked this
nicoletusa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->