Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 1, anul V, ianuarie 1960

Revista Teatrul, nr. 1, anul V, ianuarie 1960

Ratings: (0)|Views: 320 |Likes:
Revista Teatrul, nr. 1, anul V, ianuarie 1960
Revista Teatrul, nr. 1, anul V, ianuarie 1960

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Jun 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
HpX*X'X*X
 y"
WÊmmm
.V.V."
 m
1
WÊÈ 
;
1
' !È
:
x
:
xv;
;
il
[
-
1
1!
 
www.cimec.ro
 
S
U M A
Pag.
Mlrcea Avram 
PENTRU ÏMBUNATATIREA MUNCH
ÎN
TEATRE
... 1
FERESTRE DESCHISE
Piesà
în
trei acte
(8
tablouri)de PAUL EVERAC
3
CEL DE-AL
III lea
CONCURS REPUBLICANAL TINERILOR ARTISTI
DIN
TEATRELE DRAMATICE
Plorian Potrà 
VALORI
LE
UNEI COMPETITI! PERMANENTE
.... 41
Simion Alterescu 
SIMBOLUL MÀRET
AL
REVOLUŢIEI
49
Mira Iostf 
SCENOGRAFIA
IN
SPECTACOL
54
Emll Rimari 
UN
SPECTACOL
DE
COMPOZIŢH
55
/.
Rusu 
TN
IMAGINI CENUŞII
58
Eugen Nicoarâ 
INTERPRETÎND VALOROS
UN
TEXT DESUET
.... 59
LAUREATI! CONCURSULUI
62
PROBLEME
ŞI CAI ALE
EFICIENŢEI ARTISTICE
M.
Alexandrescu 
UNDE ESTE INOVATIA?
63
100
DE ANI DE LA
NAŞTEREA MARELUI SCRIITOR
RUS
B. Elvin 
CEHOV, SOLIDAR
CU
EPOCA NOASTRA
66
A,
P.
PASIUNE CEHOVIANA...De vorbâ
cu
regizorui Moni Ghelerter
71
Tatiana Nicole sai 
TEATRUL
LUI
CEHOV
LA NOI 73
CUVINTUL CREATORULUI
Horia Lovinescu 
NOUL
: NU DE LA
FORMA
76
PENTRU
PRESTI
UL CRITICI! DRAMATICE
Margareta Barbuta 
DATORIA CRITICULUI
SI
EFICIENTA SCRISULUI
SAU . 78
 Ion
Marin Sadoveanu
ION
MANOLESCU
82
TEATRUL DE AMATORI
Valentin Stlvestru 
SENSUL ARTEI AMATOARE
84
TN JURUL TEATRULUI
DE
ESTRADA
Valeria Dueea 
GEN
MAJOR,
NU...
„BIBILEALA"
86
Octavian Sava 
IZVOARE
DE
INSPIRALE
ALE
ESTRADEI
89
TEATRUL
DE
PĂPUŞI
Al. Popovict 
DRUMURI CURAJOASE
LA
PAPUŞARII NOSTRI
.... 91
INSEMN
ARI 94
 Desene
de
Silvan
 
www.cimec.ro
 
70584
(Baas»
REVISTA LUNARÀ EDITATA DE MINISTERUL
INVAŢAAUNTULUI SI CULTURIISI DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P.R.
lanuarie
i
1960
(Anul V)
 Mircea Avram
PENTRU ÎMBUNĂTĂTIREA MUNCII ÎN TEATRE
Anul inou a fost
ìntìmpinat, ìn toate domeniile de activitate, ìn spdritul unuispori t avìnt creator. Oamenii mundi au dovedit şi dovedesc prin fapte mereu mai
grăitoare — înalta lor conştiinţă patriotică, socialista. Nestăvilitul elan creator caredă viaţă şantierelor, uzinelor, ogoarelor noastre colectivizate, se datoreşte forţei
 ìnsufletitoare a
îndrumării partidului, a dezbaterilor de la plenara C.C. al P.M.R.din 3—5 decembrie 1959, ca şi perspectivelor stimulatoare deschise de Planul deStat pe
1960.
E firesc ca oamenii de artă să fie şi ei înflăcăraţi de aceste perspectiveşi înrîuriţi, în preocupările lor, de clocotitoarea ambianţă de muncă şi de gran-dioase realizări ce-i înconjoară, de noutatea mereu mai luminos evidente a omului
care,
construind socialismul, îşi lărgeşte şi-şi îmbogăţeşte sieşi orizonturile de viaţă,de gîndire, de simţire.Influenţa acestui om in continua transformare se exercită, cu importante re-zultate, in conştiinţa creatoare a artistului, chemat nu numai să-i cunoască şi să-ioglindească caracterul şi faptele, dar şi să-i stimuleze, să-i orienteze creşterea, trans-formarea. Problemele privind sporirea eficienţei şi ridicarea calităţii artistice increaţia dramatică şi teatrală fac, in ultima vreme, de aceea, obiectul unor mai vii,mai frecvente şi multilaterale dezbateri
ìn presa de specialitate, in cadrul
secţieide dramă a Uniunii Scriitorilor, in cadrul A.T.M., ca şi in
sìnul colectivelor deregizori, scenografi, actori ai teatrelor. De aceea, s-a initiât in ultima vreme,sprijinirea artistica a unor colective teatrale din regiuni, pe calea unor spectacolerealizate de
către regizori fruntaşi ai scenelor din Capitala. Tot de aceea, se puneun accent deosebit in ultima vreme pe calificarea muncii secretariatelor literare, pedisciplina, competenţă şi conştiinciozitate in activitatea consiliilor artistice din teatre,pe activizarea spiritului de răspundere al conducerilor teatrelor. Toate aceste aspectede
ìnviorare a
mişcării teatrale şi a muncii slujitorilor teatrului îşi găsesc ex-plicaţia in cerinţele sporite,
atìt pe planul
răspîndirii acestei mişcări, cît şi peplanul artistic, pe care in chip obiectiv, le pune
ìn fata oamenilor de teatru, insalirealitatea : olimatul cultural superior ìn care
trăiesc şi se dezvoltă
neìntrerupt rna-sele muncitoare, interesul lor crescìnd fata de fenomenul artistic teatral, fata defelul in care teatrul izbuteşte
să cuprindă şi să oglindească viata lor, să le rezolveproblemele de viată.Din acest unghi de vedere se cuvine a fi privite şi Instructiunile MinisteruluiInvăţămîntului şi Culturii, transmise recent institutiilor artistice de spectacole şiprivind măsurile ce se cer luate pentru îmbunătăţirea muncii lor. Eie au in vedere,deopotrivă, şi sporirea rezultatelor artistice in teatre şi angrenarea rodnică a teatrelor la efortul general de
ìndeplinire a Planului de Stat pe 1960.Fireşte,
măsurile indicate in aceste instructiuni nu conţin, in esenta lor, eie-mente noi, necunoscute activitătii şi
ìndatoririlor ce rcveneau pina acum conducerilor şi celorlalti
lucrători din teatre. Eie tintesc însă,
ìndeosebi, la
înlăturarea unor
£J/)3*/// 
WSTITUTULUIt)B IStOtlA
 
www.cimec.ro

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
poperdun liked this
Doru liked this
Doru liked this
Irina liked this
vgeoi liked this
adrian321 liked this
GalaGradiva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->