Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
108Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Menyambut kelahiran bayi

Menyambut kelahiran bayi

Ratings:

4.82

(1)
|Views: 11,234|Likes:
Published by Aunty alonso
Beberapa perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap ibu bapa islam yang bakal menyambut orang baru didalam keluarganya.

Some of the basic knowledge of Islam parents that is ready for the arrival of their newborn in their family.
Beberapa perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap ibu bapa islam yang bakal menyambut orang baru didalam keluarganya.

Some of the basic knowledge of Islam parents that is ready for the arrival of their newborn in their family.

More info:

Published by: Aunty alonso on Jun 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

 
Nor Surayahani
.::: Menyambut Kelahiran Bayi :::.
Kaedah ini bertujuan memberitahu kepada suami akan beratnyakesakitan yang dihadapi oleh isteri ketika hendak melahirkananak dan menuntut suami supaya sentiasa berada disampingisterinya agar beban kesakitan dapat dikurangkan.Kaedah ini juga bagi membimbing suami supaya dapatmenyambut kelahiran anak mengikut cara yang digarispandukanoleh Islam.
1. Suami Berada Di Samping Isteri Ketika Saat-Saat IsteriHendak Bersalin.
 Alangkah gelisah dan kritikalnya saat-saat akan melahirkan anaklebih-lebih lagi bagi ibu yang pertama kalinya akan melahirkananak. Suami perlu memberikan motivasi kepada isteri agar tetaptabah dan sabar, di samping suami harus banyak berdoa kepadaAllah serta banyak beristighfar dan berselawat disampingmembanyakkan bacaan surah Al-Insyiqa’ dan surah Al-Hasyr.
#
Œ
 Î
)
â
 !
Κ 
¡
¡ 
9
 $
#
ô
 M 
¤
± 
 Σ
 $
#
∩⊇∪
 
y  
 ¬
y  
¬
!
Β’ 
 Î
 û
Ï
 N
 θ≈ 
y  
ϑ 
¡
¡ 
9
 $
#
Β
 ρ’ 
 Î
 û
Ç
 Ú
ö
 ‘
F
{
 $
#
 ( 
 θ 
 è
δ
 ρ
â
 “ 
ƒ
Í
 “ 
y  
è 
ø
9
 $
#
Þ
 ΟŠ 
Å
 3 
 p 
t  
ø
 :
 $
#
∩⊇∪
 Firman Allah Taal dalam surah Luqman ayat 14:Maksudnya :
“Dan Kami wajibkan menusia berbuat baik kepadakedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya denganmenanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga ke akhir menyusunya) dan tempohmenceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).
 
Ζ 
ø
Š 
¢
¹
 ρ
 ρ
z  
 ≈ 
|  
¡ 
 Σ
M
}
 $
#
Ï
µ 
÷
ƒ
y  
‰ 
Ï
9≡
 θ 
 Î
/
 ç
µ 
÷
 n 
Η 
x  
 q 
 ç
µ 
Β
 é
&
 
Ζ 
÷
δ
 ρ
4
’ 
 n 
 ? 
ã
 9
  
÷
δ
 ρ
 ç
µ 
 è
=≈ 
|  
Á 
Ï
ù
 ρ’ 
 Î
 û
È
 
÷
  
Β
æ
È
β
&
ö
  
à
ô
©
 $
#
’ 
Í
 <
y  
 7 
÷
ƒ
y  
‰ 
Ï
9≡
 θ 
 Î
9
 ρ
¥
’ 
 n 
 <
 Î
)
 ç
 
  
Å
Á 
y  
ϑ 
ø
9
 $
#
∩⊇⊆∪
 
2. Azan Di Telinga Kanan Dan Iqamah Di Telinga Kiri.
 Suami hendaklah segera mengazankan di telinga kanan anakyang baru lahir dan diiqamahkan di telinga kiri dengan tujuansupaya dijauhi anaknya dari gangguan syaitan dan supayakalimah pertama yang dapat didengar oleh bayi ialah kalimahAllah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rafi’ r.a.Rasulullah bersabda:Maksudnya:
“Aku melihat sendiri Rasulullah s.a.w. mengazankan Al-Hassan bin Ali pada telinganya ketika itu ia baru dilahirkan olehFatimah r.a.” (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)
 
