Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Euroatlantski tjednik broj 89

Euroatlantski tjednik broj 89

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by OPSA-NAPO
U ovom broju: Belgijsko jedinstvo kao primjer!?; Deklaracija ministara obrane članica NATO-a - prijevod; Prema novom strateškom konceptu NATO-a - Nova partnerstva; StratOPSA, nova analiza: Jordan...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 89
U ovom broju: Belgijsko jedinstvo kao primjer!?; Deklaracija ministara obrane članica NATO-a - prijevod; Prema novom strateškom konceptu NATO-a - Nova partnerstva; StratOPSA, nova analiza: Jordan...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 89

More info:

Published by: OPSA-NAPO on Jun 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

 
Č 
etvrtkom...
"
U
jedinstvu je snaga" kaže geslo Kraljevine Belgije, gotovo savršeno etni
č
ki i jezi
č
no podijeljenezemlje. Malo toga je u Belgiji zajedni
č
ko, ve
ć
inu poluga vlasti drže regije Valonija, Flandrija tegrad regija Bruxelles. Uz zajedni
č
ki glavni grad Bruxelles u kojem stoluje kralj
Albert II.
, nanacionalnoj razini Belgija ima samo zajedni
č
ku vojsku te monetarnu i vanjsku politiku. Uz to, kakoBelgija za valutu ima euro, zajedni
č
ka monetarna politika je ograni
č
ena.Jedinstvo Belgije koje je istaknuto u geslu (te himni) Kraljevine ovisi zapravo još samo o kralju kojiza razliku od nekih drugih monarha ima dosta izvršnih ovlasti, a ujedno je i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Nedjeljni izbori u Belgiji, zemlji bez nacionalnih stranaka, pokazali su kako sjeverna pokrajina,Flandrija, i nema pretjeranu želju za zajedni
č
kom državom. Stranka
 Novog flamanskog saveza
(NVA) osvojila je oko 30 posto flandrijskih glasova, i time postala najja
č
a stranka u Belgiji. Naime, NVA
Barta de Wevera
isti
č
e se svojim programom koji teži neovisnosti Flandrije.Za razliku od na jugu Europe podijeljene Bosne i Hercegovine, u Belgiji nema dramati
č
nih pozivana referendum za odcjepljenje i nacionalnih tenzija. Bart de Wever nema želju za premijerskom pozicijom, dapa
č
e želi ju predati pobjedniku u Valoniji,
Socijalisti
č 
koj stranci
(PS)
Elia di Rupa
. Osim toga, 30 posto glasova nije ve
ć
ina niti iskaz jasneželje stanovništva za samostalnoš
ć
u Flandrije. No, Belgiju trenuta
č
no poga
đ
a igospodarska kriza. Uz dug od oko 100 posto BDP-a, svaki politi
č
ki "potres" može seodraziti i na gospodarsku stabilnost zemlje. Iako se rijetko spominje uz Italiju iGr 
č
ku, upravo je Belgija tre
ć
a najzaduženija
č
lanica Europske unije! Na kraju, ne manje važno, raspad Belgije, zemlje osniva
č
ice Europske unije i NATO-a, na
č
ijem tlu se nalaze i sjedišta te dvije organizacije, nije nešto što bi pokazalosvijetlu budu
ć
nost Unije niti je nešto što priželjkuje NATO.Povijest je pokazala da pozivanje na (bratstvo i) jedinstvo i nije najsretnije, no zarazliku od nama na žalost dobro poznate prošlosti, mala je vjerojatnost da
ć
e do
ć
i doraspada Belgije. Možda tek do revizije federacije i prelaska na konfederalnoustrojstvo. Ne treba se bojati Belgijske budu
ć
nosti, nego na njoj u
č
iti, pa neke od dobrih rješenjasa sjevera prenijeti i na jug Europe...
Denis Avdagi
ć
 denis.avdagic@opsa.hr Euroatlantski tjednik (ET)
Bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA); web:http://www.opsa.hr ; e-pošta:opsa@opsa.hr  
Prijava za primanje Euroatlantskog tjednika nalazi se na web stranici:http://www.opsa.hr 
 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
www.opsa.hr
14. lipnja 2010.Broj 89, godina 3.
Euroatlantskit jednik
 Svaki ponedjeljak...
Belgijsko jedinstvo kao primjer!?
 
