Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Why England Will Not Win the World Cup

Why England Will Not Win the World Cup

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Jeremy Dent
Blog entry about England's World Cup prospects
Blog entry about England's World Cup prospects

More info:

Published by: Jeremy Dent on Jun 10, 2010
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

text

original

 
Yfs Jbilob` ykb)p ycb pfj Yktl` Mzq
 
C)` lcgj pk dj qtkujb ytkbi" Tjolls C ykzl`" Dzp pfj k``} otj ptzls }pomgj` oiocb}p z}" Mkb}c`jt pfj}j qocbezlptzpf}"
 
Jbilob`)} }zo` qlos pfjct ekkpdoll cb pfj Jbilc}f Qtjhcjt Ljoizj
 
Pfj Qtjhcjt}fcq c} gbkyb ekt jvmcpjhjbp, qomj ob` pjhqk, bkp }gcll ob` pjmfbczj" Cp fo} o lkbi, `jhob`cbi}jo}kb, jujb ekt o lotij mlzd }zo` ob`, hktj kepjb pfob bkp, pfj qlosjt} otj yjots ds Hos, pkk yjots pk icujpfjct dj}p cb cbpjtbopckbol pkztbohjbp} cb pfj mlk}j }jo}kb"
 
Kpfjt honkt mkzbptcj}) qlosjt} djbjecp etkh qloscbi cb pfj Qtjhcjt}fcq dzp pfjs ol}k fouj jvqjtcjbmj ke kpfjt honkt ljoizj} ob` psqj} ke ekkpdoll" Pfjs otj hktj eljvcdlj ob` z}j` pk `ceejtjbp mlchopj}, mkomfj} ob` }pslj}"
 
Kzt qlosjt} otj qtkdodls qoc` pkk hzmf pk tjolls motj" Pfj `ceejtjbmj djpyjjb }zhhkbcbi pfj hkpcuopckb pk ikkzp ob` ycb pfj pkztbohjbp ob` nz}p `kcbi KG c} o fzij izle" Ce skz fouj o YOI, Ejttotc ob` £61g o yjjg pk ikfkhj pk, yfs tjolls qzp skzt}jle kzp; Ykzl` o Yktl` Mzq ycb tjolls oeejmp pfjct motjjt}; Tkkbjs }jjh} pk foujpfj qo}}ckb pk ycb dzp `k pfj tj}p;
 
Jbilob`)} qlosjt} otj bkp pjmfbcmolls o`jqp kt yjll(mkomfj`
 
Cb hobs }qktp}, ycpf }khj bkpodlj jvmjqpckb}, yj Jbilc}f tjomf cbpjtbopckbol }pob`ot` `j}qcpj kzt &lomg ke#mkomfcbi" @j}qcpj pfj PU tcmfj} ke pfj Qtjhcjt}fcq, o tjmjbp tjqktp }fkyj` pfop yj fo` o pjbpf kt lj}} ke pfjbzhdjt ke pkq ito`j ekkpdoll mkomfj} ke hk}p kpfjt honkt Jztkqjob mkzbptcj}"
 
Pfjtj otj o hcllckb ob` o fole nzbckt ob` o`zlp qlosjt} cb Jbilob` yfk yobp o zolcecj` mkomf dzp mob)p ijp kbj"Pfj `jujlkqhjbp ke pfj iohj op nzbckt ob` skzbi o`zlp ljujl} c} oqqollcbi> eomclcpcj}, mkomfj} ob` jvqjtpc}j otjpfj ykt}p cb Jztkqj" O mjtpocbQjpjt Gos
 
ykzl` }os $Fouj cp/$"
 
 
Pfj yktgcbi mlo}} fjtk yfk qtompc}j` olkbj ekt pfkz}ob`} ke fkzt} ycpf o pjbbc} doll ob` dtcmg yoll &DkddsMfotlpkb, Qozl Io}mkcibj# c} lkbi ikbj" Hk`jtb skzbi}pjt} qlos ekkpdoll ycpf ob V(Dkv" Mkhj pk pfcbg ke cp, opljo}p ecuj hjhdjt} ke pfc} Jbilob` }zo` fouj V(Dkvj} ycpf pfjh"""
 
Jbilob` eocl} kb pfj dci kmmo}ckb}
 
Cp)} ptzj pfop yj ykb cb ?355" Pfjb, o} bky, yj fo` o hoboijt yfkh pfj qlosjt} ejotj` ob` tj}qjmpj`" Dzp cpyo} o `ceejtjbpo jto" Jbilob` yjtj, otizodls, pfj ecppj}p pjoh cb pfop Yktl` Mzq ob` mjtpocbls yktj &Yj}p#Ijthobs `kyb cb pfj ecbol"
 
Hobs pjoh} yjtj djppjt, pjmfbcmolls, pfob Jbilob`, jujb pfjb" Pfj qlosjt} jotbj` odkzp o} hzmf o} o dobghoboijt ob` pfj Yktl` Mzq hjobp o itjop `jol pk pfjh ecbobmcolls ob` cb pjth} ke }zd}jzjbp `jhob` ekt mkhhjtmcol jb`kt}jhjbp}" Bkbj ke pfop hjob} obspfcbi pk pfj mzttjbp pjoh"
 
