Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23041507 Lazar a Peter Uj Angol Nyelvtan

23041507 Lazar a Peter Uj Angol Nyelvtan

Ratings: (0)|Views: 367|Likes:
Published by dudushun

More info:

Published by: dudushun on Jun 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
I{YELVISKOI.A
1200,-Ft
ISBN Ih]TDS5?!_],
" l llf ll]llfllllll
r7gg632rOB5707
Irir\L
 
l,-M.ARn.Errn
*,
UJANGOLNYELVIAN
HELIKONKIADO
 
{
A k6tetetzakmailag llen6rizteENYEDI GNESAnyanyelvi ektorPETERDOHEFITYM6sodik iad6s
'r.
El6szo
Vanegy rossz 6segy6hirUnkaz Olvas6sz6m6ra.Arosszhfr: a nyelvtanb6rmelyiknyelv6mindenhirver6sselszembenbonyotultszerkezet,6s anyelvtansmerete 6lkUlem ehet,besz6lni".6hir:ez kor6ntsemelentiazt,hogymfikdd6s6teh6zmegismerni,m6g kev6sbezt,hogybonyolultanellmagyar6zni.A szavak,a fordulatokanul6sa,at6rsalg6s,a nyelvtanulitsegdsze eszsikeresebb,ha azOlvas6 isztSbaker0la nyelv endszer6vel;ha6t tudjatekinteni,mimi6rt 6rt6nik;a asokszorkusz6naketsz66nyhalmaztgrammatikaipArafdludja (zni.Ehhezklvinsegltseget y0jtaniok angolpEldamondattal,z6nd6kunkzerint6ttekinthet6en6s 6rthet6 hangnembenazIJjangotnyelvtan,amelya magyartanul6ksz6m6raUl6ndsenontosdolgokraisszpontosit.legnagyobb-'haszonnaleltehet6enazok orgatjSkmajd,akika m6r nemeg1szenkezd16samdgnem igazdnhaladoud6sszint kdzottvannak.Amagyarorsz6giangoltanitdsgyakorlat6nakmegfelel6enazIJjangotnyelvtanabritvirltozattaloglalkozik.inthogyzonbanz elt6r6sekppenanyelvtanterriletEnlegkisebbek,6tranaj5nlhatjukkonyvetzoknaks,akikamerikaiul"tanulnak.
Tovdbbiolvasmdnyok
Ar6szletesebb,a bonyolultabbelens6gekreskiter6 nyelvtanokr6nt6rdekl6d6knekj6nlhatjukk6vetkez6munk6kat:M. Swan:PracticalEnglish Usage (angolnyelven);L. G.Alexander:Longman EnglishGrammarangolnyelven);A-zAngol nyeManLExtKoNmagyarnyelven).
K6szdnetnyilvdnitds
Azemlitettnyelvtan-lexikonz 0jangol nyelvtanszeml5let6resOsztdnz6enhatoft.Term6szetes,ogykdszonetlletiannakArsszez6j6t,KovdcsJ6nost,akin6lkUllym6donaz Olvas6ez6ben6v6konyvem k6szUltolnael.Egybenszeretn6mkifejeznih6l6mata keziratgondos6tolvasis6ertestan6csai6rtMzi Katalinnak,elkiismeretesunkAj66rtnyediAgnesnek,kiakdziratotszakmailagellen6rizte,alamintPeterDohertynek,akfanyanyelvilektork6ntk6zrem0kdtt.Formdt6s tartalmategyarAntllet6hasznosmegjegp6sei6rtkcisz6netlletiMedgyesyZs6ft6l,az lJjangolnyetvtanszerkeszt6j6t,akiak6nyv6rta legtribbetefte.Ldz6rA. P6ter1996.kt6ber
Gopyright@ 6z{r A.P6ter,1997

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
13Scorpion13 liked this
probaszerencse liked this
Regina Stauss liked this
judit_veres_3 liked this
bogar1015 liked this
vicev2 liked this
tot190 liked this
Brusznyai Timea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->