Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
9Activity
×
P. 1
Celebrity Endorsement

Celebrity Endorsement

Ratings: (0)|Views: 2,523|Likes:
Published by ramesh

More info:

Published by: ramesh on Jun 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

02/04/2013

 
 
_t`heiz Q`tg Tep`tz
@l 
Iuyz`fet _etiepzc`b
`bIenedtczs Ebj`tyefebz
Yudfczzej Ds
 D"D"K 9
tj
sekt 
CB _KTZCKN LUNLCNFEBZ @L ZME TE[UCTEFEBZYL@T ZME
DKIMEN@T @L DUYCBEYYKJFCBCYZTKZC@B -DDK#_KBHKD UBC\ETYCZS. IMKBJCAKTMYEYYC@B&4??=&4?;?J"K"\ I@NNEAEIMKBJCAKTMK__T@\EJ DS KCIZE KBJ KLLNCKZEJ Z@
;
 
_KBHKD UBC\ETYCZS.IMKBJCAKTM
Jeinktkzc`b
C meteds jeinkte zmkz zme pt`heiz
„iuyz`fet petiepzc`b `b ienedtczsebj`tyefebz‖
yudfczzej cb _ktzckn lunlcnnfebz `l te{uctefebz l`t zme jeatee `l 
„DKIMEN@T @L DUYCBEYYYKJFCBCYZTKZC@B‖
 
Z`
_KBHKD UBC\ETYCZS.IMKBJCAKTM
Cy `l fs @tcacbkn q`tg kbj b`z yudfczzej l`t zme kqktj `l kbs `zmet Jeatee.Jcpn`fk. Lenn`qymcp. `t `zmet ycfcnkt zczne `t ptcxey
 
_kbhkd ubc|etyczs4
 
imkbjcaktm
_telkie
DDK cy k yzeppcba&yz`be z` zme Fkbkaefebz ikttcet kbj z` je|en`p a``j Fkbkaetycy beieyykts zmkz zme zme`tezcikn fuyz de yuppnefebz qczm e}p`yute z` zme tekneb|ct`bfebz" Zme`tezcikn gb`qnejae huyz pt`|cjey zme dkye kbj cz–y b`z yullcicebz z` pt`juie ka``j Fkbkaet zmkz–y qms zme ptkizcikn gb`qnejae cy beejej" Zmetel`te zme Teyektim _t`heiz cy kb eyyebzckn te{uctefebz l`t zme yzujebz `l DDK" Zmcy teyektim pt`heiz b`z `bns menpy zme yzujebzy z` uzcncxe mcy ygcnny pt`petns kbjnektb lcenj teknczcey duz kny` pt`|cjey k imkbie z` zme `takbcxkzc`b z` lcbj `uz zknebzkf`ba zme ducnjcba Fkbkaety cb zme |ets deacbbcba"Cb kii`tjkbie qczm zme te{uctefebz `l DDK i`utye C mk|e j`be fs teyektim pt`heiz`b zme z`pci
„Iuyz`fet _etiepzc`b `b Ienedtczs Ebj`tyefebz‖
""9

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rakeshrakesh liked this
Gail Brown liked this
poonicelike liked this
poonicelike liked this
poonicelike liked this
priyadershy liked this
Umesh Tyagi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->