Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odlomci/Rex Deus

Odlomci/Rex Deus

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by Gogola

More info:

Published by: Gogola on Jun 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2010

pdf

text

original

 
Odlomci iz knjige "Rex Deus":"...Tijekom 12-tog&13-tog stoljeća, područje Midija na jugu Francuske bilo je središtezadivljujuće profinjene kulture, koja je promicala načela demokracije, ljubavi i vjersketolerancije. Razvilo se pod pokroviteljstvom plemstva koje je poticalo rast gospodarskestabilnosti, blagostanja i stvaralačke slobode...Vatikan više nije suvereno vladao i njegovutjecaj je sve više slabio...Tolerantno plemstvo svoju je zaštitu proširilo i na Katare(Čiste), koji su prakticirali oblik kršćanstva navodno utemeljenog na istinskom Isusovomnauku...Gotovo svi gospodari Languedoca štitili su i pružali utočište "hereticima", branećiih od "Boga"&Crkve (zapis jednog crkvenjaka)...Putovali su zemljom u parovima,odgovarajući na duhovne potrebe zajednica kojima su služili, propovijedajući svebrojnijim sljedbenicima i ozdravljujući bolesne. Lječenje se temeljilo na metodi duhovnepomoći i vještini pripravljanja ljekovitog bilja...Zapisano je kako je Isus rekao svojimučenicima da će i oni biti u mogućnosti činiti sve što je i on činio. Kao posvećenici uIstinski Isusov nauk, oponašali su svog velikog učitelja...Vjerovali su da Isusova učenjasadrže božansko znanje, te da će konačni rezultat njihovih spoznaja biti duhovno jedinstvo sa Bogom. To božansko znanje, ili gnozu, Isus je prenio svojim učenicima, i ono je u izvornom obliku stiglo do Katara...Primanje "consolamentuma" bio je samo početakinicijacijskog procesa koji je trajao čitav život, tijekom kojega su Perfecti (Savršeni)prolazili kroz razne stupnjeve prosvijetljenja, i dobivali sve opsežniji uvid u ezoteričnoznanje. Na taj su način, ovisno o dostignutoj razini duhovnog razvoja i vlastita duhovnogtalenta, ovladavali posebnim vještinama i razvijali određene sposobnosti. Katari su, kao iTemplari, prihvaćali učenje koje su naraštajima prenosile gnostičke obitelji...Pritužba jednog crkvenjaka - "U crkvama nema vjernika, vjernici nemaju svećenike, svećenici neuživaju poštovanje, i konačno, kršćani nemaju Krista"...Iako je naišao na snažneantiklerikalne i heretičke stavove, sv. Bernard priznaje da su Katari jednostavni ljudi iodani vjernici, kojima vodstvo pružaju nadareni svećenici...Obavijestili su Papu kako jemnoge francuske zemlje preplavila nova hereza...Nova je hereza sljedila prvotni oblikkršćanstva, prema kojem je Isus bio došao da objavi pravi put do svetog znanja, a ne dabi otkupio grijehe svijeta. Katari su vjerovali da je izvorno Isusovo učenje jedini put doduhovnog jedinstva sa Svemogućim Bogom i da su oni čuvari Gnoze čiji korijeni leže uEgipatskim misterijama...Katari su negirali kršćanske sakramente, nisu prihvaćaliautoritet katoličkog svećenstva i rimskog pape, te protivili kršćanskom pojmu milosti, koji je zauzimao središnje mjesto u kršćanskoj dogmi i služio kao sredstvo Papinske svevlasti.Odbijali su štovati križ, jer nisu vidjeli smisao u obožavanju sprave na kojoj je umronjihov učitelj. Odbacivali su tzv. golgotsku žrtvu, jer za katarske posvećenike Isus nijebio otkupitelj nego božanski nadahnut učitelj koji je čovječanstvu donio vrhunski dar -Gnozu...Živjeli su u društvu koje se temeljilo na načelima tolerancije, ljubavi i mira, tenisu mogli ni zamisliti kakvim se metodama služio Vatikan kada je želio iskorijeniti"herezu"...Svakome "odanom kršćaninu" koji je sudjelovao "križarskom ratu protivheretika" najmanje 40 dana, garantiran je papinski blagoslov uz oproštenje svih grijeha,uključujući i one počinjene tijekom rata... Ti su plemeniti križari stekli i pravo na imovinusvakog heretika, moćnika ili seljaka, te papinsko dopuštenje za ubijanje, krađu, silovanjei pljačku u ime "Princa Mira"...Za križarskom vojskom dolazili su i svećenici, mučeći ispaljujući svakoga tko je mogao biti heretik...U ratu ni u kojem svojstvu, iako jeproglašen križarskim, nisu sudjelovali redovi vitezova Templara&Hospitalaca...Poruka:Nemajte obzira ni milosti prema položaju, dobi ili spolu, katarima ili katolicima; pobijte ihsve, Bog će svoje prepoznati!...Nebom su plovili oblaci dima koji je sukljao iz lomača nakojima su heretici čekali svoju okrutnu smrt...Okrutna smrt bila je namjenjena svima kojisu se borili protiv križara...kopali su oči, odsijecali usta, uši i noseve...80 vitezova koji suhrabro branili grad osuđeno je na smrt vješanjem, pod njihovom težinom srušila su se;kao čin milosti, prerezani su im vratovi...Gospodarica Lavaura, gospa Guiraude, predana je vojnicima koji su je redom silovali. Po završetku tog viteškog čina, njezino suiscrpljeno tijelo bacili u bunar, gdje su je, prema prigodnom kršćanskom tumačenjubiblijskog zakona, kamenovali do smrti kao preljubnicu...Križari su usvojili taktikuspaljene zemlje, naredivši da se svi usjevi spale, kako bi se narod konačno predao zboggladi...5000 muškaraca, žena i djece bilo je zvjerski raskomadano...Unatoč zvjerskom
 
