Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Peace Corps Botswana Welcome Book | January 2008

Peace Corps Botswana Welcome Book | January 2008

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Peace Corps Botswana Welcome Book
Peace Corps Botswana Welcome Book

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Accessible Journal Media Peace Corps Docs on Jun 13, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/28/2012

 
_J@ \@KM@ MNV\] T@AMNH@] SNP _N
 
FN_]TKIK
K \@KM@ MNV\] \PFACMK_CNIENV I@T UNAPI_@@V]
Gkipkvs 6<<:
 
K T@AMNH@ A@__@V
Mnidvktpaktcni} ni jkucid f``i }`a`mt`o tn gnci \`km` Mnv|}. Fnt}kik) _j` nvdkicwktcni jk} k |vnpo a`dkms ne hnv` tjki =0 s`kv} ne }`vucm` j`v`! kio ct} mnitvcfptcni} tn tj` o`u`an|h`it ne tjc} iktcni kv` `aa(v`mndicw`o kio k||v`mckt`o) Mpvv`itas! tj`v` kv`kfnpt 3< Unapit``v} nvbcid tn }p||nvt tj` dnu`vih`it ne Fnt}kikci ct} ecdjt kdkci}t tj` JCU.KCO] |kio`hcm)_j` }tkee ci Fnt}kik c} mnhhctt`o tn |vnucocid tj` f`}t h`ocmka!tvkcicid! |vndvkhhktcm! kio kohcic}tvktcu` }p||nvt ` mki) Kt tj`}kh` tch`! ` caa annb tn snp tn f` k} cio`|`io`it k} }`ae(v`ackit k}|n}}cfa`) Opvcid |v`(}`vucm` tvkcicid *\]_#! snp caa f`dci tn a`kvi]`t}kik kio kok|t tn tj` mpatpv`! jcmj caa cimapo` acucid ctj kFkt}kik ekhcas) Snp caa o`u`an| tj` mnhhpicts(`itvs }bcaa} i``o`oenv snpv k}}cdih`it! kio oc}mnu`v jn tn hkcitkci snpv j`katj kiov`opm` }ke`ts kio }`mpvcts vc}b} opvcid snpv }`vucm`)Ct c} ch|nvtkit tn v`kacw` tjkt \]_ c} k tch` env fntj snp kio tj`\`km` Mnv|} }tkee tn k}}`}} snpv }pctkfcacts env }`vucm` ci Fnt}kik) K tn(s`kv mnhhcth`it }jnpao int f` `it`v`o citn mk}pkaas kio c}ni` tjkt snp hks i``o tn v`keecvh ci hkis ks} opvcid \]_ kiotjvnpdjnpt snpv }`vucm`) Ci ekcvi`}} tn npv anmka |kvti`v} kio tn}ke`dpkvo tj` v`|ptktcni ne tj` nvdkicwktcni! ` on |`vcnocmkaas hkb`tj` o`mc}cni tjkt k tvkci`` nv Unapit``v c} int }pct`o tn }`vucm` j`v`kio v`tpvi jch nv j`v jnh`) K} snp hks jku` kav`kos j`kvo! tj` `zt`it tn jcmj snp f`mnh`ki kmm`|t`o kio ukap`o mnaa`kdp` kio mnhhpicts h`hf`v o`|`io}akvd`as ni snp) Ce snp mnh` ctj ki n|`i hcio! k kvh j`kvt! kiok dnno }`i}` ne jphnv! snp caa on `aa) Katjnpdj ` kv` j`v`tn }p||nvt snp! snp kv` tj` patchkt` kvmjct`mt kio fpcao`v ne k}pmm`}}epa \`km` Mnv|} }`vucm`)\a`k}` v`ko tjc}
T`amnh` Fnnb
k} |kvt ne snpv |v`|kvktcni envacucid kio nvbcid ci Fnt}kik k} k \`km` Mnv|} Unapit``v)T` annb envkvo tn h``tcid snp)\`dds HmMapv`Mnpitvs Ocv`mtnv

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->