Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 7, anul VI, iulie 1961

Revista Teatrul, nr. 7, anul VI, iulie 1961

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
Revista Teatrul, nr. 7, anul VI, iulie 1961
Revista Teatrul, nr. 7, anul VI, iulie 1961

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Jun 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
0584
Anul
VI)
 
www.cimec.ro
 
I e a l p
IL
I
Nr. 7 (anul VI) lulie 1961
REVISTÀ LUNARÀ EDITATÀDE MINISTERUL fNVÀTÀMlNTULUI ŞI
CULTURII
SI DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R. P. R.
S U M A R rj*- Mircea Alexandrescu
LA SFÎRŞIT DE STAGIUNE
Inscmnări dcspre anul teatral 1960
—19G1
. .
1
Călin Căliman
şi
Emil Mandric
VALORIFICAREA SCENIA PIESEI ORIGINALE CONTEM-PORANE învăţăminlc lu urma Decadei 8
Florin Tornea
SENSUL PROFUND AL CĂUTĂR1LOR LUI NIKOLAI PAV-LOVICI OHLOPKOV 17
ÎN KOAPTEA ASTA NU DOAEME NIMENI
Piesă In trei actede FLORIAN POTRA 29
 B.
Elvin
De vorbă eu...MIHAI BENIUC GO
T. Zamfir 
PRINCIPALUL: REFLEGTAREÂ VERIDIGĂ A V1EŢIIIn legătură eu piesa lui Paul Everac , Ochiul albastru" . ... 03
Valeria Ducea
EROI FĂRĂ CONFLICT?Cîleva observaţii sugerate de comedia „Milionarii" 69SUCCESUL LUI „ŢĂNDĂR1CĂ" IN U. R. S. S 76
Valentin Silveslrit 
DIALOGURI DESPRE TEATRU...... mouologate 80CRONICA SPECTACOLELOR 83MERIDIANECONSFĂTUIREA OAMENILOR DE TEATRU SOVIETICI ... 88CONSULTAŢII 93
 Deseae de Silvan ft Val MunteartuCoperta I: Maria Botta In rolul titular din
Anna Karenina
dc LevTolstoi (Tealrul National „I. L. Caragiale
(i
)Coperta IV: Jules Cazaban (Profesorul) tn
Passacaglia
de lllusPopovici (Teatrul Municipal)
REDACŢIA SI ADMINISTRAT^Str. Constantin Mille nr. 6-7-9 - Bucureştl - Tel. 14.35.68Abonamentele se fao prln factorll postait si ofIci11e postale dln tntreaga
tari
PRETUL UNUI ABONAMENT j
i l. "^
15 lel pe trel
lunl,
30 lel pe şase
(uni.
60 lel pe un an
 
www.cimec.ro
 
 ft 
0&S4
LASFÎRSITDESTAGIUNE
 ÎNSEMNĂRI DESPREAN U L TE ATRAL
1
960-1961
B
am în aceeaşi perioadă, anul trecut, încercam o trecere In revistăa stagiunii 1959-1960, reţinînd ceea ce avusese ea mai reprezentativ,ca dramaturgie, spectacole, evenimente teatrale, tendinţe.Relevam atunci meritele unor montări eu plese eu
Brigada I de cavalerie
şi
Tragedia optimistă
de Vs. Vişnevski, prima la fostulteatru „C. Nottara", cea de-a doua la Teatrul National „I. L. Caragiale" din Bucuresti ;
Dacă vei fi intrebat 
da Dorel Dorian laTeatrul Municipal şi
Secunda 58
a aceluiaşi autor, la fostul teatru
„C.
Nottara" ;
Surorile Boga
de Horia Lovinescu şi
A treia, patetica
de Pogo-din la Teatrul National „I. L. Caragiale" din Bucureşti ;
Aristocraţli
dePogodin la Teatrul Muncitoresc C.F.R. ;
Explozie
întîrziatà
de Paul Everac si
 Azilul de noapte
de Gorki, la Teatrul Municipal din Bucuresti ;
Poveste din Irkutsk 
de A. Arbuzov,
Discipolul diavolului
de Bernard Shaw,
Cei din urmă
deGorki,
Năpasta
de Caragiale la
Naţionalul bucureştean ;
Cyrano de Bergerac
laTeatrul de Stat din Oradea,
Doi tineri din Verona
la Teatrul Muncitoresc C.F.R.,
 Domnul Puntila şi sluga sa Matti
de Brecht, la Nationalul din Iasi,
Moartea unuicomis-voiajor 
de A. Miller la Municipal. Acestea ar fi unele dintre celé mai repre-zentative succese ale stagiunii trecute. Ne-am ocupat de ele la vremea cuvenită,semnalînd progresul pe care îl aduoeau in dezvoltarea teatrului nostru realist-socialist, şi tendinţa către
punerea in evidenţă a ideii dominante a textului,
pre-cum şi preocuparea de
reliefare a acesteia cu maxima expresivitate pe scene.
 însemnările de fată îşi pro pun să constate drumul străbătut de teatrul nostru de la un an la altul. De aceea am socotit necesar să amintim principalelespectacole, celé mai reprezentative, ale acelei stagiuni.Ce a adus nou stagiunea 19601961 ? Ea se caracterizeadupă rereanoastră — printr-o seamă de succese dobîndite pe texte dramatice care s-au impusatentiei printr-o problematică mai profundă, ca şi prin poziţia mai combativă şimai cuprinzătoare a fenomenului de viatâ.Prin tematica mai largă, îmbrăţişînd o mai vastă varietate de
problème şiaspecte aie
vieţii noastre, dramaturgia a făcut — prin celé mai reprezentativelucrări ale ei — ca, alături de celé menţionate mai sus, să putem înmănuncheao série de
lucràri valoroase prin noul ce-1 aduc, prin progresul pe care-1 reali-zează în arta scrisului pentru teatru. Astfel sînt : piesa lui Mirodan,
Celebrul 702,Prietena mea Pix
de V. Em. Galan,
Passacaglia
de Titus Popovici,
Oameni caretac
de Al. Voitin,
întoarcerea
de Mihai Beniuc,
Cind scapătă luna
de Horia Stancu,
 Milionarii
de Ion Istrati,
Marele fluviu
işi adună apele
de Dan Târchilă,
Primà-vara
de Aurel Mihale etc. Toate acestea bineînteles la diferite niveluri derealizare artistică — reprezintă un pas înainte pe calea
cunoaşterii şi mai ampleireflectări a vietii noastre, ca şi în demascarea unor racile aie lumii capitaliste.Situată între doua mari evenimente din viaţa poporului nostru — Congresulal III-lea al partidului şi cea de-a 40-a aniversare a P.C.R. — stagiunea 1960-1961s-a aflat sub semnul unei susţinute bătălii pentru a răspunde înaltelor cerinţepuse în faţa artiştilor de către partid şi popor, în actuala etapă de dezvoltare a
?T?
£l\ 
 
www.cimec.ro

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
daniluz8888706 liked this
123456 liked this
Doru liked this
Doru liked this
roxanagavrilescu liked this
severmiron liked this
adrian321 liked this
GalaGradiva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->