postupanju sa katarskim "hereticima", poznato je da su samo 3 perfecta odbacila svojuvjeru i tako izbjegla progonima...Velika većina katara ostala je vjerna svojoj vjeri, te jeradije odabrala smrt nego odreknuće..." __________________...Dva najznačajnija simbola u liturgiji Nazireja bili su Svjetlost&Gral, a oba su sadržana u jednoj središnjoj molitvi koja kaže: "Pijem za Svjetlost"...Gral o kojem govorite jestesimbol koji predstavlja istinski Isusov nauk...Ista je praksa postojala i u Esena, Templarai Katara...Nazireji vjeruju da je Isus, iako samo čovjek, postao savršenim nositeljem"Svjetlosti"...Nazireji smataraju Isusa prethodnikom i primjerom-čovjekom koji jepostigao prosvijetljenje i sjedinio se s božanskim na način koji mogu sljediti svi ljudi.Njegova se misija nije sastojala u otkupljenju ljudskih grijeha, nego u prenošenju znanjao putu do prosvijetljenja. Jedino spasenje koje je Učitelj donio bilo je
spasenje odneznanja
, a ne od grijeha...Tako kod Nazireja nalazimo potvrdu koncepcije o tajnomprenošenju Isusova nauka...Ironično je da religija Nazireja gotovo u cijelosti odražavauvjerenja, predaju i nauk Templara&Katara; ironija počiva u tome što su jedni pripadniciislamskog svijeta, dok su drugi pripadnici kršćanskog. Ista činjenica vrijedi i za Esene...
Ovako je pjevao Fitzgerald:4Sada Godina Nova stare žudnje oživljava,Dok zamišljena Duša u Samoći počiva,Na ispruženoj grani Bijele Ruke
Mojsijeve
 ,
 Isus
se u spirali iz zemlje uzdiže.Kočija je sa svim ružama svojim prohujala odavno, A Jamshydov Pehar od Sedam Prstena počiva na mjestu koje nikome nije znano,I dok Rubin u Lozi Vinovoj još uvijek plamti,Mnogi će se vrt u vjetrovitoj vodi natopiti.6Davidove usne zaključane su čvrsto, Ali u božanskom nadahnutom zovu frule: 'Vino!Vino!Vino Crveno!' Kojom Slavuj cvrkuće ruži svojoj,I rumenilom boji obraze njene.Ovako je govorio Omar,
Sufi 
:...Neka Kočija i Jamshydov pehar nestanu!Od male važnosti je to što David ne pjeva više!Ljubav, Vječna Ljubav; crvena je kao vino, snažna kao vino i daje mudrost kao što gavino daje!'Dođi! Napuni Pehar!' Budi mlad i odbaci odjeću staru; jer još malo vremena preostalo je da shvatiš neprocjenjivost Svetog Jednog i Prisutnost 
 Al-Aziza
 , Neusporedivog, koji je također i 
Wadud 
 , Sveloveći! Ako izgleda kao da je pun do vrha; tada je to mana pehara.' Sufi nije vinska ispičutura i pjesnik nije pijanica.
 __________________
 