Ke mkzt}j, Jbilob` fo} nz}p ykb pfj mtcmgjp P41 Yktl` Mzq" Ob` bkp lkbi oik, pfj tzids zbckb Yktl` Mzq" Kbdkpf pfk}j kmmo}ckb}, pfj ikujtbcbi dk`cj} iouj `jpjthcbj` mkomfj} (( Ob`s Elkyjt ob` Mlcuj Ykk`yot` ((qtjpps hzmf yfop pfjs `jhob`j` ob` pfj ljujl ke `jpocl cb qtjqotopckb yo} ljijb`ots" Ob` pfj qtcuopj }mfkkl}s}pjh, kt ]kzpf Oetcmob}, qtkuc`j` pfj mkomfj` toy hopjtcol"
 
Eodck Moqjllk c} o itjop mkomf ob` hkpcuopkt" Dzp fj mob)p zb`k pfj lkbi pjth tj}zlp} ke o }s}pjh pfop `kj}b)pqtk`zmj jbkzif yktl` mlo}} qlosjt}"
 
Jbilob` nz}p `kj}b)p fouj pfj qlosjt}
 
Ce skz }jljmpj` o Yktl` VC kt pftjj, fky hobs Jbilob` qlosjt} ykzl` dj cb cp; Tkkbjs, hosdj" Kbj kt jcpfjt ke pfj Mklj}" Yj fouj }khj qomj cb pfj pjoh, }khj izclj" Dzp lcpplj tjol mtjopcucps ob` yj mob)p gjjq qk}}j}}ckb ekt lkbi"
 
Moqjllk, }jb}cdls, yobp} Jbilob` pk qlos ycpf pjhqk dzp pfc} c} `kzdlj}qjog ekt ptscbi pk hogj zq ekt yjogbj}}j} cb pjmfbczj, pompcm} ob` qk}cpckbcbi ycpf kl`(eo}fckbj` Jbilc}f tz}f ob` pzhdlj" Cp `kj}b)p yktgkujt pfj pftjj yjjg} ke o Yktl` Mzq, }khj ke cp qlosj` kb pfj ujl`p op olpcpz`j, oiocb}p pjoh} yfk mob mkbptklob` fkl` qk}}j}}ckb"Kzt ikolgjjqjt} ob` `jejb`jt} hogj tjizlot jttkt}" Yj `kb)p fouj o icepj`, uc}kbots `jejb}cuj hc`ecjl`jt cb pfjhkzl` ke Bkdds ]pclj}, Mloz`j Hogãlãlã, Etob~ Djmgjbdozjt kt Nkfb Kdc Hcgjl" Yj fouj kbj yktl` mlo}}oppomgjt, Tkkbjs, dzp bk(kbj otkzb` fch, ycpf pfj jvmjqpckb ke Nkj Mklj, pk qtkuc`j fch ycpf pfj mtjopcuj }jtucmjfj bjj`}" Ce Qlob O eocl}, yj `kb)p fouj o Qlob D" Ob` Qlob O ycll eocl"
 
Cb ?331, Dkdds Tkd}kb ikp Jbilob` pk pfj }jhc} ob` lk}p pk Ijthobs kb qjbolpcj}" Dzp pfjb yj fo` QozlIo}mkcibj op fc} qjog ob` nz}p djektj fc} dtjog`kyb ycpf olmkfkl qtkdljh}" Qkcbp hj pk o Io}mkcibj kt o Qlopp,o Yo``lj kt o Lcbjgjt cb pfc} pjoh; Ob` ]fclpkb cb ikol" Skz fo` pk qtk`zmj }khjpfcbi tjolls }qjmcol pk djopfch"
 
C)` lcgj z} pk ycb, C tjolls ykzl`" C ycll yopmf ycpf qo}}ckb ob` mfjjt ob` }mtjoh" Fj}gjs ycll eoll kujt" Tkkbjs ycll}yjot op pfj tje ob` yo}pj jbjtis mkhcbi domg pk ijp pfj doll yfjb cp `kj}b)p ijp pk fch" Iljb Nkfb}kb yclloppomg djozpcezlls ob` ljouj nzcms }qomj} djfcbi fch" Mkzbp pfj bzhdjt ke lkbi doll} yj fcp ob` lk}j qk}}j}}ckb"Yopmf Ijtot` tzb cbpk pfj mktbjt} ob` ijp }c`jlcbj`" Yopmf Lohqot` motjezlls kpfjtyc}j skz ykb)p dj oyotjfj)} kb pfj qcpmf"
 
Hj; o qj}}chc}p; Cp ycll dj o ptczhqf ce yj ijp kzp ke pfj itkzq }poij"
 
eobms ]qocb hs}jle" Dzp pfj Ijthob} ycll djop pfjh ob` yj)ll oll ykb`jt fky"
 
C)ll pjll skz fky" Cp pkkg Etobmj 41 sjot} ob` o bopckbol mkomfcbi qlob ob` o dcllckb jztk} pk qtk`zmj o }ptjoh ke yktl` mlo}} qlosjt}" Ob` pfjs mkzl` djop z} ycpf pfjct pfct` VC"
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->