Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect inventariere

Proiect inventariere

Ratings: (0)|Views: 3,175 |Likes:
Published by nncm

More info:

Published by: nncm on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
C
ONTROL
 
DE
 
GESTIUNE
 
PRIN
 
INVENTARIERE
 
Cuprins :
Capitolul 1 – Inventarierea……………………………………..… 2Capitolul 2 – Prezentarea societăţii………………………………… 6Capitolul 3 – Studiu de caz……………………………………….. 7Capitolul 4 – Concluzii………………………………………………17Bibliografie……………………………………………………. 18Anexe ………………………………………………………………. 19
2
 
Inventarierea
Inventarierea reprezintă procedeul de constatare faptică la o anumită dată aexistenţei elementelor patrimoniale, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric.Inventarierea contribuie la stabilirea coreca indicatorilor de calcul şievidenţă, la înptuirea controlului asupra integrităţii şi corectei gestiori a patrimoniului unităţii, contribuie la mobilizarea rezervelor interne, accelerarea vitezeide rotaţie a mijloacelor circulante şi respectarea disciplinei financiare. Astfel, prininventariere se crează o imagine fidelă, claa existenţei tuturor elementelor  patrimoniale.Societăţile comerciale au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor denatura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazulfuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii :a)la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege b)ori de câte ori există indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu potfi stabilite cert decât prin inventarierec)ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiuned)cu prilejul reorganizării gestiunilor e)ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majorăf)în alte cazuri prevăzute de legeLa începutul activităţii entităţii, inventarierea are ca scop principal stabilirea şievaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entităţii.Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entităţilor şila patrimoniul instituţiilor publice se înscriu în registrul-inventar, grupate pe conturi.Inventarierea anuaa elementelor de natura activelor, datoriilor şicapitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar,avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei entităţi.La entităţile cu activitate complexă, bunurile pot fi inventariate şi înainteadatei de încheiere a exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorificării şicuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale întocmite pentruexerciţiul financiar respectiv.Entităţile care, potrivit legii contabilităţii, au stabilit exerciţiul financiar diferitde anul calendaristic, organizează şi efectuează inventarierea anuaastfel încâtrezultatele acesteia să fie cuprinse în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiulfinanciar stabilit.În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariereactualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinîntre datainventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revineadministratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţiagestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă3

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Hâncu liked this
Nicoleta Melinte liked this
Tossmy Tosmy liked this
Alexandra Hâncu liked this
Alexandra Hâncu liked this
Alexandra Hâncu liked this
Alexandra Hâncu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->