...ukorijenile su se brojne međusobno različite i zavađene sekte čiji su pripadnici tvrdilida pristaju uz nauk Isusa Nazarena. Kako su pavlinski teolozi počeli preuzimati vodećuulogu unutar izranjajuće "kršćanske" crkve, u nastojanju da učvrste svoj položaj poslužilisu se provjerenom metodom kleveta i krivotvorina...Kako bi ozakonila svoje božanskisankcionirano pravo na vlast, crkva se poslužila neutemeljenom tvrdnjom da su sv. Petari sv. Pavao bili mučeni u Rimu...Te je tvrdnje crkva učinila temeljem doktrine o"apostolskom nasljeđu" koja je imala ukazati na kontinuitet njezine moći, od apostolskihmučenika do nasljednih rimskih biskupa. Kako bi zaštitila svoj ugled kao "čuvarabožanske istine", praznine i nedosljednosti u ranim godinama svoga postojanja crkva jepopunila izmišljotinama. Od tada do danas, te su besmislice služile kao potvrda iopravdanje za apsolutnu vlast rimskih biskupa - papa...Carevi motivi nisu bili nimaloaltruistični. Kršćanski je vjeru vladar želio iskoristiti kao oblik društvenog veziva kojim ježelio ujediniti razjedinjene narode njegova carstva...Konstantin nije bio kršćanin, većsljedbenik kulta Mitre pod imenom "Sol Invictus" (nepobjedivo Sunce)...Ubrzo je saužasom ustanovio kako korijen razdora u njegovom carstvu niče upravo iz organizacijekoja je trebala djelovati kao oblik društvenog veziva. Carstvo je bilo u velikoj opasnostiod razdora zbog doktriniranih sukoba i neprestanih teoloških razmirica unutar kršćanskecrkve...Kako bi nametnuo svoju volju svadljivim klericima, 325. god. e.v. okupio je uNiceji prvi ekumenski sabor...Osnovni teološki problem koji je trebalo riješiti bio jepravorijek o Isusovoj prirodi, koji je bio izvor sukoba između pavlinskih teologa iArijevaca...."pavlinci" su tvrdili da je Isus bio božanski i jedinorođeni sin božji, suvječan iistobitan sa bogom-ocem...Arijevci su tvrdili da je Isus bio čovjek koji je putemprosvjetljenja spoznao boga, te da je podučavao ljude kako da postignu isto što i on, da je bio posvećenik, inicijator i učitelj; i da je tokom svog samorazvoja griješio kao i svidrugi ljudi...Arijevska hereza uzrokovala je podjelu unutar crkve...rani teolozi razbijali suglave pokušavajući definirati apsurdnu ideju sadržanu u Pavlovoj izjavi da je Isus,ortodoksni i školovani Židov, bio Bog. U nastojanju da pobije Arijevsku herezu, crkva jemorala smisliti uvjerljivu formulu koja bi precizno definirala Isusovubožanstvenost...Konstantin je bio vješt i uspješan vojskovođa, političar i manipulator, naKoncilu u Niceji ušao je u povijest kao prvi čovjek sa doktoratom iz obmanjivanja ipodmićivanja....Oko koncila stajao je oveći broj vojnika isukanih mačeva...Car je aktivnosudjelovao u svim raspravama...Odluke koncila objavljene su kao crkvene doktrine, odkojih su neke imale dugotrajne i negativne učinke, i bile su u izravnoj vezi sa carevimpolitičkim ciljevima - ujedinjenje crkve i države (religije i kapitala). Konstantin jeslužbeno uključio određene obrede&predaje Mitre u kršćansku doktrinu.To su:- sveto rođenje u špilji kojem su svjedočili pastiri- apokaliptični događaji vezani uz sudnji dan- uskrsnuće fizičkog tijela- drugi dolazak boga - ali ovaj put, prema sv. Pavlu; Isus a ne Mitra, biva onaj koji ćeponovo doći...donesene su i odluke koje su se odnosile na bračno stanje klerika, svećenicima jezabranjeno ženiti se nakon preuzimanja svećeničkih zavjeta...Koncil je uspostavio jedinstveni datum svetkovanja Uskrsa, koji je do tada bio svetkovan različitihdatuma...Svetim danom kršćanskog tjedna postala je nedjelja (židovski sabat, koji je zaIsusa i njegove učenike bila subota), dan posvećen Nepobjedivom Suncu, bogu kojeg ještovao Konstantin...Arijanizam je proglašen herezom...Koncil je utvrdio izopćenje zasvakog tko ne prihvaća Isusa kao boga...careva pokvarenost i vještina manipuliranja svojsu vrhunac doživjele prilikom prikupljanja glasova...mnogi biskupi potpisali su dogmupod velikim pritiskom, jer se malo tko usudio suprotstaviti caru koji im je osiguraoslobodu i čije su trupe okruživale palaču...car je zaprijetio progonom svakome tko biodbio potpisati dogmu...godine 333. e.v. car je naredio spaljivanje svih djelaArijevaca...Utemeljenjem prve crkve-države u povijesti kršćanstva, koja se čvrstotemeljila na duboko "duhovnim" načelima korupcije, straha i represije; car je u svome

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
zlatko5 liked this
bbusac liked this
konac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->