Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Werkplek van de Toekomst

Werkplek van de Toekomst

Ratings: (0)|Views: 721|Likes:
Published by Kim Spinder
Werkplek van de Toekomst - Samenwerking Ambtenaar voor de Toekomst en Steelcase op het gebied van Het Nieuwe Werken
Werkplek van de Toekomst - Samenwerking Ambtenaar voor de Toekomst en Steelcase op het gebied van Het Nieuwe Werken

More info:

Published by: Kim Spinder on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2010

pdf

text

original

 
 aan het werk in de toekomst
Optimaal, flexibel,duurzaam, inspirerend
Deelnemers: 
STEELCASE::ECOSMART::DESSO:: WALDMANNDEBLICK:: AMBIUS::CONNEX::POLYVISION::NEDPALM::NWC
Scas Woif Asawww.scas.
Herikerbergweg 3 –1101 CN Amsterdam Zuidoost –tel +31 (0)20-311 84 10
a steelcase company
 
‘Zelf bepalen hoe, waar, wanneer en met wie je werkt aan resultaten’
...sturen op aanwezigheid is zo 2009
‘Niet je functie maar je talent bepaald je waarde’
...niks zo irritant als een ‘dossierhouder’ die aanschuift om af te stemmen
‘Zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling’
...wie anders?
‘Variëteit is standaard’
...niks zo ongelijk is als ongelijke mensen gelijk behandelen
‘Thema’s & taken zijn leidend, niet de grenzen van organisaties’
...de organisatie is geen doel 
‘Transparantie tenzij’
...dan kan een ander er ook zijn voordeel mee doen
‘Leiderschap op collectieve ambities van organisaties’
...een beetje meer leiderschap en een beetje minder managen
‘Digitale kennis & vaardigheden horen bij het vak van ambtenaar’
...net als staatsrecht overigens
‘Activiteitsgerelateerde werkplekken en optimale ICT ondersteuning’
...goede koffie en zo’n kekke IPhone alstublieft 
 
Maar liefst 41 procent van de Europeanen* beschouwt hethebben van een goede work life balance als de belangrijk-ste parameter voor succes in het werk. Werknemers wor-den meer mobiel, delen vaker informatie met elkaar,netwerken en weten steeds beter wat ze willen. Het werk wordt hierdoor steeds vaker ‘overal en altijd’ gedaan, insamenwerking met anderen. De werkomgeving speelt eenbelangrijke rol in het ondersteunen van die nieuwe maniervan werken.Resultaten komen voort uit de combinatie van mensen,technologie, het bedrijfsproces en de werkruimte. Organi-saties doen er verstandig aan de werkomgeving aan tepassen op de manier waarop de organisatie wil werken,nu en in de toekomst.’De ruimte die Steelcase in samenwerking met duurzameen innovatieve partners speciaal voor dit project heeft ont-worpen, neemt al deze ontwikkelingen in acht en onder-steunt zo ‘Het Nieuwe Werken’
Rick Bomer, algemeen directeur Steelcase Benelux *Ipsos 2007 Deze bijzondere ruimte zal verder in deze brochure wordentoegelicht.
h nu w
 9 pcp
 
OptImAAl en FlexIbel
 Technologische innovaties zorgenervoor dat werken overal mogelijk is,ongeacht plaats en tijd. Door een opti-male inrichting kan iedereen op zijn of haar manier werken en wordt commu-nicatie gestimuleerd, waardoor menefficiënter en effectiever kan werken.
duurzAAm
Samen met partners die duurzaamondernemen selecteert Steelcaseinnovatieve producten die minimaalaan de criteria van SenterNovem(Agentschap NL) voldoen. De ruimte iszo ‘Cradle to Cradle’ mogelijk ingericht.Een duurzame werkomgeving draaitniet alleen om het milieu. Net zobelangrijk is het gebruik van productendie veilig zijn voor de gezondheid vande mens. Door bij productontwikkelingde juiste materialen te selecteren kanmen bijvoorbeeld een betere luchtkwa-liteit bewerkstellen, wat een positief effect heeft op de productiviteit van demedewerkers.
InSpIrerend
Welzijn van de medewerkers is ergbelangrijk. Door innovatieve producten,verlichtingsmanagement en een stimu-lerende geurbeleving levert men betereprestaties. Het uitdragen van de orga-nisatiecultuur wordt steeds belangrijkerom talent aan de organisatie te binden.Deze hele werkomgeving wordt ge-bruikt om de identiteit van de organi-satie over te brengen.
 vertAlIng nAAr de ruImte
Steelcase laat zien hoe Het NieuweWerken in de praktijk wordt gebrachtvoor dit project, met behulp van delaatste duurzame innovaties. De eersteruimte draait om kennisdeling. Neder-land vergrijst: als de kennis van deBabyboom generatie niet overgedragenwordt, is de kans groot dat deze ver-loren gaat. De tweede ruimte laat zienhoe intensieve samenwerking onder-steund kan worden: over 10 jaar wordtnamelijk 80% van al het werk gezamen-lijk uitgevoerd*. De derde ruimte is ont-wikkeld voor creatieve brainstorm-sessies, waar men in verschillendehoudingen (hoog, zit, lounge) op eenactieve manier kennis kan delen.Dit wordt ondersteund door een inspi-rerende geur, een interactief whiteboarden verlichting die het overlegdoelondersteunt. De kleuren, beplantingen branding in de verschillende ruimteszorgen uiteindelijk voor een inspirerendtotaal dat de boodschap van organisa-tie naar het talent van de toekomsthelder overbrengt.
Steelcase vertaalt in deze ruimte‘Het Nieuwe Werken’ concept  naar een fysieke werkomgeving,waarin de volgende puntencentraal staan:
Een gezonde, goedontworpen werk- omgeving kan deeffectiviteit van eenwerkomgeving met maximaal 36%verbeteren.
Bron: Fraunhofer Institut 
d gë v  uccvll gvg
 // ruImte 1: kennISdelIng,ruImte 2: IntenSIeveSAmenWerkIng,ruImte 3: brAInStOrm// 
112233

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marjon Joosen liked this
Milan van Voorst liked this
Ludo Nauws liked this
wtbroekema liked this
Jan Hoekman liked this
Marjon Joosen liked this
facilitair liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->