Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Silvova Metoda Kontroly Mysli

Silvova Metoda Kontroly Mysli

Ratings: (0)|Views: 2,159|Likes:
Published by Standrs Bandrs

More info:

Published by: Standrs Bandrs on Jun 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
 
 
JOSÉ SILVA
 
a
 
Robert B. Stone, PhD.
 
 Revolu
č 
 ní program,
 
 ktrerý pomohl již milión
ů
 m lidí,
 
 
 m
ů
 že pomoci i vám!
 
Nyní m
ů
žete zvládat jakýkoliv problém v podnikání s
dvojnásob-nou
dovednost, inteligencí a ú
č
inností.
 
Silvoda metoda ovládání své vlastní mysli
vám dává návod jak seuvolnit a využívat sv
ů
 j vnit
ř 
ní zdroj tvo
ř 
ivosti, abyste mohli využít
 
všechen sv
ů
 j potenciál pro úsp
ě
ch v podnikání!
 
 
S
ILVOVA
M
ETODA
K
ONTROLY
M
YSLI
®
 
PRO MANAŽERY,PODNIKATELE A OBCHODNÍKY
 
© PRENTICE - HALL, Inc.
 
© PRAGMA
 
© Old
ř 
ich Janota
 
K vydání p
ř 
ipravil: dr. Pavel Chýle
 
ISBN: 80-85213-84-2
 
PRAGMAHODKOVI
Č
KY
 
 
O autorech
 
José Silva
za sv
ů
 j život nestrávil jako student ve škole ani den.
 
Dnes p
ů
sobí jako p
ř 
edseda nebo prezident p
ě
ti akciových spole
č
-ností, mezi které pat
ř 
í i sv
ě
toznámá Silva Mind Control Internati-onal, Inc., kterou sám založil.
 
Vyvinul novou v
ě
du pro aktivování v
ě
tší 
č
ásti mysli, kteroupojmenoval psychorientologie. Tento pojem se stal uznávanýmslovníkovým heslem. Výukou Silvovy metody ovládání své vlastní mysli prošly milióny lidí v padesáti p
ě
ti zemích po celém sv
ě
t
ě
.(Psáno r. 1983)
 
Již od šesti let se José Silva za
č
al starat sám o sebe a podporovatsvoji rodinu. Nejprve
č
istil boty, potom si k tomu p
ř 
ibral prodávání novin. V dospívání zorganizoval skupinu svých vrstevník
ů
, kteráprodávala výrobky po domácnostech. Ješt
ě
než v
ě
tšina ostatníchmladých lidí nastoupila do svých prvních zam
ě
stnání, José užvyd
ě
lával peníze úklidem kancelá
ř 
í, prodejem
č
erstv
ě
vylíhlíchku
ř 
at, opravováním domácích spot
ř 
ebi
čů
a „vynalézáním" dalšíchslužeb.
 
B
ě
hem druhé sv
ě
tové války se za
č
al zajímat o psychologii a poz-d
ě
 ji o výzkum mysli, hypnózu, parapsychologii a biologickou zp
ě
t-
 
nou vazbu. Na Junior College v Laredu zavedl program pro výukuelektrotechnik
ů
, který byl vyhodnocen jako nejlepší v Texasu. V
 
za
č
átcích televize byl pr
ů
kopníkem ve vyvíjení anténních systém
ů
.
 
Krom
ě
podnikání v elektronice se Silva stále více v
ě
noval výzku-mu subjektivního u
č
ení. Pracoval dvacet dva let na vývoji mentál-ního výcvikového programu, který zve
ř 
ejnil v roce 1966. Od tédoby se Silvova metoda za
č
ala ší 
ř 
it po celém sv
ě
t
ě
. Byla p
ř 
ijata v
 
ř 
ad
ě
škol a uplatnila se v podnikání. Pro sv
ě
tové vedoucí osobnostiz mnoha odv
ě
tví se Silvova metoda stala trvalým zdrojem poznání 
 
a zkoumání jako nástroj rozvoje lidstva.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ján Michalička liked this
jaroslavpodesva liked this
jaroslavpodesva liked this
Standrs Bandrs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->