3. Membaca Surah Al-Qadar dan Surah Al-Ikhlas.
 Suami hendaklah juga membanyakkan bacaan surah Al-Qadar ditelinga kanan dan surah Al-Ikhlas di telinga kiri bagi tujuanmemohon kepada Allah supaya anak yang dilahirkan terselamatdari melakukan perzinaan dan memohon juga supaya dikuatkaniman, jauh dari menyeleweng fahaman akidahnya dari landasanAhlus Sunnah Wal Jamaah. Inna anzal na hufi lailatil qadr,Qulhuallahu ahad 
ö
≅ 
 è
%
 θ 
 è
δ
 ª
!
 $
#
î
‰ 
y  
 m
&
∩⊇∪
 
 ª
!
 $
#
ß
‰ 
y  
ϑ 
¢
Á 
9
 $
#
∩⊄∪
 
ö
Ν 
9
ô
 Î
 # 
ƒ
ö
Ν 
9
 ρ
ô
‰ 
9θ 
ã
ƒ∩⊂∪
 
ö
Ν 
9
 ρ  
ä
 3 
ƒ
ã
©
 !
#
 
 θ 
à
 
à
2
7
‰ 
y  
 m
&
∩⊆∪
 1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah YangMaha Esa;2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untukmemohon sebarang hajat;3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa denganNya".
 !
 ‾
Ρ
 Î
)
 ç
µ≈ 
 o 
Ψ 
ø
9
 “ 
Ρ
&
’ 
 Î
 û
Ï
 # 
ø
‹ 
9
Í
 ‘
ô
‰ 
ø
9
 $
#
∩⊇∪
 
 !
Β
 ρ
y  
 7 
1
 ‘
÷
Š
&
Β
ä
 # 
ø
‹ 
9
Í
 ‘
ô
‰ 
ø
9
 $
#
∩⊄∪
 
ä
 # 
ø
‹ 
9
Í
 ‘
ô
‰ 
ø
9
 $
#
 ×
 
ö
  
y  
{
ô
  
Ïi
Β
É
 # 
ø
9
&
 9
  
ö
κ 
y  
 −
∩⊂∪
 
ã
Α
¨
 ”
 ∴ 
 ?
 è
π 
 3 
Í
× 
 ‾
 ≈ 
 n 
y  
ϑ 
ø
9
 $
#
ß
 ρ
  
9
 $
#
 ρ
 p 
κ 
Ï
ù
È
β
ø
Œ
 Î
 Î
/
Ν 
Í
κ 
Íh
 5
 ‘
  
Ïi
Β
Èe
≅ 
ä
 . 
 9
 ÷ 
ö
 ∆
&
∩⊆∪
 
í
 Ο≈ 
 n 
y  
}  
‘ 
Ï
δ
4
 
 ®
 L 
y  
 m
Æ
ì 
 n 
ô
Ü 
Β
Ì
  
ô
x  
 
ø
9
 $
#
∩∈∪
 1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini padamalam Lailatul-Qadar,2. dan apa jalannya Engkau dapat mengetahui apa Diakebesaran malam Lailatul-Qadar itu?3. malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.4. pada malam itu, turun malaikat dan Jibril Dengan izin Tuhanmereka, kerana membawa Segala perkara (yang ditakdirkanberlakunya pada tahun Yang berikut);5. sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!
4. Membaca Surah Al-Insyirah Di Jari Manis Dan Ditahnikkan.
 Suami juga hendaklah membaca surah Al-Insyirah di jari maniskemudian mencelupkan jari manis ke dalam manisan (madu) danditekankan (ditahnikkan) di langit-langit bayi tersebut denganmembaca ayat 36, surah Ali-Imran: 
ó
 Ο 
9
&
÷
 