Pružite na Facebooku podršku pripadnicima Oružanih snaga RH u misiji ISAF
U
č
inite to na slijede
ć
oj web adresi:
www.causes.com/afg_hr
 
 
U ovom broju:
Stranica1
Belgijsko jedinstvokao primjer!?
2
Deklaracijaministara obrane
č
lanica NATO-a- prijevod
4
Prema novomstrateškomkonceptu NATO-a- Nova partnerstva
7
StratOPSA, novaanaliza: Jordan
Grb Kraljevine Belgije
 
M
inistri obrana država
č
lanica NATOSaveza sastali su se 10. i 11. srpnja uBruxellesu. U nastavku dajemo prijevoddeklaracije ministara koja je tom prilikom donesena.
1.
Mi, ministri obrana Saveza, odajemo po
č
ast, zajedno s našim partnerima uISAF-u i KFOR-u, profesionalizmu i predanosti muškaraca i žena iz Saveznihi drugih nacija koji služe u NATO-ovimmisijama i operacijama. Izražavamonajdublju su
ć
ut obiteljima i voljenimaonih koji su pali ili koji su ranjeni.
2.
U potpunosti ostajemo predaniAfganistanu, koji ostaje Savezni klju
č
ni prioritet, kako bi osigurali da nikad višene bude sigurna luka teroristima te kako bi smo doprinijeli boljoj budu
ć
nostiafganistanskog naroda, zajedno s našim partnerima u operaciji ISAF s UN-ovim mandatom.
3.
Operacije diljem Afganistana donose mjerljiv napredak u širenju u
č
inka afganistanske Vlade, mijenjaju
ć
i tako politi
č
keokolnosti i marginaliziraju
ć
i pobunjenike, uklju
č
uju
ć
i naro
č
ite napore u srednjem Helmandu i Kandaharu. Zna
č
ajni izazoviostaju, a uspjeh još nije osiguran, no ohrabreni smo posljednjim rezultatima.
4.
Sve ISAF-ove nacije dijele s afganistanskom Vladom odlu
č
nost u stvaranju uvjeta za Afganistan kako bi preuzeliodgovornost za vlastitu sigurnost. Pozdravljamo zna
č
ajan napredak u sposobnosti Afganistanskih nacionalnih sigurnosnihsnaga i predani smo pružanju obu
č
avatelja koji
ć
e podupirati taj napredak. Tranzicija afganistanskom vodstvu je klju
č
ni diosvih naših aktivnosti, uklju
č
uju
ć
i naše napore protiv pobunjenika, i pronijeti
ć
e promjenu u usredoto
č
enju prema dugotrajnomobu
č
avanju, partnerstvu i izgradnji sposobnosti. Naša predanost
ć
e, dakle, biti dugotrajna. Na našem sastanku, iskazali smozna
č
aj naših partnera i njihov doprinos našim zajedni
č
kim naporima u Afganistanu.
5.
Pozdravljamo napore afganistanske Vlade u napretku prema nacionalnoj pomirbi i reintegraciji te se nadamo rezultatimaKabulske konferencije, na kojoj
ć
e Vlada Afganistana napraviti dodatne korake u ostvarivanju svoje obveze naro
č
ito uodnosu na upravljanje i antikoruptivne mjere.
6.
Raspravili smo stanje na Zapadnom Balkanu, a naro
č
ito na Kosovu s našim KFOR-ovim partnerima. Unato
č
povremenimsigurnosnim incidentima, sveukupno sigurnosno stanje na Kosovu ostaje op
ć
enito stabilno. Odgovor na nedavne nemire uMitrovici pokazale su i potrebu za nastavljanjem opreza i za bolje sposobnosti kosovske policije. Pozdravljamo uspješnu primopredaju u odgovornosti za sigurnosno vodstvo nad objektima kulture i baštine od KFOR-a kosovskoj policiji, i u potpunosti podupiremo daljnje transfere gdje i kada
ć
e okolnosti to dozvoliti. Raspravili smo put naprijed prema odluci oidu
ć
em koraku u pretvaranju KFOR-ovih sposobnosti prema manjim, više mobilnim stanicama za odvra
ć
anje. Zajedno
ć
emoodržavati KFOR-ove sposobnosti za izvršenje svoje misije tijekom tranzicijskog procesa.
7.
 Naši su nam se partneri tako
đ
er pridružili u potvr 
đ
ivanju naše kontinuirane predanosti
 Rezoluciji Vije
ć
a sigurnosti UN-a1325 o ženama, miru i sigurnosti
, poticanjem njezine stalne implementacije u operacijama i misijama pod NATO-ovimvodstvom.
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
2
Broj 89, godina 3.
Et
 
