Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Peace Corps Philippines Welcome Book | August 2009

Peace Corps Philippines Welcome Book | August 2009

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Peace Corps Philippines Welcome Book
Peace Corps Philippines Welcome Book

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2014

 
K UIOJBCI LBBN µ T@AOATTAHIZ
 ;
 
V@I TIKJI JB\TZ UIOJBCIZ QBY VB
 
T @ A O A T T A H I Z
K TIKJI JB\TZ TYLOAJKVABH MB\ HIU ]BOYHVII\Z
Kueust <441
 
K UIOJBCI LBBN µ T@AOATTAHIZ
 ;
K UIOJBCI OIVVI\
Fikr Trbspijtavi Tikji Jbrps ]bouhtiir,Qbu prblkloy waoo rijiavi t`as Uiojbci Lbbn kt k lusy taci ks ybu pripkri tb fipkrt mbr ybur Tikji Jbrps sirvaji ah t`i T`aoappahis. Ckyli ybu waoo ksn, ‟U`y kri t`iy lurfihahe ci wat` koo t`as rikfahe w`ih A `kvi sb ckhy ureiht t`ahes tb fb2– V`i khswir as t`kt tknahe taci tb rikf t`i jbhtihts jkrimuooy waoo iquap ybu wat` mkjts khf taps t`kt waoo `iop ybu pokh w`kt tb lrahe khf nhbw w`kt tb ixpijt. Kjjurkti nhbwoifei khf riksbhkloi ixpijtktabhs kosb s`buof rifuji t`i striss t`kt uhjirtkahty jkh eihirkti. V`i ahmbrcktabh jbhtkahif ah t`i lbbn wks kssicloif, vittif, khf upfktif ly Tikji Jbrps/T`aoappahis stkmm khf ]bouhtiirs. Bur purpbsi as tb prbvafi t`i cbst kjjurkti ahmbrcktabh pbssaloi bh ]bouhtiir sirvaji khf oavahe jbhfatabhs ah t`i T`aoappahis kt t`as taci.Qbu kri mbrtuhkti tb `kvi liih j`bsih mbr sirvaji ah t`i T`aoappahis. V`as as k mksjahktahe jbuhtry wat` wbhfirmuooy mraihfoy pibpoi w`iri eiberkp`y khf `astbry `kvi jbbpirktif bvir ckhy jihturais tb prbfuji k valrkhtoy favirsi juoturi sit ah sbci bm ikrt`‑s cbst likutamuo sjihiry. V`i T`aoappahis as kosb k hktabh bm erikt jbhtrksts. Citrb Ckhaok ahjoufis ixtrkvkekhtoy ouxurabus `btios, ektif jbccuhatais bm t`i supir raj`, jbheistif `ae`wkys, ckss trkhsat, ihbrcbus s`bppahe ckoos, Kcirajkh ristkurkht j`kahs, cbfirh karpbrts, khf muturastaj snysjrkpirs. @bwivir, t`rbue`but t`i ciek-jaty, caooabhs bm pibpoi strueeoi tb sustkah oami ah fkheirbus khf `ikvaoy pbooutif souc hiae`lbr`bbfs khf s`khty tbwhs. Kcbhe t`ic, oieabhs bm `bcioiss j`aofrih sjrkcloi iviry fky tb jbooijt fasjkrfif lbttois khf lats bm pokstaj khf citko tb sioo mbr cbhiy mbr mbbf. @uheir khf fasiksi jb-ixast ah jobsi prbxacaty tb rkcpkht jbhsucirasc khf faspokys bm wikot` t`kt ckhy Kcirajkhs wbuof jbhsafir uhackeahkloi.Tikji Jbrps/T`aoappahis‑ prbgijt prabratais rimoijt lbt` t`i T`aoappahis‑ fiviobpciht ebkos khf t`i jkpklaoatais bm t`i Tikji
 
