Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tolkinov rečnik

Tolkinov rečnik

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by musaourania
Priručnik za objašnjenje pojmova vezanih za Tolkinov svet Srednje Zemlje.
Priručnik za objašnjenje pojmova vezanih za Tolkinov svet Srednje Zemlje.

More info:

Published by: musaourania on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2010

pdf

text

original

 
TOLKINOV RE
č
NIK
 
2
Angmar
Veš
č
evo kraljevstvo Angmar u severnom delu Maglenih Planina uzdiglo se u 1300. godiniTre
ć
cg Doba Sunca. Njegova prestonica bio je Karn Dum, a naseljavali su ga Orci i varvarskiBr 
đ
ani Etenskih mo
č
vara. Njegov vladar se zvao Veštac-kralj od Angmara, ali to je u stvari bioGospodar Nazgula i glavni sluga Saurona, Mra
č
nog Gospodara. Veštac-kralj je vladao skoro 700godina i stalno ratovao protiv Dunedainskog Kraljevstva severa u Arnoru. Arnor je kona
č
norazoren godine 1974, a 1975. udružena vojska Ljudi Gondora i Vilenjaka porazila je vojskuVešca-kralja u Bici kod Fornosta, a zatim nastavila, dok nije opustošila celo kraljevstvo Angmar.
Ankalagon
Zmaj od Angbanda. Ankalagon je bio prvi i najve
ć
i od Krilatih Zmajeva. Nazvan AnkalagonCrni, odgajen je u Jamama Angbanda od strane Morgota Mra
č
nog Neprijatelja u Prvom DobuSunca. Samo njegovo ime zna
č
ilo je "nasr 
ćuć
e
č
eljusti" i kad je po prvi put pušten u svet uVelikoj Bici njegovo ogromno obli
č
je je zaklonilo svetlost sunca. Izvesno vreme izgledalo jekao da
ć
e Ankalagon i njegove legije Krilatih Vatrenih zmajeva nadvladati Valare, ali su ukriti
č
nom trenutku divovski Orlovi i Earendil Moreplovac u svom
č
arobnom lete
ć
em brodustupili u boj i ubili Ankalagona Crnog. Zmajeva težina bila je toliko velika da su, kada je pao,kule Tangorodrima razorene, a ogromne Jame Angbanda su se smrskale pod njim.
Apanonar
Kad se sunce prvi put uzdiglo na Ardi i njegova svetlost zasjala u zemIji Hildorien u isto
č
nojSrednjoj Zemlji, pojavila se rasa smrtnih bi
ć
a. Bila je to rasa Ljudi koji su tako
đ
e nazvaniApanonar, što zna
č
i "posle-ro
đ
eni", jer nisu bili prvi narod koji govori koji je došao na Ardu.Vilenjaci, Patuljci, Enti i opake rase Orka i Trola bili su na Svetu ve
ć
mnogo Doba pre no što sustigli Ljudi.
Aragorn I
Dunedainski poglavica Arnora. Pošto je Veštac-kralj Angmara uništio Severno KraljevstvoDunedaina godine 1974. Tre
ć
eg Doba, naslednici ovog izgubljenog kraljevstva bili su odonda poznati kao Poglavari Dunedaina, a bilo ih je šesnaest. Peti je bio Aragorn I. Malo je zabeleženoo tim mra
č
nim danima, izuzev da su ga, pošto je vladao osam godina kao Poglavar, 2327. ubilivukovi u Erijadoru.
Aragorn II
Dunedainski poglavar Arnora. U vreme Rata Prstena, Aragorn II bio je šesnaesti i poslednji poglavar Dunedaina. Ro
đ
en je godine 2931. Tre
ć
eg Doba, a podizao ga je Elrond Poluvilenjak uRivendelu. Kad je Aragornu bilo dvadesel godina upoznao se s Elrondovom
ć
erkom Aruenom, iovaj par se zaljubio jedno u drugo. Medutim, Elrond nije hteo da dozvoli ovaj brak dok Aragornne postane zakoniti kralj Arnora i Gondora. Da bi ovo ostvario, Aragorn je putovao nadaleko i borio se za prava Slobodnih Naroda. Išao je pod mnogim imenima: Tengel, Ehtelion, Torongil,Vilinkamen, Elesar i Strajder (Krakatilo). Kao gospodar Dunedaina, Ara-gorn je bio blagoslovenživotnim vekom trostruko dužim od drugih Ljudi. 2956. sreo je Gandalfa
Č
arobnjaka i oni su postali prijatelji i saveznici. 3018. došao je u Bri gde se upoznao s Hobitom Nosiocem Prstena,Frodorn Baginsom, i u Rivendelu je postao jedan od Družine Prstena. Pošto je Gandalf stradao odBalroga u Moriji, Aragorn je postao vo
đ
a Družine. U ratu Prstena Aragorn je igrao istaknutuulogu u razbijanju i teranju u beg Sauronove vojske kod Rogburga. On je komandovao MrtvimLjudima Dunheroa i zarobio flotu kod Pelargira. Njegov dolazak s novim saveznicima u Bici naPelenorskim poljima spasao je Gondor, i on je zapovedao Vojskom Zapada kod Crne KapijeMordora. Posle rata je Aragorn postao Kralj Elesar ("Vilinkamen") Ponovo UjedinjenogKraljevstva i oženio se Aruenom. Tokom slede
ć
eg veka njegove vladavine, Aragorn je proširiosvoje kraljevstvo do najzapadnijih predela Srednje Zemlje. Sa Aruenom je imao nekoliko k 
ć
eri iednog sina, Eldariona. Posle Aragornove smrti 120. godine
Č
etvrtog Doba njegov sin je postaokralj Ponovo Ujedinjenog Kraljevstva i vladao dugo i uspešno.
Aratari
Me
đ
u Silama Arde su Valari, osmoro se zovu Aratar, "uzvišeni". Njihova mo
ć
nadaleko premašuje mo
ć
svih ostalih u Neumiru
ć
im Zemljama. Aratari su: Manve, Kralj Vetra i Varda,
 