Deklaracija ministara obrane
č
lanica NATO-a
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
Sastanak ministara obrane
č
lanica NATO-a u Bruxellesu
 
8.
Financijska kriza ima ozbiljan u
č
inak naizdatke za obranu mnogih Saveznika zbog
č
ega je još više važno da se svi resursi poreznih obveznika troše koliko je god višeu
č
inkovito. Ostajemo u potpunosti predaniodržavanju sposobnosti izvršavanja osnovnesvrhe Saveza, kao i cijelog opsega njegovihmisija, sada i u budu
ć
nosti. Odgovoriti
ć
emona te izazove kroz stalnu transformaciju,sveobuhvatnu reformu, davanju jasnih prioriteta, prepoznavanjem štednje gdje jemogu
ć
e, ja
č
anjem i moderniziranjemfinancijskog upravljanja i pružanjem potrebnih resursa.
9.
S novim pogonom za reforme od našeg prethodnog sastanka u Istambulu, razmotrilismo brojne prijedloge za reformom NATO-ove zapovjedni
č
ke strukture, unutar NATO-ovih agencija i ovdje u Stožeru. Cilj jeosigurati da naše strukture budu u
č
inkovitekoliko je to mogu
ć
e, kako bi moglefleksibilno odgovoriti na izazove i nastaju
ć
esigurnosne zahtjeve pred Savezom, vo
đ
eninovim
Strateškim konceptom
koji
ć
e šefovidržava i vlada donijeti na
 Lisabonskom summitu
. Ovi prijedlozi
ć
e se sada daljerazraditi za njihovo razmatranje na idu
ć
emsastanku u listopadu.
Nastavak na strani 6
Slika: Ministar obrane Kanade, PeterGordon MacKay u razgovoru s ministromobrane Republike Hrvatske, Brankom Vukeli
ć
em
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
3
Broj 89, godina 3.
Et
 
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
OPSA cijeni i preporu
č
a socijalne medije/društvene mreže...
Pratite rad OPSA-e, OPSA biltene i euroatlantske vijesti prekoFacebooka:www.facebook.com/opsa.napo Jeste li znali za blog na kojem se svakodnevno obajvljuju postovi euroatlantske tematike? Ako ne pravo je vrijeme da posjetiteOPSA blog:www.opsa.blog.hr  Zanima vasTwitter?
Č
itajte vijesti o NATO-u na OPSA-inom twitter ra
č
unu na engleskom jeziku:www.twitter.com/nato_newsili na Hrvatskom jeziku pratite sve vijesti o nama, NATO-u i više na:www.twitter.com/opsa_hr, a ako vas samo zanima Afganistan, utipkajtewww.twitter.com/afg_hr.
Deklaracija ministara obrane
č
lanica NATO-a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->