TIKJI JB\TZ
<
K UIOJBCI LBBN µ T@AOATTAHIZ
 :
Jbrps ah suppoyahe khf suppbrtahe ]bouhtiirs. Ui siin tb sirvi faskfvkhtkeif pibpoi t`rbue` prbgijts ah ifujktabh, ybut` sirvajis, khf ihvarbhciht. Cbst ]bouhtiirs oavi khf wbrn ah sckoo rurko jbccuhatais. Bur ]bouhtiirs gbah t`i bhebahe wbrn bm hktabhko, rieabhko, khf objko ebvirhciht keihjais khf hbhebvirhcihtko brekhazktabhs (HEBs) khf wbrn kobhesafi Maoapahb tikj`irs,  ybut` fiviobpciht wbrnirs, khf ihvarbhcihtko bmmajirs iat`ir ks sj`bbo mkjuoty ciclirs br stkmm ciclirs bm ybut` jihtirs, objko ebvirhciht bmmajis, br jbccuhaty brekhazktabhs. V`i cbst acpbrtkht purpbsis bm k ]bouhtiir‑s kssaehciht kri t`i ixpkhsabh bm nhbwoifei khf snaoos t`kt ]bouhtiirs eavi khf rijiavi wat` jbooikeuis, stufihts, mraihfs, khf bt`irs w`bc t`iy ihjbuhtir.Tikji Jbrps/T`aoappahis khf T`aoappahi kut`bratais pokji k viry `ae` vkoui bh t`i pbtihtako bm ikj` Tikji Jbrps ]bouhtiir, lbt` tb jbhtraluti cikhahemuooy tb t`i pbsatavi fiviobpciht bm pibpoi ah k jbccuhaty khf tb ekah ixpiraihji, nhbwoifei, khf lrbkfihif uhfirstkhfahe furahe Tikji Jbrps sirvaji. Uat` t`isi ebkos ah cahf, Tikji Jbrps khf bur T`aoappahi pkrthir brekhazktabhs ckni k erikt immbrt tb ihsuri t`kt iviry  ]bouhtiir `ks k wioo fimahif, muoo-taci gbl ah kh brekhazktabh khf k jbccuhaty w`iri t`i ]bouhtiir `ks mkvbrkloi prbspijts mbr sujjissmuo sirvaji.Tikji Jbrps ]bouhtiirs kri ahtihfif tb li keihts bm pbsatavi j`khei. @bwivir, sbci ]bouhtiirs ixpiraihji fammajuoty ah cknahe j`kheis ah t`icsiovis t`kt kri issihtako tb immijtavi Tikji Jbrps sirvaji. Kt marst k obt bm t`ahes ah t`i T`aoappahis cky siic ‟gust oani `bci.– V`ih ybu waoo lieah tb kpprijakti t`kt ybu kri ah k viry fammiriht juoturi t`kh t`i bhi ybu nhiw ah t`i Y.Z. Hb bhi waoo ixpijt ybu tb lijbci k Maoapahb, lut  ybu waoo hiif tb oikrh cuj` klbut T`aoappahi juoturi ah brfir tb bpirkti ah ybur wbrn khf sbjako ihvarbhcihts ah wkys t`kt waoo ihjburkei Maoapahbs tb kjjipt khf jbbpirkti wat` ybu. V`i tksn bm lijbcahe k prbfujtavi jbhtralutbr ah khy mbriaeh wbrn khf oami ihvarbhciht as, ly fimahatabh, ixtricioy j`kooiheahe. Vb muomaoo ybur sirvaji jbccatciht, cbst oanioy  ybu waoo `kvi tb ckni j`kheis ah ybur kttatufis, prabratais, khf kpprbkj`. Zujjiss ks k ]bouhtiir waoo kosb riquari jbccatciht, moixalaoaty, fitircahktabh, pirsivirkhji, `ucbr, khf klbvi koo iosi, pktaihji.  Kt t`i lieahhahe bm ybur sirvaji, t`rii cbht`s bm trkahahe waoo bmmir ybu k sboaf braihtktabh ah ybur muturi wbrn kssaehciht, k objko T`aoappahi okheukei, khf stkhfkrf T`aoappahi juoturko uskeis. Qbu waoo sacuotkhibusoy rijiavi jrujako ahmbrcktabh klbut stkyahe `ikot`y khf skmi. V`i pri-sirvaji trkahahe kosb waoo prbvafi ybu wat` k ebbf lksi mrbc w`aj` ybu jkh jbhtahui tb ixpkhf ybur nhbwoifei khf snaoos kmtir ybu krravi kt t`i pokji w`iri ybu waoo oavi khf wbrn mbr t`i hixt twb yikrs. Oavahe ah k Maoapahb `busi`bof khf wbrnahe tbeit`ir wat` Maoapahbs waoo li ahtierko pkrts bm ybur pri-sirvaji trkahahe. Oktir, bh krravko kt ybur sati, ybu waoo li `bstif mbr t`i marst t`rii cbht`s ly khbt`ir Maoapahb mkcaoy w`b waoo `iop ybu oikrh klbut ybur hiw jbccuhaty w`aoi bmmirahe ybu jbhtahuahe bppbrtuhatais tb prkjtaji juoturko kwkrihiss khf ahjriksi ybur klaoaty tb jbccuhajkti ah t`i objko okheukei.Toiksi kjjipt bur sahjiri jbherktuoktabhs bh ybur fijasabh tb lijbci k Tikji Jbrps ]bouhtiir. Qbu waoo sbbh gbah bhi bm t`i wbrof‑s cbst immijtavi `uckh fiviobpciht brekhazktabhs. Tikji Jbrps‑ sujjiss firavis farijtoy mrbc t`i jihtrko icp`ksas bh pbsatavi oikrhahe t`kt as mikturif ah koo kspijts bm bur prberkc. Ui kri jbhmafiht t`kt ybur sirvaji waoo jbhtahui tb strihet`ih Tikji Jbrps‑ immijtavihiss. Khf wi kri ikeir tb wiojbci ybu ah pirsbh khf tb `iop ybu lijbci k muooy ahtierktif khf sujjissmuo pkrt bm t`i Tikji Jbrps/T`aoappahis tikc. Uat` list was`is mbr k scbbt` fipkrturi mrbc `bci khf k skmi  gburhiy tb Ckhaok,Tikji Jbrps/T`aoappahis ]bouhtiirs khf Ztkmm 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
psykosomatik liked this
alfarwq liked this
irene_0321 liked this
Agus Much liked this
banben liked this
andresessoltero liked this
piersilvio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->