ô
 ³ 
 n 
 Σ
y  
 7 
9
x  
8
 ‘
ô
‰ 
|  
¹
∩⊇∪
 
Ζ 
÷
è 
|  
Ê
 ρ
 ρ
š
 
Ζ 
ã
x  
8
 ‘
ø
 —
Í
 ρ∩⊄∪
 
ü
Ï
©
 !
 $
#
 Ù 
&
x  
8
  
ô
γ 
ß
∩⊂∪
 
Ζ 
÷
è 
ù
 ‘
 ρ
y  
 7 
9
x  
8
  
ø
 . 
Ï
Œ
∩⊆∪
 
¨
β
 Î
ù
y  
ì 
Β
 Î
 
ô
 £ 
ã
è 
ø
9
 $
##
 
 
ô
 £ 
 ç
 „ ∩∈∪
 
¨
β
 Î
)
y  
ì 
Β
 Î
 
ô
 £ 
ã
è 
ø
9
 $
##
Z
 
ô
 £ 
 ç
 „ ∩∉∪
 
#
Œ
 Î
ù
|  
 M 
ø
î
  
ù
ó
 = 
|  
Á 
Ρ
 $
ù
∩∠∪
 
4
’ 
 n 
 <
 Î
)
 ρ
y  
 7 
 Î n
/
 ‘ = 
x  
î
ö
 ‘
 $
ù
∩∇∪
 1. Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (WahaiMuhammad serta mengisinya Dengan iman dan hidayahpetunjuk) ?2. dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu(menyiarkan Islam) -3. Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikanberbagai kemudahan Dalam melaksanakannya)?4. dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu(dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)?5. oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) BahawaSesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan,6. (sekali lagi ditegaskan): Bahawa Sesungguhnya tiap-tiapkesukaran disertai kemudahan.7. kemudian apabila Engkau telah selesai (daripada sesuatu amalSoleh), maka bersungguh-sungguhlah Engkau berusaha(mengerjakan amal soleh Yang lain),8. dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah Engkau memohon(Apa Yang Engkau gemar dan ingini).
£
ϑ 
 n 
ù
 p 
κ 
÷
 J 
y  
è 
|  
Ê
 ρ
ô
 M 
9
%
Éb
 >
 ‘
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
 !
 p 
κ 
 ç
 J 
÷
è 
|  
Ê
 ρ
4
 
 \ 
Ρ
 é
&
 ª
!
 $
#
 ρ
Þ
 Ο 
 n 
÷
æ
&
y  
ϑ 
 Î
/
ô
 M 
y  
è 
|  
Ê
 ρ
}  
 § 
ø
Š 
9
 ρ
ã
  
x  
 . 
©
%!
 $
#
4
 
 \ 
Ρ
 W
{
 $
x  
 . 
 ( 
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
 ρ
 p 
κ 
 ç
 J 
ø
‹ 
£
ϑ 
y  
z  
 Ο 
ƒ
ö
  
Β
þ
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
 ρ
y  
δ
ä
‹ 
Š 
Ï
ã
 é
&
š
 
 Î
/
y  
γ 
 −
ƒ
Íh
 ‘
 è
Œ
 ρ
z  
  
Ï
Β
Ç
 ≈ 
Ü 
ø
‹ 
¤
± 
9
 $
#
É
 ΟŠ 
Å
 _
§
  
9
 $
#
∩⊂∉∪
 36. maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia: "WahaiTuhanku! Sesungguhnya Aku telah melahirkan seorang anakperempuan (sedang Yang Aku harap-harapkan ialah anak lelaki),- dan Allah memang mengetahui akan apa Yang dilahirkannya itu- dan memanglah tidak sama anak lelaki Dengan anakperempuan; dan bahawasanya Aku telah menamakannyaMaryam, dan Aku melindungi Dia Dengan peliharaanMu,demikian juga zuriat keturunannya, dari godaan Syaitan Yangkena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan)".Tahnik adalah bertujuan untuk memohon kepada Allah S.W.T.supaya anak yang dilahirkan mempunyai lidah yang fasih danterkawal lidahnya dari menyebut perkara-perkara yang tidakberfaedah dan mendatangkan maksiat walaupun perkara iniboleh dilakukan oleh orang yang soleh namun bapa kepada anaktersebut lebih utama melakukan tahnik untuk anaknya keranahadis riwayat oleh Tirmizi menyebutkan salah satu doa yangpaling mustajab ialah doa ibu bapa untuk anaknya.

Activity (108)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jeffri Husni liked this
Priya Malar Genason liked this
kanghasbi7119 liked this
Sekolah Kebangsaan Raja Bahar liked this
Priya Malar Genason liked this
Priya Malar Genason liked this
pro-m liked this
syahsafe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->