3Kraljica Zvezda, koji oboje žive na Tanikvetilu u Ilmarinu, "ku
ć
i visokog vazduha". Drugo dvoje,zvanih Aule Kova
č
i Mandos
Č
ita
č
Sudbine, žive u holovima ispod zemlje, dok Javana, koja jeKraljica Zemlje, i Orome, Gospodar Šume, žive na otvorenom. Slede
ć
i je Ulmo, Gospodar Voda,koji naseljava mora. Poslednji Aratar je Niena Naricaljka,
č
iji je dom velika ku
ć
a na zapadu sakoje ona gleda na Vrata No
ć
i.
Arda
Visokovilenja
č
ko ime za ceo svet onakav kako ga je Iluvatar zamislio i Valari oblikovali. On jeuklju
č
ivao i smrtne predele Srednje Zemlje i besmrtno kraljevstvo Neumiru
ć
ih Zemalja.
Argonati
Bukvalno "kraljevski kamenovi", ali tako
đ
e zvani Kapije Kraljeva ili Kapije Gondora, Argonatisu bili par 
Ariena
Maja,
č
uvarka Sunca. Sjajna Ariena bila je Maja, devi
č
anski duh vatre, koja je nekad služilaVanu Ve
č
no mladu u vrtovima Valinora. Me
đ
utim, posle uništenja Drve
ć
a Svetlosti, Ariena jeuzela jedini preostali plod Zlatnog Drveta i, u barci koju je iskovao Aule Kova
č
, nosila ga prekonebesa. Kao
č
uvarka i zaštitnica Sunca, Ariena je najomiljenija od svih duhova Majara me
đ
uSmrtnim Ljudima.
Armenelos
Glavni grad Numenora, Armenelos je podignut na padinama Menel-tarme, najviše planineostrvskog kraljevstva. Ponekadje nazivan i Armcnelos Zlatni, a u njemu se nalazio dvor kraljeva Numenora i mnogi od najlepših numenorskih hramova. Ovde je Sauron doveden u lancima i,iskoristivši svoju podmuklu zlobu, zaveo je i iskvario kralja, izazivaju
ć
i propast Numenora.
Arnor
Arnor je osnovao godine 3320. Drugog Doba Sunca Elendil Numenorejac, i bilo je to prvokraljevstvo Dunedaina na Srednjoj Zemlji. Elendil je vladao u Arnoru kao Uzvišeni kraljDunedaina, ali je poslao svoje sinove na jug da osnuju Gondor, kraljevstvo Dunedaina juga.Arnorova prva prestonica bio je Anuminas, na obalama jezera Evendim; do 861. Fornost je postao njegov najvažniji grad i prestonica. Te godine Arnor su na tri kraljevstva - Artedain,Kardolan i Rudaur - podelila tri sina Earendura, njegovog desetog kralja. Godine 1300. naseveroistoku Arnora uzdiglo se zlo vešti
č
 je kraljevstvo Angmar. Tokom skoro sedam stotinagodina Gospodar Nazgula, koji je bio poznat samo kao veštac-kralj, ratovao je protiv DunedainaArnora. Do 1409. kraljevstva Kardolan i Rudaur su uništena, ali Dunedaini Artedaina su nastavilida se bore slede
ć
ih šest vekova. Kona
č
no, godine 1974, Artedian su opustošile legije Orka ivarvarske horde Vešca-kralja. lako je loza njegovih kraljeva ostala neprekinuta u raštrkanimostacima njegovog naroda, kraljevstvo Arnor je prestalo da postoji. Tek posle samog kraja RataPrstena, kad je Aragorn, poslednji Poglavar, postao Uzvišeni Kralj svih Dunedaina, Arnor je povratio i ponovo uspostavio svoju nekadašnju mo
ć
i slavu.
Aruena
Vilinska princeza Rivendela. Aruena je bila
ć
erka Elronda Poluvilenjaka i Kraljice Kelebrijane.Ro
đ
ena godine 241. Tre
ć
eg Doba Sunca, smatrana je najve
ć
om lepoticom svog doba. Vilenjacisu je znali kao Ve
č
ernju Zvezdu, a Ljudi
č
esto zvali Undomjela, ili "ve
č
ernja deva". Skoro trihiIjade godina ona je živela u Rivendelu i Lotlorijenu. 2951. srela se sa Aragornom, naslednikomDunedainskih kraljevstava, i zaljubila se u njega. 2980. oni su se zaru
č
ili, ali Elrond je zabranioovaj brak dok Aragorn ne postane kralj. Aragornovi podvizi u Ratu Prstena kao rezultat su imaliispunjenje Elrondovih uslova, i Aruena je postala Aragornova kraljica. Za Aruenu je to predstavljalo hrabar izbor, jer je tim brakom odabrala da podeli sudbinu kona
č
nosti svihsmrtnika.Aruena Vilinska pnnceza Rivendela, Elrondova k 
ć
er jedinica, i najve
ć
a lepotica svog vremena.Verivši se za smrtnog poglavara Aragoma II, postalaje njegova kraljica kad je krunisan za KraljaElesara. Rodila je Aragornu nekoliko k 
ć
eri i jednog sina, i oni su vladali sre
ć
no i uspešno sve doAragornove smrti, godine 120.
Č
etvrtog Doba. Slede
ć
e godine Aruena se vratila u Lotlorijen gdee odabrala da umre na Kerin Amrotu, na mestu gde su se ona i Aragorn nekada ven
č
ali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->